در حال بارگذاری
بالا
 • ۳۸ بازدید
  ۰۶:۱۳ ۹۵/۱۲/۳
  دوستت دارم
 • ۴۹ بازدید
 • ۵۲ بازدید
 • ۵۰ بازدید
 • ۱۵۳ بازدید
  الهی گاهی نگاهی
 • ۷۶ بازدید
 • ۳۸ بازدید
 • ۵۹ بازدید
 • ۶۰ بازدید
  گاهی تنهایی زیباست
 • ۴۹ بازدید
 • ۴۹ بازدید
 • ۴۹ بازدید
  ۱۳:۴۸ ۹۵/۱۱/۶
  عالی
 • ۳۸ بازدید
 • ۳۲ بازدید
 • ۴۳ بازدید
 • ۲۷ بازدید
 • ۳۳ بازدید
 • ۳۸ بازدید
 • ۵۶ بازدید
 • ۵۹ بازدید
 • ۳۶ بازدید
  ۲۲:۱۸ ۹۵/۱۱/۵
  عالی
 • ۴۸ بازدید
 • ۴۶ بازدید
 • ۵۸ بازدید
  هرکس بد ما به خلق گوید / ما دیده دل نمی خراشیم 
 ما خوبی او به خلق گوییم /تا هردو دروغ گفته باشیم
 • ۶۴ بازدید
  
 برسنگ قبر من بنویسیدخسته بود
اهل زمین نبود نمازش شکسته بود.

برسنگ قبر من بنویسید پاک بود
چشمان اودائما از اشک شسته بود.

برسنگ قبر من بنویسید این درخت عمر
برای هرتبر وتیشه دسته بود.

بر سنگ قبر من بنویسیدکل عمر
پشت دری که باز نمیشد مانده بود
 • ۴۴ بازدید
  ۲۳:۴۲ ۹۵/۱۱/۱۵
  لایک
 • ۴۸ بازدید
 • ۸۹ بازدید
  بی گناهی خود گناه است در دیوان عشق.
یوسف از دامن پاک خود به زندان میرود
 • ۲۰۳ بازدید
  هرکس بد ما به خلق گوید / ما دیده دل نمی خراشیم 
 ما خوبی او به خلق گوییم /تا هردو دروغ گفته باشیم
  ۱۷:۵۵ ۹۵/۱۰/۳۰
  #اطلاعیه اپراتور همراه اول 5000تومان شااارژ رایگان برای همه مشترکینش بعنوان هدیه وفاداری میده برای فعالسازی 4796389 رو بفرستین به 30756 بدون هزینه
 • ۸۳ بازدید
 • ۲۲۳ بازدید
  نردبان این جهان ماه و منیست
عاقبت این نردبا بشکستنی ست
لاجرم هر که بالاتر نشست 
استخوانش سخت تر خواهد شکست
  ۱۱:۰۶ ۹۵/۱۱/۱۲
  عبرت انگیز است
 • ۶۶ بازدید
  ۲۳:۲۶ ۹۵/۱۱/۱۰
  قبول دارم
 • ۷۲ بازدید
  ۲۰:۱۱ ۹۵/۱۱/۶
  کپی با اجازه
  ۱۷:۵۵ ۹۵/۱۰/۳۰
  #اطلاعیه اپراتور همراه اول 5000تومان شااارژ رایگان برای همه مشترکینش بعنوان هدیه وفاداری میده برای فعالسازی 4796389 رو بفرستین به 30756 بدون هزینه
 • ۵۱ بازدید
  ۲۳:۴۱ ۹۵/۱۱/۱۵
  لایک داری
  ۲۲:۳۲ ۹۵/۱۱/۱۴
  عالی
  ۰۲:۵۱ ۹۵/۱۰/۳۰
  جالب با نمک و الته قشنگ
 • ۶۰ بازدید
 • ۴۶ بازدید
 • ۴۸ بازدید
  ۰۹:۳۸ ۹۵/۱۰/۳۰
  عالیی
 • ۴۰ بازدید
 • ۴۰ بازدید
 • ۴۵ بازدید