در حال بارگذاری
بالا
 • ۱۶۶ بازدید
  اجرای طنز و تقلیدصدا توسط سیروس حسینی فر در مراسم باشکوه جشن عید غدیر در مرکز تجاری تفریحی شهریار
 • ۱۲۰ بازدید
  اجرای طنز و تقلیدصدا توسط سیروس حسینی فر در مراسم باشکوه جشن عید غدیر در مرکز تجاری تفریحی شهریار
 • ۲۸۰ بازدید
  اجرای طنز و تقلیدصدا توسط سیروس حسینی فر در مراسم باشکوه جشن عید غدیر در مرکز تجاری تفریحی شهریار
 • ۱۲۸ بازدید
  اجرای طنز و تقلیدصدا توسط سیروس حسینی فر در مراسم باشکوه جشن عید غدیر در مرکز تجاری تفریحی شهریار
 • ۱۴۴ بازدید
  اجرای طنز و تقلیدصدا توسط سیروس حسینی فر در مراسم باشکوه جشن عید غدیر در مرکز تجاری تفریحی شهریار
 • ۸۹ بازدید
  اجرای طنز و تقلیدصدا توسط سیروس حسینی فر در مراسم باشکوه جشن عید غدیر در مرکز تجاری تفریحی شهریار
 • ۱۰۳ بازدید
  اجرای طنز و تقلیدصدا توسط سیروس حسینی فر در مراسم باشکوه جشن عید غدیر در مرکز تجاری تفریحی شهریار
 • ۸۶ بازدید
  اجرای طنز و تقلیدصدا توسط سیروس حسینی فر در مراسم باشکوه جشن عید غدیر در مرکز تجاری تفریحی شهریار
 • ۸۳ بازدید
  اجرای طنز و تقلیدصدا توسط سیروس حسینی فر در مراسم باشکوه جشن عید غدیر در مرکز تجاری تفریحی شهریار
 • ۷۱ بازدید
  اجرای طنز و تقلیدصدا توسط سیروس حسینی فر در مراسم باشکوه جشن عید غدیر در مرکز تجاری تفریحی شهریار
 • ۹۸ بازدید
  اجرای طنز و تقلیدصدا توسط سیروس حسینی فر در مراسم باشکوه جشن عید غدیر در مرکز تجاری تفریحی شهریار
 • ۷۰ بازدید
  اجرای طنز و تقلیدصدا توسط سیروس حسینی فر در مراسم باشکوه جشن عید غدیر در مرکز تجاری تفریحی شهریار
 • ۷۵ بازدید
  اجرای طنز و تقلیدصدا توسط سیروس حسینی فر در مراسم باشکوه جشن عید غدیر در مرکز تجاری تفریحی شهریار
 • ۶۳ بازدید
  اجرای طنز و تقلیدصدا توسط سیروس حسینی فر در مراسم باشکوه جشن عید غدیر در مرکز تجاری تفریحی شهریار
 • ۸۵ بازدید
  اجرای طنز و تقلیدصدا توسط سیروس حسینی فر در مراسم باشکوه جشن عید غدیر در مرکز تجاری تفریحی شهریار
 • ۱۴۲ بازدید
  تقلید صدا و اجرای طنز
 • ۱۵۰ بازدید
  تقلیدصدا و اجرای طنز
  ۰۳:۲۰ ۹۳/۰۳/۷
  ای کاش شهرما هم برنامه داشتید...آخرین بار،فروردین ماه امسال،شما رو در کاخ سعدآبادتهران زیارت کردم... :)
 • ۲۳۲ بازدید
  تقلیدصدا و اجرای طنز در مراسم جشن انقلاب پست بانک
 • ۱۶۴ بازدید
  تقلیدصدا و اجرای طنز در مراسم جشن انقلاب پست بانک
 • ۱۶۴ بازدید
  تقلیدصدا و اجرای طنز
 • ۱۴۹ بازدید
  تقلیدصدا و اجرای طنز
  ۱۴:۴۶ ۹۲/۱۱/۲۶
  اینادیگه چیه؟اینالطفانزار
 • ۱۱۱ بازدید
  تقلیدصدا و اجرای طنز
 • ۱۳۱ بازدید
  تقلیدصدا و اجرای طنز
 • ۱۳۲ بازدید
  تقلیدصدا و اجرای طنز
 • ۱۱۳ بازدید
  تقلیدصدا و اجرای طنز
 • ۱۳۰ بازدید
  تقلیدصدا و اجرای طنز
 • ۸۶ بازدید
  تقلیدصدا و اجرای طنز
 • ۱۰۲ بازدید
  تقلیدصدا و اجرای طنز
 • ۹۳ بازدید
  تقلیدصدا و اجرای طنز
 • ۹۱ بازدید
  تقلیدصدا و اجرای طنز
 • ۹۴ بازدید
  تقلید صدا و اجرای طنز در همایش شرکت ایرانول توسط سیروس حسینی فر
 • ۹۹ بازدید
  بنر تبلیغات سیروس
 • ۱۱۹ بازدید
  مصاحبه با روزنامه مردم سالاری
 • ۳۳۰ بازدید
  وب سایت رسمی سیروس حسینی فر
 • ۱۹۸ بازدید
  عکس سیروس حسینی فر
اجرای برنامه طنز و شاد در عسلویه - ماهشهر
 • ۶۳۱ بازدید
  عکس سیروس حسینی فر
اجرای برنامه طنز و شاد در عسلویه - ماهشهر
 • ۲۵۹ بازدید
  عکس سیروس حسینی فر
اجرای برنامه طنز و شاد در عسلویه - ماهشهر
 • ۱۵۵ بازدید
  عکس سیروس حسینی فر
اجرای برنامه طنز و شاد در عسلویه - ماهشهر
 • ۲۱۱ بازدید
  عکس سیروس حسینی فر
اجرای برنامه طنز و شاد در عسلویه - ماهشهر
 • ۲۵۹ بازدید
  عکس سیروس حسینی فر
اجرای برنامه طنز و شاد در عسلویه - ماهشهر
 • ۱۱۹ بازدید
  عکس سیروس حسینی فر
اجرای برنامه طنز و شاد در عسلویه - ماهشهر
 • ۵۸۱ بازدید
  عکس سیروس حسینی فر
اجرای برنامه طنز و شاد در عسلویه - ماهشهر
 • ۸۷ بازدید
 • ۸۵ بازدید
 • ۸۹ بازدید