در حال بارگذاری
بالا
 • ۳۴۰ بازدید
  ۱۹:۰۸ ۹۶/۱۲/۱۵
  ⠀ کانال تلگرامی انگیزشی +مثبت باشیم+ ⬇️⬇️⬇️ ✅ @mosbat_2017
  ۲۳:۰۰ ۹۶/۰۳/۹
  هرچهارتاتون عالی هستین وکاراتون 20هستش
  بیا
 • ۲۶۴ بازدید
  ۱۹:۴۷ ۹۵/۰۳/۲۳
  بیا
  ۰۰:۳۹ ۹۴/۰۷/۱۲
  بات موافقم
  ۱۸:۰۶ ۹۴/۰۵/۱۸
  آقای کاظمی،عکس خیلی کم میذاری؟!
 • ۲۷۶ بازدید
  ۱۴:۲۵ ۹۵/۰۳/۳
  واقعا نقشون خبلی جالبه تو فیلم 50 کیلو البالو
  ۱۴:۱۶ ۹۵/۰۱/۱۱
  سلام اقای کاظمی من از بازی شما خیلی خوشم می اید حتی الان هم که در فیلم زعفرانی بازی میکنید سال نو مبارک
  ۲۳:۰۳ ۹۴/۰۹/۲۰
  سلام سید جان
 • ۳۱۵ بازدید
  ۱۲:۵۶ ۹۶/۰۹/۲
  لایک داری... سنگین..
  ۱۴:۵۳ ۹۶/۰۷/۲۴
  عشقی هادی، عزیزان از صفحه ی ما هم دیدن فرمایید تازه فعال شدم ، عکاس هستم
  ۰۰:۵۸ ۹۵/۱۱/۲۵
  خاک مال کردی
 • ۲۵۷ بازدید
  حرم حضرت معصومه
  ۱۳:۲۹ ۹۴/۰۵/۲۴
  آقای کاظمی ما باهم دیگه پسر عمو دختر عموییما
  ۰۹:۵۰ ۹۴/۰۵/۵
  سلام جناب کاظمی به حمایتتون نیازمندم خواهش میکنم یکی از پست هایه من رو لایک کنید باتشکر
  ۱۷:۲۶ ۹۴/۰۴/۲۸
  اگه خیلی شکمو هسی ی سری به پروفایل من بزن
 • ۲۳۱ بازدید
  ۰۰:۲۴ ۹۴/۰۵/۱۰
  الهی هرکسی آب رو هدر میده به گردنخود معتاد بشه آقاهادی !!!!
  ۱۷:۲۷ ۹۴/۰۴/۱۹
  من که تا چند ثانیه آبو باز میکنم حس میکنم دارم حروم میکنم عذاب وجدان میگیرم
  ۱۸:۴۶ ۹۴/۰۴/۱۷
  سلام کار خوبیه..منم هستم
 • ۲۶۳ بازدید
  جونم به والیبالمون
  ۱۶:۵۶ ۹۴/۰۴/۱۷
  عزیزای دل به پیج من سر بزنید و توی چالش -اسم کتاب- شرکت کنید.
  ۱۲:۳۳ ۹۴/۰۴/۱۴
  دوبرره چطوری؟ من هنوز برره نگاه میکنم.عاشتم
  ۰۱:۱۸ ۹۴/۰۴/۸
  باختیم ای خدااااا
 • ۲۴۷ بازدید
  امشب همین بلا رو سر لهستان میاریم انشاله
  ۱۴:۰۳ ۹۴/۱۰/۸
  چنگیز کیست که دلا حیرانه کند *** عشقش را به تورک همانند افسانه کند
  ۱۸:۰۵ ۹۴/۰۴/۷
  به امید خدا
  g13
  ۱۷:۴۲ ۹۴/۰۴/۷
  انشاالله :)
 • ۵۰۵ بازدید
  خدایا مرا به وسیله حلالت از حرام خویش بی نیاز کن و با فضل و بخشش خودت از هرچه غیر خودت ،بی نیاز کن .....آمین
  ۱۴:۳۴ ۹۴/۰۴/۱۰
  آمیییییییییین
  ۰۶:۳۶ ۹۴/۰۴/۹
  @badesaba سلام. لطفا با نوشتن این متن انگلیسی در قسمت کامنت های تصاویر زیبا تون،،منو هم در تماشای اون ها،،سهیم کنید… ممنونم…
  ۰۰:۰۲ ۹۴/۰۴/۲
  انشاالله خدا شما رو برا مردم ایران نگه داره آقا هادی
 • ۲۸۰ بازدید
  نمایش خانوم سرگرد باربارا....
