در حال بارگذاری
بالا
 • ۲۲۸ بازدید
  ۱۷:۴۲ ۹۶/۱۰/۱۹
  اشتباه زدی داداش
  ۱۷:۳۹ ۹۶/۱۰/۱۹
  با کی هستی؟
  ۱۸:۲۳ ۹۶/۰۴/۳
  نیلو عشقوووووولیه من لایک دوست جون جونیم
 • ۶۷۰ بازدید
  این پیلته رودیشب کشف کردم درجست جویه آثارتاریخی خخخ این فسقل مال سال1349 قدیمیه ولی حیف نفت پیدا نکردیم دیشب روشنش کنیم عاشق چنین چیزایه کوچولو قدیمیم
  ۰۸:۵۹ ۹۵/۰۱/۱۳
  اهوم بله ممنون
  ۱۱:۵۸ ۹۵/۰۱/۱۲
  آخی! تا قبل از دهه 80 که برق زیاد میرفت و همه جا گاز کشی نبود اینا کاربرد زیادی در گرمای خونه در زمستان و پخت و پز در چهار فصل داشتن،یادشون بخیر.
  ۲۰:۵۰ ۹۵/۰۱/۸
  ^_^
 • ۲۰۰ بازدید
  شده بعضے وقتادیگہدوسش نداشتہباشی بہخودت میگے اصلاواسہ چی دوسش دارم مگہ کیہ؟مگہ واسم چیکار کرده مگہ چی داره کہازهمه بهتر باشہاصلامن کہ خیلے ازاون بهترم بعدبہخودت میخندے کہاصلا واسہ چی اینقدرخودتواذیت کردی یهویہ چیزی یادت میاد یہچیزخیلی کوچیکـــ...یہخاطـــــره...یہحرفـــــ...یہلبخند...یہ نگاه وبعدهمین...همین کافیہتابہ خودت بیاے ومطمئن باشے نمتونی فراموشش کنے...
  ۱۲:۴۸ ۹۴/۱۱/۱۳
  سلام لطفا به پیجم سربزنید
  ۱۵:۴۱ ۹۴/۱۰/۲۹
  عالی
  ۱۹:۵۰ ۹۴/۱۰/۲۸
  سلام خوبی
 • ۲۳۲ بازدید
  اگریک روزفرزندی داشته باشم...بیشتراز هراسباب بازی دیگری برایش بادباکنک میخرم بازی بابادکنک خیلی چیزهارا بہاویاد میدهدکہبایدبزرگ باشداماسبک..تابتواندبالاتر برودبہاویادمیدهدکہچیزی دوست داشتنی میتوانددریک لحظه حتی بدون هیچ دلیلی وبدون هیچ مقصدی ازبین بروندوازهمه مهمتربه اویادمیدهد که وقتی چیزی رادوست دارد نبایدآنقدربہاونزدیک شودوبہآن فشاربیاوردکہراه نفس کشیدنش راببندد چون ممکن است برای همیشه آن راازدست دهد
  ۱۹:۱۹ ۹۵/۰۲/۲۶
  سپاس. قابل نداشت
  ۱۶:۳۱ ۹۵/۰۲/۲۶
  این عکس منو دیووونه کرد .... از صمیم قلب ازت تشکر میکنم خیلی حال کردم :)
  ۱۳:۴۵ ۹۵/۰۱/۶
  لایک
 • ۲۸۰ بازدید
  اینم از خط خودم
  ۲۰:۰۴ ۹۵/۰۸/۴
  عالیه لای ویزه
  ۰۰:۲۷ ۹۵/۰۳/۲
  خطت قشنگه نیلوفر جان
  ۲۰:۴۹ ۹۵/۰۱/۸
  ممنون
 • ۲۳۷ بازدید
  این گلارو تقدیم میکنم به همه دوستان لنزوری دوستاتونو تگ کنید گلارو تقدیم دوستاتون کنید. تگ آزاد
  ۲۰:۳۹ ۹۴/۱۰/۲۷
  مرسی عزیزم@royarn
  ۱۹:۳۴ ۹۴/۱۰/۲۷
  @kahrobba
  ۱۹:۱۲ ۹۴/۱۰/۲۷
  آجی گلم از شما زیاد بمن رسیده خیلی گلی بامرامی فدای دل مهربونت @royarn
 • ۷۵۴ بازدید
  از سر بی حوصلگی کارمون به نقاشی باب اسفنجی کشید هه......
