در حال بارگذاری
بالا
  • ۱۹ بازدید
    تصویری از گریتینگ فلزی ساخته شده را مشاهده می نمایید.
  • ۲۸ بازدید
    نمونه ای از یک گریتینگ پله را مشاهده مینمایید که به وسیله گالوانیزه روکش شده است تا مقاومت بالاتری را بدست آورد.