  ۲۱:۴۷ ۹۴/۰۵/۲۲
  خخخخ هادی جان خیلی خوشم اومد! ایول-این دفعه دماغت سر جاش هستش
  ۲۱:۵۴ ۹۴/۰۴/۱۷
  روااااانی....دیوووونتم....
  ۲۳:۲۳ ۹۴/۰۳/۲۱
  از اینکه پست منو لایک کردید کمال تشکرو دارم
 • ۲۲۲ بازدید
  ۰۰:۳۳ ۹۴/۰۵/۲۳
  بهترین بازیگر دنیا
  ۱۴:۳۵ ۹۴/۰۴/۱۰
  همه کاراتون عالییییی مخصوصا بازیتون توی شاهگوش خعلیییییی باحال بود
  ۱۸:۰۴ ۹۴/۰۳/۱۳
  فرزادحسنی# رادیو#جوان http://lenzor.com/p/1q2cl
 • ۲۸۱ بازدید
  ۲۲:۳۰ ۹۴/۰۵/۲۵
  like darin
  ۱۹:۵۲ ۹۴/۰۵/۲۰
  ali bod
  ۰۹:۴۹ ۹۴/۰۳/۱۹
  عالی
 • ۲۵۱ بازدید
  ۱۳:۳۰ ۹۴/۰۵/۲۴
  این فیلم ایران برگره من دیدم
  ۲۲:۴۳ ۹۴/۰۳/۹
  عاشقتم داداش
  ۱۷:۰۹ ۹۴/۰۳/۷
  بـــســـم الـــلـــه الـــرحـــمـــن الـــرحـــیـــمـــ و ایـــن آغـــاز انـــســـان بـــود... از بـــهـــشـــت کـــه بـــیـــرون آمـــد، دارایـــی اش یـــک ســـیـــب بـــود. ســـیـــبـــی کـــه بـــه وســـوســـه آن را چـــیـــده بـــود. و مـــکـــافـــات ایـــن وســـوســـه هـــبـــوط بـــود. فـــرشـــتـــه هـــا گـــفـــتـــنـــد: تـــو بـــی بـــهـــشـــت مـــی مـــیـــریـــ. زمـــیـــن جـــای تـــو نـــیـــســـتـــ. زمـــیـــن هـــمـــه ظـــلـــم اســـت و فـــســـاد. انـــســـان گـــفـــتـــ: امـــا مـــن بـــه خـــود ظـــلـــم کـــرده امـــ. زمـــیـــن تـــاوان ظـــلـــم مـــن اســـتـــ. اگـــر خـــدا چـــنـــیـــن مـــی خـــواهـــد، پـــس زمـــیـــن از بـــهـــشـــت بـــهـــتـــر اســـتـــ. خـــدا فـــرمـــود: بـــرو و بـــدان جـــاده ای کـــه تـــو را دوبـــاره بـــه بـــهـــشـــت مـــی رســـانـــد از زمـــیـــن مـــی گـــذرد، زمـــیـــنـــی آکـــنـــده از شـــر و خـــیـــر، آکـــنـــده از حـــق و  از بـــاطـــلـــ، از خـــطـــا و صـــوابـــ، و اگـــر خـــیـــر و حـــق و صـــواب پـــیـــروز شـــد تـــو بـــاز خـــواهـــی گـــشـــت وگـــرنـــهـــ... و فـــرشـــتـــه هـــا هـــمـــه گـــریـــســـتـــنـــد. امـــا انـــســـان نـــرفـــتـــ. انـــســـان نـــمـــی تـــوانـــســـت بـــرود. انـــســـان بـــر درگـــاه بـــهـــشـــت وامـــانـــده بـــود. مـــی تـــرســـیـــد و مـــردد بـــود. و آن وقـــت خـــدا چـــیـــزی بـــه انـــســـان داد. چـــیـــزی کـــه هـــســـتـــی را مـــبـــهـــوت کـــرد و کـــائنـــات را بـــه غـــبـــطـــه واداشـــتـــ. انـــســـان دســـت هـــایـــش را گـــشـــود و خـــدا بـــه او اخـــتـــیـــار داد. خـــدا فـــرمـــود: حـــال انـــتـــخـــاب کـــنـــ. زیـــرا کـــه تـــو بـــرای انـــتـــخـــاب کـــردن آفـــریـــده شـــدیـــ. بـــرو و بـــهـــتـــریـــن را بـــرگـــزیـــن کـــه بـــهـــشـــتـــ، پـــاداشـــِ بـــه گـــزیـــدن تـــوســـتـــ. عـــقـــل و دل هـــزاران پـــیـــامـــبـــر نـــیـــز بـــا تـــو خـــواهـــنـــد آمـــد، تـــا تـــو بـــهـــتـــریـــن را بـــرگـــزیـــنـــیـــ. و آنـــگـــاه انـــســـان زمـــیـــن را انـــتـــخـــاب کـــرد. رنـــج و نـــبـــرد و صـــبـــوری را. و ایـــن آغـــاز زنـــدگـــی انـــســـان بـــود.