  ۲۲:۰۴ ۹۵/۱۱/۱۳
  با نیلوفر خانم
  ۰۹:۱۳ ۹۵/۱۱/۷
  قهرمانی هم دارم
  ۰۹:۱۳ ۹۵/۱۱/۷
  من خودم تکواندوکارم
 • ۲۶۳ بازدید
  اُورَڳـــــیم قاݩ دے فَلــــــــــڪ دݩ فَلڪــــــــــے خْار اُولـــــسوݩ 
گِــنیـــــش عالمــــــــــدَه گُوروم هَــــــــــر لَحظـــــہ اُونـــو زار اُولســـــوݩ
مَنــــــــــے هَــــــــــر لحظــــــــــہ بودنــــــــــیا دَه پَریشــــــــــاݩ اِئـــــلَـدے↯↯
  ۱۳:۳۴ ۹۴/۱۲/۱۵
  لاین ندارم امرتون
  ali
  ۱۳:۳۲ ۹۴/۱۲/۱۵
  ایدی منهali.asleh
  ۱۳:۱۹ ۹۴/۱۲/۱۵
  ببخشید به جا نمیارم
 • ۲۵۵ بازدید
  دقیقا ودقیقا فقط زمان ......
  ۰۰:۲۸ ۹۵/۰۳/۲
  واقعا
  ۰۱:۱۳ ۹۴/۱۰/۲۵
  دقیییییییقا ✌
  ۱۰:۲۴ ۹۴/۰۹/۱۰
  ممنون دوستان
 • ۸۸۲ بازدید
  گــــــــــرگ باش بی اعتــــــــــماد بی اعتنا یکتا...همیشہ باگله باش اما..... تنــــــــــــــــــــها ↯↯ اهوم تنها فقط تنها همین بس
  ۱۹:۱۹ ۹۴/۱۰/۳۰
  مرسی
  ۱۹:۱۰ ۹۴/۱۰/۳۰
  very nice
  ۲۰:۱۹ ۹۴/۰۹/۴
  اهوم
 • ۱۹۳ بازدید
  پسر ......کامنت
  ۰۹:۵۳ ۹۶/۰۶/۲۳
  هر دوشون
  ۲۰:۰۵ ۹۵/۰۸/۴
  پسرخوب
  ۰۰:۳۰ ۹۵/۰۳/۲
  هر دو
 • ۶۴۱ بازدید
  آمـــــوختم کہ خداعشـــــق است وعشق تنها خــــــــــداست آمـــــوختم کہوقتی نامیـــــدمیشوم خدابا تمام عظمتش عــــاشقانه انتظار میکشدتا دوباره بہ رحمتش امیدوارباشم آموختم اگر تا کنون بہ آنچه خواســـــتم نـــــرسیدم خدابرایم بهترینـــــش رادرنظر گرفته آموختم کہ زندگی سخت است ولے من ازآن سخت ترم☆★
  ۲۳:۲۹ ۹۴/۱۰/۲۳
  ممنون عزیزم
  ۲۳:۰۷ ۹۴/۱۰/۲۳
  محشره
  ۱۸:۴۹ ۹۴/۰۹/۴
  خواهش نیلوفرجان...
