در حال بارگذاری
بالا
 • ۳۵ بازدید
  من یک دخترم

وقتی خسته ام

وقتی کلافه ام

وقتی دلتنگم

بشقاب ها را نـــمی شکنم.

شیشه ها را نـــمی شکنم.

غرورم را نـــمی شکنم

دلت را نـــمی شکنم

در این دلتنگی ها

زورم به تنها چیزی که میرسد

این بغـــض لعنتی ست!
 • ۱۷ بازدید
  زن   

جنــس عجـــیبــی اسـتـــــ ! 

چــشمــ هــایــش را کــه مــی بنــدی ،  

دیــد دلــش بــیشتــر مــی شــود...  

دلــش را کــه مــی شــکنــی ،  

باران لــطـافتـــ از چــشمــ هــایش ســرازیــر...  

انــگار درسـتــــ شــده تــا...  

روی عـشـق را کــم کــند...
  ۲۲:۵۲ ۹۶/۰۴/۲۷
  ش
  ۲۲:۵۲ ۹۶/۰۴/۲۷
  خواهش زود بیا تو
  ۲۲:۵۱ ۹۶/۰۴/۲۷
  خدایی؟؟ چ سریع! ممنون ^^
 • ۲۶ بازدید
  دختــــــری نبـاش

که به مـــردی نیـــــاز داره

دختــری بــاش

که مردی بــه اون نیاز داره

و این دو باهم خیـــــلی متفــــاوتند . .
  ۱۶:۳۱ ۹۶/۰۵/۱۲
  عالیه
  ۰۰:۳۲ ۹۶/۰۵/۴
  سلام ممنون میشم منم دنبال کنید.
  ۰۸:۳۳ ۹۶/۰۵/۲
  سلام علیکم هموطن گرامی تصاویر شما در شأن شما نیست،لطفا حذف کنید.