 • ۷۵۶ بازدید
  نمایش لوله ۱۳۸۲
من،مسعود حجازی مهر،علی سرابی، هدایت هاشمی
  ۱۴:۰۹ ۹۴/۰۲/۲۳
  فوووووول لااایک
  ۱۳:۰۰ ۹۴/۰۲/۲۳
  دمت گرم ... عالی ، بیستی بیست
 • ۲۶۵ بازدید
  ۱۳:۵۸ ۹۴/۰۵/۳۰
  خخخخخخ من فقط میخندم سادگی تو طنزاتون رو دوست دارم
  ۱۹:۲۶ ۹۴/۰۲/۲۲
  من شمارو خیلی دوست دارم
  ۱۵:۵۷ ۹۴/۰۲/۱۹
  سلام آقا هادی .خیز سه ثانیه ای رو تو بیدار باش یادته؟؟
 • ۲۲۹ بازدید
  بهترین دوست زندگی ام محمدرضا علیمردانی
  ۰۰:۳۴ ۹۴/۰۵/۲۳
  چه خوشگل
  ۱۶:۴۲ ۹۴/۰۳/۲۰
  دیرین دیرین
  ۰۱:۰۳ ۹۴/۰۲/۱۲
  Follow me plz
 • ۲۲۶ بازدید
  ۱۴:۲۳ ۹۴/۰۵/۵
  اوه قشنگه
  ۰۱:۵۵ ۹۴/۰۲/۲۱
  یعنی بهترین بازیگر طنز شب های برره کارت معرکه بود تو سریال های اقای مدیری چشامون دنبال شماس ولی حیف که نیستید موفق باشی سید.
  ۲۲:۳۸ ۹۴/۰۲/۱۱
  Follow me plz
 • ۲۴۴ بازدید
  ۱۴:۲۳ ۹۴/۰۵/۵
  خیلی زیباست
  ۰۱:۰۳ ۹۴/۰۲/۱۲
  Follow me plz
  ۲۲:۳۹ ۹۴/۰۲/۱۱
  Follow me plz
 • ۲۷۲ بازدید
  کاری از برادر نازنینم توحید کاظمی
  ۲۲:۳۹ ۹۴/۰۲/۱۱
  Follow me plz
  ۲۲:۵۵ ۹۴/۰۱/۲۶
  ஜ۩۞۩ஜஜ۩۞۩ஜஜ۩۞۩ஜ "قهرمانی یعنی حتی تصور شکست را از سرت بیرون کنی."  کودکان محک نیز قهرمانان کوچکی هستند که شجاعانه با بیماری سرطان مبارزه می‌کنند و با همراهی تمامی انسان هایی که کمک به کودکان مبتلا به سرطان در مسیر این مبارزه را هرگز از یاد نمی‌برند، امیدوارانه تلاش می‌کنند تا سرطان را ضربه فنی کنند... به امید پیروزی عزیزانمان ♥ ஜ۩۞۩ஜஜ۩۞۩ஜஜ۩۞۩ஜ
  ۲۱:۵۷ ۹۴/۰۱/۲۱
  سلام آقای کاظمی بازی تون در سریال شاهگوش بسیار زیبا بود.کار آقای توحید کاظمی هم بسیار عالیست یکی از اهنگ های برادرم امید اکرامی رو تنظیم کردن.