 • ۷۳۰ بازدید
  ببیــــــــــن دخـــــترخوب بجای بوسیــــــــــدن⇦گردن دوس پـــــسرت ⇦باعطرلـــــش خستہ ░ بـبوس دست پـــــدرت کہ واسه تو پینه بســـــته♥
  ۰۰:۴۶ ۹۴/۰۹/۵
  ;-)
  ۰۰:۴۱ ۹۴/۰۹/۵
  مرسی
  ۲۳:۴۳ ۹۴/۰۹/۴
  Likeee That :)
 • ۱۷۴ بازدید
  حاضـــــــر نیستم باتـــــمام دنیایم عوضـــــش ڪنم
....حـــــجابم مال من است...حـــــق من است...چه در گرماهای آتــــش گونه ...وچه درسرماهای سوزناک 
نہ بہ مانتوهاےتــنگ وڪوتاه دل میبندم نه به پاشنه هاے بلند....مےپوشم سیاه ساده سنگین خودم را...تا امـــــام زمــــــــــانم هرگاه که مرا در خیابان مے نگرد بجاے درد گرفتن قلبش لبخندے بیاید روے لبش....آقـــــاے من همتاے من یک نگاه تومے ارزد به صدتا نگاه دیگران من وچـــــادرم از تہ دل مے گویــــــم ★لبیــــــڪ یا صـــــاحب الـــــزمــــــــــان★
  ۰۰:۳۱ ۹۵/۰۳/۲
  لایک
  ۱۲:۴۲ ۹۵/۰۱/۶
  خواهش
  ۱۲:۳۷ ۹۵/۰۱/۶
  ممنون
 • ۲۰۳ بازدید
  ۱۶:۲۴ ۹۴/۱۲/۷
  ✔✔✔
  ۲۱:۲۸ ۹۴/۱۰/۱۱
  چوخ گوزل
  ۰۰:۴۵ ۹۴/۰۸/۱۳
  یاشا
 • ۱۹۲ بازدید
  تگ هم ازادهس. همه کامنت
  ۰۰:۰۳ ۹۴/۰۸/۲۳
  نیلوفر
  ۲۳:۲۹ ۹۴/۰۸/۱۹
  مچکر
  ۲۳:۲۷ ۹۴/۰۸/۱۹
  قسم به نم نم باران که دوستت دارم  به اشک های خیابان که دوستت دارم   قسم به سعدی و حافظ، به منزوی... قیصر به شاعران پریشان که دوستت دارم   قسم به مجلس مادر، به کاسه ی شله زرد به نذرهای فراوان که دوستت دارم   ورای فقه، ورای کلام، باور کن ورای فلسفه... عرفان... که دوستت دارم   بجای این که بخواهم ... و یا ... ولش کن! نه! عجیب نیست کماکان که دوستت دارم   قسم نمی خورم اما اگر قسم بخورم به آیه آیه ی قرآن که دوستت دارم . . . !  
 • ۳۶۰ بازدید
  از طرف دوست عزیز دعوت به چالش شدم ترکا کامنت لطفا
  ۱۱:۰۸ ۹۴/۰۸/۳
  عزیز اولسن
  ۱۱:۰۷ ۹۴/۰۸/۳
  یاشیاسوز
  ۲۳:۰۴ ۹۴/۰۸/۲
  یاشا ابجی جون @liiiiiiiiiiiiiike
 • ۲۶۶ بازدید
  بیاین صادقانه اعتراف کنید من اول شماها بگید ها کلتونو میکنم همه کامنت ????
