در حال بارگذاری
بالا
 • ۱۴ بازدید
 • ۱۲ بازدید
 • ۲۰ بازدید
  راه درست همونیه که قلبت میگه
 

عکس : سید ابوالحسن حسینی ایوری
 • ۲۵ بازدید
 • ۲۷ بازدید
  آرامش دریا را می خواهم ...
هر که ناراحتم کرد...
در بی تفاوتی هایم ...
غرقش کنم.
 • ۲۳ بازدید
 • ۳۴ بازدید
 • ۴۴ بازدید
 • ۴۹ بازدید
 • ۳۵ بازدید
 • ۳۶ بازدید
 • ۳۴ بازدید
 • ۳۵ بازدید
 • ۴۵ بازدید
 • ۳۶ بازدید
 • ۲۷ بازدید
 • ۲۵ بازدید
 • ۳۵ بازدید
 • ۳۴ بازدید
 • ۵۱ بازدید
  خداوندا ، بگذار روزهای جوانی ام را با نفس فرشته هایت شماره کنم !
جوانی ام را خوش بوتر از پیراهن یوسف کن !
روزهای جوانی ، دلنشین اند ؛ دلنشین تر از نگاه لیلی ؛ خوش آواتر از صدای تیشه فرهاد و خواستنی ترند از عشق
جوانی ، روزگار ماندنی ترین خاطره هاست . . .
 • ۴۳ بازدید
 • ۵۱ بازدید
  husseini.eivari.
.

من گره خواهم زد؛
چشم ها را با خورشید
دل ها را با عشق
سایه ها را با آب
شاخه ها را با باد ... .
 • ۴۰ بازدید
 • ۴۰ بازدید
  husseini.eivari.
☆امروز در جوان ترین سنى هستى كه از اینجا به بعد خواهى داشت
. ☆ازش لذت ببر .
.
 • ۵۵ بازدید
  husseini.eivari.
.
روزها اول صبح ؛
به درودی دل خود گرم كنیم..
و چه زیباست، كنار یاران،
خنده بر صبح زدن ..
زندگی را به صعود و به خوشی چسب زدن..
تا كه باشد در دل یاد خدا ...
زندگی بستر امنیت و اظهار خوشیست..
پس كنارهم باشیم،
چون كه یكدست ندارد آوا..
.
 • ۳۶ بازدید
  تاقچه https://www.instagram.com/p/BTDdqwvDqXy/?taken-by=husseini.eivari
 • ۴۳ بازدید
 • ۳۶ بازدید
 • ۳۳ بازدید
 • ۴۳ بازدید
 • ۶۰ بازدید
 • ۵۰ بازدید
  Me
 • ۷۵ بازدید
  13h
husseini.eivari.
.
یا زاویه دیدت را تغییر بده
یا کمی جایت را
تو اهل تغییر باش 
دنیایت تغییر خواهد کرد .
#زاویه #دید #تغییر #دنیا .
.
 • ۵۷ بازدید
  husseini.eivari.
.
به دریایی فرو رفتم
که نه پا و نه سر دارد

ولی هر قطره ای از آن
به صد دریا اثر دارد

به عقل و دین و دل
بکلی بی خبر گردد

کسی کز سر این دریا
سر مویی خبر دارد ...
.
#عطار
 • ۳۹ بازدید
 • ۵۹ بازدید
 • ۶۱ بازدید
 • ۵۴ بازدید
 • ۳۵ بازدید
 • ۵۴ بازدید
  زندگی نمایشی است
که هیچ تمرینی برای آن وجود ندارد!
پس آواز بخوان، اشک بریز، بخند
و با تمام وجود زندگی کن
قبل از آنکه پرده ها فرود آیند
و نمایش تو بدون هیچ تشویقی به پایان برسد
.
Photo:@husseini.ir
 • ۷۶ بازدید
  فقط یکبار به دنیا میایی
http://www.husseini.ir/gallery/?p=146
 • ۹۲ بازدید
  تو فرمانده لحظه های زندگیت هستی
ثانیه هـا مأمورند خوشبختی رابه تو برسانند
"شـروع کن"

خوشبختی جایش
همینجاست کنار تو
نگذار زندگی از مقابل چشمانت بگذرد.
 • ۹۸ بازدید
  
✒من صاحب سرنوشت خودم هستم
✒من کاپیتان روح خودم هستم
 • ۱۱۴ بازدید
  
انسانها بر دو گونه اند:
یکی او که در تاریکی بیدار است
و دیگری او که در روشنایی خواب است.
.
 • ۸۸ بازدید
  
#قانون تمرکز
هر چیزی که روی آن تمرکز کنید و مرتبا به آن فکر کنید، در زندگی واقعی شکل می‌گیرد و گسترش پیدا می‌کند. بنابراین باید فکر خود را بر چیزهایی متمرکز کنید که در زندگی واقعا طالب آنها هستید...
#برایان_تریسی.