در حال بارگذاری
بالا
 • ۸۶ بازدید
  نوشتم نامه را با برگ سی سی جواب نامه را کی می نویسی...؟!
 • ۹۶ بازدید
  عشق یعنی همچو من شیدا شدن...عشق یعنی قطره و دریا شدن.
 • ۷۳ بازدید
 • ۷۵ بازدید
 • ۸۵ بازدید
  ۰۹:۳۷ ۹۵/۱۰/۸
  سفر عشق دل میخواهد نه دلیل رفتن....!!!!!''
 • ۶۲ بازدید
 • ۸۵ بازدید
 • ۴۶ بازدید
  ۰۹:۳۶ ۹۵/۱۰/۸
  به شهر سیس گذر کردم چو فردوس برین دیدم ز هر کویش گذر کردم بهشتی در زمین دیدم....!!!!'''''''
 • ۵۲ بازدید
  بدون شرح
 • ۴۸ بازدید
  سیس شهر بهترین ها
 • ۸۶ بازدید