  ۱۷:۰۸ ۹۵/۰۳/۲۵
  4
  ۱۲:۵۰ ۹۵/۰۱/۶
  ‌ツ
  ۱۲:۴۹ ۹۵/۰۱/۶
  من سوم ولی مظلوم نیستم
 • ۳۱۲ بازدید
  چه قشنگ...شب عروسی عشقت همون پسریه که همه زندگیته همون که همیشه #نازتو میکشه حالا کنارت واستاده یه کت شلوارخوشگل هم تنش کرده اینقدرخوشتیپ شده که دلت میخواد تافردا نگاش کنی باورت #نمیشه اصلا...باورت نمیشه داری خانم همون مردی میشی که عاشقشی داری خانم خونش میشی ...دستتومیگیره میاد درگوشت میگه خوشگل نرقصی میترسم خانوممو بدزدن بهش میگی تا#وقتی آقای خوشتیپم اینجاس کسی#جرات نمیکنه نزدیکم بشه .... کیف میکنی که داری زنش میشی بخودت افتخار میکنی....  #عشقاتونو تگ کنید
  ۰۰:۱۰ ۹۴/۰۸/۱۵
  سلام شبتون بخیرو شادگامی آلبوم بسیارعالی وزیبا یی دارید موفق باشی
  ۰۰:۲۵ ۹۴/۰۷/۲۹
  قبونت عسیسم♡
  ۰۰:۲۰ ۹۴/۰۷/۲۹
  ^_^ مچکر
 • ۱۴۳ بازدید
  ۱۶:۳۴ ۹۴/۰۸/۵
  مچکر
  ۱۶:۳۱ ۹۴/۰۸/۵
  احسنت خیلی زیبا بود، هردو همیشه تکمیل کننده یکدیگر هستن
  ۲۲:۵۰ ۹۴/۰۷/۲۹
  ای جانم
 • ۴۱۶ بازدید
  به به ایران دیگه به اوج پیشرفت رسید واقعا همین یکی رو کم داشتیم کارت خوان بندازی به گردن داماد ههههه
  Ali
  ۲۲:۰۳ ۹۴/۰۸/۱۵
  اینم راهیه آره والا دمش گرم
  ۲۲:۵۰ ۹۴/۰۷/۲۹
  هههههه
  ۱۸:۱۵ ۹۴/۰۷/۱۵
  هه اره
 • ۱۷۹ بازدید
  کامنت لطفا ???
  ۱۸:۳۰ ۹۵/۰۱/۶
  از چهرتون احساس میکنم نمرت ۹۰
  ۲۲:۱۱ ۹۴/۰۸/۱۵
  میسی
  ۲۲:۰۳ ۹۴/۰۸/۱۵
  100 دزصد
 • ۷۷۲ بازدید
  یه وقتایی تو زندگی هست که وقتی دفتر خاطرات زندگیتو ورق میزنی به چیزایی میرسی که نمیدونی تقدیرت بوده یاتقصیرت .... به آدمایی میرسی که نمیدونی دردن یاهمدرد...... به لحظه هایی میرسی که هضمش واسه دل کوچیکت سخته وبه دردایی میرسی که برای سن وسالت بزرگه به آرزوهایی که توهم شد رویاهایی که گذشت به چیزایی که حقت بود اما شد توقع..... وزخمهای که.......بقیه درکامنت .....
  ۱۲:۰۳ ۹۴/۰۷/۲۱
  مچکرم
  ۱۱:۵۸ ۹۴/۰۷/۲۱
  زندگی میکنم ... حتی اگر بهترین هایم را از دست بدهم!!! چون این زندگی کردن است که بهترین های دیگر را برایم میسازد بگذار هر چه از دست میرودبرود؛ من آن را میخواهم که به التماس آلوده نباشد، حتی زندگی را .
  ۲۱:۲۷ ۹۴/۰۷/۶
  ممنون
 • ۲۶۵ بازدید
  سلامتی سربازی وطن ^_______~
  ۱۲:۵۲ ۹۵/۰۱/۶
  جووون چه سربازایی !!
  ۱۷:۳۰ ۹۴/۰۷/۲۲
  ممنون
  ۱۶:۵۴ ۹۴/۰۷/۲۲
  ده تا لایک داره
 • ۱۶۲ بازدید
  ۰۸:۵۴ ۹۴/۰۶/۱۴
  سلام مرسی گلم@sama.ir
  ۰۸:۵۴ ۹۴/۰۶/۱۴
  سلام ممنون @dream78
  ۰۸:۵۳ ۹۴/۰۶/۱۴
  مرسی @rhss
 • ۱۶۰ بازدید
  ۲۳:۱۴ ۹۴/۰۷/۲۲
  ممنون!!!
