در حال بارگذاری
بالا
 • ۷۹ بازدید
  کم کم یاد گرفتم !
با آدمها ........
همانگونه باشم ، که هستند ... !

همانقدر ...
#خـــوب ....
#گـــــــرم .....
#مهـــــربان .....

و گاهی همانقدر ...
#بـــد .....
#ســــرد ...
#تلـــــــــخ
#:)
 • ۹۹ بازدید
  #eshq#nafas♥_♥
 • ۶۲ بازدید
 • ۸۹ بازدید
 • ۲۷۳ بازدید
  
قرار بود 
#مرگ ما را از هم بگیرد
و مرگ حتما مردی ست چهارشانه
با وضع مالی،
کمی بهتر از #من

که تو دوستش داری
 دستت را گرفته است
و با #تو قدم می زند...
 • ۸۲ بازدید
  #baby#tole#saG:D
 • ۵۶ بازدید
  #:)
 • ۱۰۹ بازدید
  ...
 • ۱۴۰ بازدید
  ...
 • ۲۲۴ بازدید
  ژان رنو :تا حالا کسی و کشتی؟
دنیرو :نه، فقط یه بار با احساساته یه زن بازی کردم!…
  ۲۲:۰۲ ۹۴/۰۷/۲۷
  :-)
  ۱۹:۳۶ ۹۴/۰۷/۲۶
  perfect
  ۰۰:۵۳ ۹۴/۰۷/۲۴
  ch jalabe
 • ۹۴ بازدید
  #تـو نیستی...

امآ برآیَتـ چآی میریزَم

دیروز هَم

نبودی کـﮧ برآیَتـ بلیـتـ سینما گرفتم

دوستـ دآری بخند

دوستـ دآری گریـﮧ کُن

وَ یا دوستـ دآری

مِثلِ آینـﮧ مبهوتـــ بآش

مبهوتِ مَن و دُنیآیِ کوچَکَم

دیگَـر چـﮧ فَرقی میکُند

بآشی یا نبآشی

مَـن بآ# ×تو× زِندِگی میکُنَم.
  ۱۹:۳۶ ۹۴/۰۷/۲۶
  عالی
 • ۱۱۴ بازدید
  #فقطـ وآنمود میكُنی دآرهـ #عآلی پیشـ میرهـ ...! :)
  ۱۹:۳۶ ۹۴/۰۷/۲۶
  لایک