در حال بارگذاری
بالا
 • ۱۰۴ بازدید
  به كمپین خانه سبز بپیوندید....
http://2nate.com/projects/60
  ۱۸:۲۱ ۹۴/۱۲/۳
  عالی
 • ۸۶ بازدید
  و نیكوكاری زیباست ...
 • ۵۱ بازدید
 • ۵۲ بازدید
 • ۷۲ بازدید
  خوشبختی را حق دیگران هم بدانیم...
 • ۵۴ بازدید
  همه برای هم.....
 • ۵۵ بازدید
  زنان بی خانمان به روایت تصویر....
 • ۷۷ بازدید
 • ۷۶ بازدید
  بهتر نیست كمی نیز به فكر آنها باشیم؟
 • ۵۹ بازدید
 • ۴۳ بازدید
  دختركی كه.....
 • ۶۰ بازدید
 • ۳۷ بازدید
  .......
 • ۴۲ بازدید
  آینده این كودك چه خواهد شد؟؟؟؟
 • ۴۸ بازدید
  بی خانمانی و گرسنگی ، نتیجه بی توجهی ماست.
 • ۵۴ بازدید
 • ۴۸ بازدید
  شرمساری برای همه....
 • ۵۸ بازدید
 • ۷۷ بازدید
 • ۴۱ بازدید
  كودك بی خانمان پاكستانی
 • ۵۳ بازدید
  معصوم و پر امید...
 • ۵۳ بازدید
 • ۵۳ بازدید
 • ۱۸۷ بازدید
  تلخ ترین لبخند دنیا...
 • ۶۵ بازدید
  خانواده ای كه از تمام سقف های دنیا ، فقط آسمان آبی را تماشا می كنند
 • ۱۱۰ بازدید
 • ۵۶ بازدید
 • ۵۷ بازدید
  غم انگیز و بدون شرح.....
 • ۶۸ بازدید
  كودكان ، قربانیان اصلی بی خانمانی
 • ۶۵ بازدید
 • ۷۴ بازدید
 • ۸۸ بازدید
  آشفتگی ،‌ میهمان هرروز انسان های بی سرپناه است
 • ۵۷ بازدید
 • ۷۲ بازدید
  بی‌ خانمان ها دنیایی حرف دارند...
 • ۴۵ بازدید
  بدون شرح...
 • ۵۷ بازدید
  خانواده ای بی خانمان در شیراز