  ۲۰:۳۳ ۹۴/۰۷/۲۲
  گل گفتی
  ۲۳:۵۶ ۹۴/۰۶/۱۷
  مرسی
 • ۱۴۲ بازدید
  چطوره ??
  ۲۲:۵۷ ۹۴/۰۶/۳۱
  مرسیییی
  ۲۲:۵۲ ۹۴/۰۶/۳۱
  خوشگله
  ۱۶:۰۹ ۹۴/۰۶/۱۳
  ساغول رحیمی
 • ۲۳۴ بازدید
  بلههههه من فروردینی همینم ^_~
  ۱۶:۲۷ ۹۴/۱۲/۷
  ۲۳:۴۷ ۹۴/۰۷/۲۳
  ایول عزیز
  ۲۳:۰۲ ۹۴/۰۶/۳۱
  هههههه تاریخ تولد پدر بزرگمو گفتم
 • ۱۹۲ بازدید
  :(:(
  ۱۸:۰۹ ۹۴/۰۷/۱۲
  ممنون
  ۱۸:۰۲ ۹۴/۰۷/۱۲
  دقیقا
  ۲۱:۲۳ ۹۴/۰۶/۱۲
  @nasimkkk
 • ۱۸۸ بازدید
  کامنت ???
  ۲۱:۰۰ ۹۴/۰۸/۳
  شاد
  ۲۰:۳۴ ۹۴/۰۷/۲۲
  +
  ۱۰:۰۴ ۹۴/۰۷/۲۱
  شیطون
 • ۱۱۸۲ بازدید
  بچه پسر دوس داری یا دختر ???کدومش??? من خودم عاشق دخترم
  ۰۰:۱۱ ۹۴/۰۷/۱
  دخخخخخترررررر
  ۲۳:۲۰ ۹۴/۰۶/۳۱
  dokhmal
  ۲۳:۱۲ ۹۴/۰۶/۸
  منم دختر
 • ۱۰۸ بازدید
  کلمه رو رد کن بیاد ???
  ۲۳:۰۰ ۹۴/۰۷/۲۹
  رفته بودم بیرون
  ۲۲:۵۹ ۹۴/۰۷/۲۹
  عزیزم تو اومدی دیگه داشتم ناامید میشدم
  ۲۲:۵۸ ۹۴/۰۷/۲۹
  مرسی عزیزم مچکرم
 • ۹۵ بازدید
  ۲۲:۵۲ ۹۴/۰۶/۱۰
  نیلو امیدوارم تو باهام قهر نکنی
  ۱۶:۱۰ ۹۴/۰۶/۷
  مچکرم حامد لطف دارین شما
  ۱۶:۰۹ ۹۴/۰۶/۷
  صد افرینم به تو مجید
 • ۱۱۷ بازدید
  کامنتتتت لطفا ?????
  ۱۲:۵۳ ۹۵/۰۱/۶
  3و6و12
  ۲۲:۵۶ ۹۴/۰۷/۲۹
  8
  ۲۳:۳۵ ۹۴/۰۶/۳۱
  1
 • ۱۷۰ بازدید
  همه بگید لطفا ???
  ۱۴:۵۷ ۹۵/۰۲/۱۲
  160
  ۰۰:۳۷ ۹۴/۱۱/۳۰
  170
  ۱۵:۴۵ ۹۴/۰۹/۱۵
  188
 • ۱۵۱ بازدید
  لطفا فقط صادق باشید ????
