در حال بارگذاری
بالا
 • ۹۰ بازدید
  فواید کفسابی :
1.  کفسابی منافذ ( روزنه های ) داخل سنگ ها و بتن هارا باز میکند که باعث پایبندی بهتر سنگ میشود.
2.  صاف و هموار تر کردن سطح .
3.  یک نواختی سطوح .
منبع :http://kafsabi1.ir/%D9%81%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%A8%DB%8C/
 • ۷۸ بازدید
  کفساب چگونه کفسابی میکند؟

اولین کاری که برای کفسابی انجام میگیرد تمیز کردن از هرنوع موادی مانند نفت و … میباشد . سپس مرحله شروع کار میباشد. اگر با جارو برقی کف سابی را انجام دهد بهتر است. ولی اگر از جاروی برقی استفاده ننماید ، باید منتظر گرد و خاک هم باشد . سپس کفساب با روشن کردن ماشین کف سابی عملیات کفسابی را آغاز میکند. منبع : http://kafsabi1.ir/%DA%A9%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%A8-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%DA%A9%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D9%85%DB%8C%DA%A9%D9%86%D8%AF%D8%9F/
 • ۸۸ بازدید
  بهترین دستگاه کفسابی

در این قسمت از مبحث کفسابی به بهترین نوع دستگاه کفسابی می پردازیم :

مهمتری مبحثی که در انتخاب بهترین دستگاه کفسابی مورد استفاده قرار می گیرد و اینکه بهترین دستگاهی که هر مشتری می تواند نسبت به عملیات ساختمانی خود انتخاب نماید اینکه چه متراژ فضایی می بایست کفسابی گردد .
منبع : http://kafsabi1.ir/%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%DA%A9%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%A8%DB%8C/