در حال بارگذاری
بالا
 • ۵۱ بازدید
  Selena
  ۲۰:۴۰ ۹۵/۰۹/۱۸
  سلام ممنون بابت لایک و دنبال کردنتون
 • ۵۹ بازدید
  Selena
 • ۷۵ بازدید
  Selena
 • ۶۷ بازدید
 • ۴۳ بازدید
 • ۴۵ بازدید
 • ۴۲ بازدید
 • ۴۲ بازدید
 • ۳۲ بازدید
 • ۳۰ بازدید
 • ۲۹ بازدید
 • ۴۶ بازدید
  Selena
  ۱۱:۲۲ ۹۵/۰۹/۶
  خواهش داداشم
  ۱۱:۲۲ ۹۵/۰۹/۶
  مرسی:)
 • ۳۴ بازدید
 • ۳۶ بازدید
 • ۳۴ بازدید
 • ۲۹ بازدید
 • ۳۷ بازدید
 • ۴۳ بازدید
  Taylor Swift
 • ۳۸ بازدید
  Taylor Swift
 • ۳۸ بازدید
  selena gomez
 • ۴۱ بازدید
   selena gomez & Justin
 • ۲۹ بازدید
  selena gomez
 • ۴۸ بازدید
  selena gomez
 • ۳۹ بازدید
  selena gomez
 • ۴۸ بازدید
  selena gomez
 • ۳۹ بازدید
  selena gomez
 • ۴۹ بازدید
  selena gomez
 • ۳۰ بازدید
  ۱۳:۰۴ ۹۵/۰۸/۳۰
  لااااااایک
  ۱۰:۱۰ ۹۵/۰۸/۲۷
  دقیقا...لااااایککککک
 • ۳۲ بازدید
 • ۴۵ بازدید
  selena gomez
 • ۴۲ بازدید
  selena gomez
  ۱۸:۴۴ ۹۵/۰۸/۷
  باوش هرطور راحتی
  ۱۸:۴۱ ۹۵/۰۸/۷
  من خودم اینجوری دوست دارم صداش کنم
  ۱۸:۴۰ ۹۵/۰۸/۷
  مرسسسی بابت کامنت..البته سلنا
 • ۷۳ بازدید
  selena gomez
 • ۷۷ بازدید
  selena gomez
 • ۵۵ بازدید
  selena gomez
 • ۴۹ بازدید
  selena gomez
 • ۴۸ بازدید
  selena gomez
 • ۴۸ بازدید
  S❣E❣L❣E❣N❣A
  ۰۸:۳۵ ۹۵/۰۸/۲۲
  تیلور سوعیفت ول کردی اومدی سراغ سلنا گومز
 • ۵۰ بازدید
  Taylor Swift
  ۱۱:۴۸ ۹۵/۰۸/۶
  خ و ا ه ش میشه
  ۱۱:۴۲ ۹۵/۰۸/۶
  لایک به وجودت داداش امیر
  ۱۱:۳۹ ۹۵/۰۸/۶
  دقیقا...لایک
 • ۷۱ بازدید
  Taylor Swift
  ۱۱:۰۶ ۹۵/۰۸/۶
  سلام همچنین
  ۱۱:۰۵ ۹۵/۰۸/۶
  سلام..ت ش ک ّ ر ا ت....
 • ۴۷ بازدید
  Taylor Swift
  ۰۹:۰۲ ۹۵/۰۸/۲۲
  لایک
 • ۲۶ بازدید
  Taylor Swift
 • ۶۶ بازدید
  S❣E❣L❣E❣N❣A
 • ۴۲ بازدید
  S❣E❣L❣E❣N❣A
  ۱۹:۱۵ ۹۵/۰۸/۸
  مرسسسسی بابت کامنتت عزیزم
  ۱۹:۱۴ ۹۵/۰۸/۸
  عاشق تیپ وزیبایی ساده اش هستم ....لاااااایک
 • ۶۶ بازدید
  S❣E❣L❣E❣N❣A
 • ۳۳ بازدید