  ۲۳:۰۰ ۹۴/۰۶/۷
  میسی علی
  Ali
  ۲۲:۵۹ ۹۴/۰۶/۷
  جز خوبی چیزی ازت ندیدم . خیلی دختر خوب و مهربونی هستی
  ۱۵:۵۳ ۹۴/۰۶/۶
  مرسی ممنونم درحد خودم خوبم بیشتر نیس ممنون که نظر دادی مچکر
 • ۱۲۹ بازدید
  ۱۲:۵۲ ۹۴/۰۶/۵
  مچکر
  ۱۲:۴۸ ۹۴/۰۶/۵
  لااایک√√
  ۱۲:۰۴ ۹۴/۰۶/۵
  ممنون محمد
 • ۱۲۶ بازدید
  ۱۳:۴۹ ۹۴/۰۶/۳
  خخ باشه قهرنکن یاسی زبون دراز ...بیا توپیج ...منم نمیام
  ۱۳:۴۶ ۹۴/۰۶/۳
  :b
  ۱۳:۴۵ ۹۴/۰۶/۳
  :'(
 • ۷۸ بازدید
  @_@
  ۰۰:۵۲ ۹۴/۰۶/۱
  این چند خط جواب تمام سوالات همه ادم هاست ای انسانهای خردمند
  ۰۹:۰۶ ۹۴/۰۵/۳۰
  سلام همشهری ساغول سنینده سحرخیراوسوت
  ۰۹:۰۲ ۹۴/۰۵/۳۰
  سلام ... تورک قیزی ... سحرین خیرلی اولسون ...
 • ۱۸۶ بازدید
  ?????
  ۱۲:۵۶ ۹۵/۰۱/۶
  محمد 21 مشهد
  ۲۲:۵۹ ۹۴/۰۷/۲۹
  غزاله 17گرگان
  ۱۶:۵۲ ۹۴/۰۷/۸
  پرچم آذریا بالا
 • ۱۸۶ بازدید
  ۲۰:۱۶ ۹۴/۰۵/۲۲
  مرسی عزیزم سهیلا
  ۲۰:۱۴ ۹۴/۰۵/۲۲
  لاااااااااااایک طلاااااایی
  ۱۵:۱۱ ۹۴/۰۵/۲۲
  ^__~
 • ۱۵۳ بازدید
  اینم ازهلو که گفتم میزارم برات البته اینا هنو نرسیدن رسیدهاشو بعددرادامش هس
  ۲۳:۰۵ ۹۴/۰۷/۲۹
  ههههه دیفونه
  ۲۳:۰۵ ۹۴/۰۷/۲۹
  پس دیگه تو شبیه هلویی
  ۲۳:۰۴ ۹۴/۰۷/۲۹
  ماهم باغ هلو داریم
 • ۱۱۲ بازدید
  عشق منه بشتومنه خخخ فداش جیگرمنه
  ۲۳:۰۵ ۹۴/۰۷/۲۹
  ^_^
  ۲۳:۰۴ ۹۴/۰۷/۲۹
  ای جانم
  Ali
  ۲۲:۴۲ ۹۴/۰۵/۲۲
  خواهش میشود
 • ۲۸۳ بازدید
  بله اینجوریاس یکی زدی دوتا بخوری هههه
  ۲۱:۳۸ ۹۴/۰۶/۸
  اهوع
  ۲۱:۱۶ ۹۴/۰۶/۵
  واسه دفاع از خودمونه شوهو باافتخار کنه که زنش ازخودش میتونه دفاع کنه
  ۲۱:۱۳ ۹۴/۰۶/۵
  همینه میگن شوهر گیر نمیاد
 • ۱۰۲ بازدید
  بلههههه
  ۱۱:۵۲ ۹۴/۰۷/۱۴
  مرسی لطف دارین حاج خانوم
  ۱۱:۳۹ ۹۴/۰۷/۱۴
  آلبومتون زیبا ومتنوع است
  ۲۱:۳۱ ۹۴/۰۵/۳۰
  بلهههه پ چی