 • ۲۰۹ بازدید
  کاری از برادر نازنینم حامد کاظمی
  ۰۱:۳۰ ۹۴/۰۴/۶
  عاشقتونم
  ۲۱:۴۱ ۹۴/۰۳/۶
  پس خانوادگی هنرمند هستید.ایشون خواننده هستند؟
  ۲۲:۳۹ ۹۴/۰۲/۱۱
  Follow me plz
 • ۲۴۸ بازدید
  ۰۳:۱۶ ۹۴/۰۸/۴
  شبیه علی لهراسبی شدید با این ژست.
  ۰۳:۱۳ ۹۴/۰۸/۴
  شبیه علی لهراسبی شدید با این ژست.
  ۰۳:۱۳ ۹۴/۰۸/۴
  شبیه علی لهراسبی شدید با این ژست.
 • ۳۰۵ بازدید
  احمد عزیز
  ۱۴:۳۶ ۹۴/۰۴/۱۰
  واییییییی دوتاتونم ی دونه اید ب خدا
  ۰۱:۰۳ ۹۴/۰۲/۱۲
  Follow me plz
  ۲۲:۴۰ ۹۴/۰۲/۱۱
  Follow me plz
 • ۲۸۰ بازدید
  شیراز نازنین
  ۲۲:۱۳ ۹۴/۰۳/۲۲
  شیراز رو عشق است ها کاکو
  ۲۰:۱۳ ۹۴/۰۲/۲۷
  ممنون که از شهر ما تعریف کردید.لاااااااییییییک.ای کاش سعادت داشتیم و میدیدیمتون
  ۲۰:۱۲ ۹۴/۰۲/۲۷
  ممنون که از شهر ما تعریف کردید.لاااااااییییییک.ای کاش سعادت داشتیم و میدیدیمتون
 • ۳۱۷ بازدید
  سلفی با خلیج همیشه فارس
  ۱۴:۳۸ ۹۴/۰۴/۱۰
  واییییییی ترسناک ارتفاع اونم دریا
  ۲۲:۱۳ ۹۴/۰۳/۲۲
  عشق پروازین؟؟؟؟
  ۱۹:۲۷ ۹۴/۰۲/۲۲
  وای شما نترسیدید?تازه تو نیستید عکس هم بگیرید??
 • ۲۹۴ بازدید
  پدر بزرگوارم
  ۲۲:۲۴ ۹۴/۰۶/۱
  تا وقتی خودت باشی بهترینی
  ۱۴:۳۸ ۹۴/۰۴/۱۰
  خداحفظشون کنه
  ۰۱:۰۴ ۹۴/۰۲/۱۲
  Follow me plz
 • ۳۱۰ بازدید
  ایران برگر
  ۰۱:۰۴ ۹۴/۰۲/۱۲
  Follow me plz
  ۲۲:۴۱ ۹۴/۰۲/۱۱
  Follow me plz
  ۱۶:۵۰ ۹۴/۰۱/۹
  لااااااااااایک
 • ۲۴۷ بازدید
  ایران برگر،پشت صحنه با آقای جوزانی
  ۲۲:۴۱ ۹۴/۰۲/۱۱
  Follow me plz
  ۰۷:۴۷ ۹۳/۱۲/۲۴
  ☆☆☆☆☆☆☆...
  ۲۳:۰۰ ۹۳/۱۲/۲۳
  لایک سید هادی
 • ۲۴۴ بازدید
  ایران برگر
  ۱۴:۳۹ ۹۴/۰۴/۱۰
  چ باحال
  ۰۰:۲۲ ۹۴/۰۳/۲
  خیلی فیلمتون قشنگ بود
  ۰۱:۰۴ ۹۴/۰۲/۱۲
  Follow me plz
 • ۲۵۸ بازدید
  ۲۰:۱۹ ۹۷/۰۲/۲۰
  واقعا شاهکارتون بود.. خدا بیامرزه آقای عارف لرستانی رو..روحش شاد..
