در حال بارگذاری
بالا
 • ۴۷ بازدید
  موسس شرکت خوشه زمین سالم
 • ۸۱ بازدید
  رئیس هیئت عامل سازمان فناوری اطلاعات ایران
 • ۶۳ بازدید
  عضو هیئت امنا کانون کارآفرینان استان تهران
 • ۶۰ بازدید
  مدیرعامل موسسه آموزش عالی آزاد ماهان
 • ۶۴ بازدید
  دبیر شورای مرکزی کانون های کارآفرینی کشور
 • ۶۹ بازدید
  مدیرعامل شرکت دوان ایرانیان
 • ۷۸ بازدید
  دبیر کانون کارآفرینان استان تهران
  ۰۴:۰۵ ۹۷/۰۱/۳۰
  حالت خوبی ندارن
 • ۵۶ بازدید
  رئیس کانون کارآفرینان استان تهران