در حال بارگذاری
بالا
 • ۱۵۷ بازدید
  ۲۱:۵۹ ۹۶/۰۶/۱۳
  عشق *___*
  313
  ۱۳:۵۸ ۹۵/۰۹/۲۱
  خاک تو مخت
  313
  ۱۳:۵۷ ۹۵/۰۹/۲۱
  این عکسه مال قبل گند کاریشه
 • ۱۹۰ بازدید
  ۱۰:۳۹ ۹۴/۰۳/۱۴
  بازهم صبر میکنیم ببینیم ملت کی از خواب بیدار میشن !!!
  ۰۹:۳۴ ۹۴/۰۱/۱۴
  تسلیت
  ۲۰:۵۴ ۹۳/۰۹/۱۲
  براش صدقه کنار گذاشتی؟!
 • ۱۳۴ بازدید
  313
  ۱۳:۵۷ ۹۵/۰۹/۲۱
  خاک تو سرت ظریف هیچ کار نتونستی بکنی ولیچری هم شدی
  ۲۳:۲۳ ۹۴/۰۱/۱۵
  الهی آمین
  ۱۱:۲۴ ۹۳/۰۵/۲۸
  ان شالله سلامت باشند..آمین
 • ۱۴۲ بازدید
  ۱۰:۳۶ ۹۴/۰۳/۱۴
  خدا برای هم نگهتون داره :))))
  ۱۱:۵۴ ۹۳/۰۶/۸
  ؟:-)
  ۰۹:۲۰ ۹۳/۰۵/۲۸
  اقای ظریف عاشقتم
 • ۱۰۵ بازدید
 • ۱۲۵ بازدید
 • ۱۲۴ بازدید
  ۱۳:۴۷ ۹۳/۰۵/۷
  20
 • ۱۰۱ بازدید
 • ۲۰۳ بازدید
 • ۱۴۱ بازدید
 • ۱۴۴ بازدید
  ۱۳:۲۲ ۹۳/۰۴/۲۶
  20......توپ...........آقا حسابی لایک داری به مولا.........
 • ۱۱۸ بازدید
  ۱۰:۳۵ ۹۴/۰۳/۱۴
  خنده اش کو !؟:)))))
 • ۱۱۸ بازدید
 • ۱۱۴ بازدید
 • ۱۳۰ بازدید
 • ۱۵۵ بازدید
 • ۱۰۸ بازدید
  ۱۲:۲۰ ۹۴/۰۶/۲۶
  خوشی رو جلیلی میکرد ک همش شهر مذاکرات هم عوض میکرد ظریف ک ژنو و سوییس بود همش
  ۱۰:۳۵ ۹۴/۰۳/۱۴
  اینم صبر میکنیم ببینیم :)
  ۱۳:۲۴ ۹۳/۰۴/۲۶
  نه داداش اینجوری هم که شما فکر میکنی خوشی در این سفرا نیست....این مردا موقعی خوش هستن که ملتشون خوش باشن.....سیاوش جان چهره بشاش یکی از صفات آدمای مومن هستش.
 • ۱۳۲ بازدید
 • ۹۹ بازدید
  ۱۲:۲۱ ۹۴/۰۶/۲۶
  دیدیم ک میگیم شیره
  ۱۰:۳۴ ۹۴/۰۳/۱۴
  حالا میبینیم :)
  ۲۲:۱۲ ۹۳/۰۵/۲۷
  شیره.. ماشالا پهلوون.
 • ۱۱۸ بازدید
 • ۱۱۳ بازدید
 • ۱۱۱ بازدید
  ۱۰:۳۳ ۹۴/۰۳/۱۴
  منظورتون خانم اشتون هست خانم هستی !؟
  ۲۳:۱۰ ۹۴/۰۱/۱۵
  قوربون خندش
 • ۱۰۰ بازدید
 • ۱۲۷ بازدید
 • ۱۲۳ بازدید