  ۲۰:۱۹ ۹۷/۰۲/۲۰
  واقعا شاهکارتون بود.. خدا بیامرزه آقای عارف لرستانی رو..روحش شاد..
  ۲۰:۱۸ ۹۷/۰۲/۲۰
  واقعا شاهکارتون بود.. خدا بیامرزه آقای عارف لرستانی رو..روحش شاد..
 • ۲۲۷ بازدید
  ۰۱:۰۴ ۹۴/۰۲/۱۲
  Follow me plz
  ۲۲:۴۱ ۹۴/۰۲/۱۱
  Follow me plz
  ۱۵:۵۰ ۹۳/۱۲/۲۷
  خیلی خوش عکسید
 • ۱۱۶۰ بازدید
  امیرمهدی ژوله و خشایار الوند
  ۱۴:۴۰ ۹۴/۰۴/۱۰
  آقای مدیری حرف نداره کاراشون
  ۲۲:۳۹ ۹۴/۰۳/۱۸
  و آقاى مدیرى
  ۲۲:۴۱ ۹۴/۰۲/۱۱
  Follow me plz
 • ۲۷۰ بازدید
  ۲۲:۴۱ ۹۴/۰۲/۱۱
  Follow me plz
  ۲۰:۵۵ ۹۳/۱۱/۲۴
  خیلی قشنگ و زیبا بود خخخخخخ
  ۱۹:۴۱ ۹۳/۱۱/۲۴
  خخخخخ،،،ماشالله دهن
 • ۵۰۵ بازدید
  ۱۵:۴۲ ۹۶/۰۲/۷
  سلام من خسته نباشیدبهتون میگم وخیلی این سریال خنده داربودازهمینجادستتون را میبوسم
  ۱۳:۲۵ ۹۴/۱۱/۷
  نقشتون توی شاهگوش رو خیلی دوس داشتم اقای کاظمی
  ۲۲:۳۱ ۹۴/۰۴/۲۰
  اخ عالی بود این
 • ۲۴۳ بازدید
  ۲۲:۴۲ ۹۴/۰۲/۱۱
  Follow me plz
  ۱۹:۳۲ ۹۳/۱۲/۱
  چرابازیگرا همه دارن رستوران میزنن،چه خبره اگه سودش بالاس ماهم بزنیم،بجایبازیگران میشه گفت صنف رستوران داران
  ۱۸:۴۲ ۹۳/۱۱/۱۴
  ادرس رستوران رو بدید
 • ۴۸۹ بازدید
  ۲۰:۱۹ ۹۷/۰۲/۲۰
  امیدوارم باز هم از این نقشهای متفاوت رو از شما ببینیم..
  ۱۴:۴۴ ۹۴/۰۴/۱۰
  آقای عزتی هم بازیاشون حرف نداره مخصوصا الان تو دردسر های عظیم
  ۲۲:۴۸ ۹۴/۰۴/۶
  اقای کاظمی می دونستید چقدر شبیه افای هاشم بیگ زاده هستید؟
 • ۳۰۳ بازدید
  ۲۲:۴۲ ۹۴/۰۲/۱۱
  Follow me plz
  ۰۲:۰۴ ۹۴/۰۱/۱۴
  عاشق بازیتون هستم
  ۱۶:۴۴ ۹۳/۱۲/۲۲
  سلام آقای کاظمی عزیز♡خیلی خیلی دوستتون دارم و براتون بهترینهارو آرزو میکنم♡_♡ تاهمیشه ی ایام شادباشیدو سلامت=)))
 • ۲۹۹ بازدید
  ۲۲:۴۲ ۹۴/۰۲/۱۱
  Follow me plz
  ۲۲:۵۰ ۹۴/۰۱/۱۵
  سلام میشه صفحه ما را دنبال کنید...
  ۱۳:۴۸ ۹۳/۱۲/۲۸
  ادرس کجاست اقا هادی
 • ۳۱۸ بازدید
  ۱۳:۵۰ ۹۴/۱۰/۸
  اون آرم ملت تورک نیست یعنی؟
  ۱۴:۲۳ ۹۴/۰۴/۴
  سلام اقا هادی ادرس رستوران رو بگید ما هم بیایم انجا
  ۲۲:۴۲ ۹۴/۰۲/۱۱
  Follow me plz