در حال بارگذاری
بالا
 • ۱۲۳ بازدید
  چقدر تنهاست....
  ۲۳:۳۸ ۹۳/۰۹/۸
  دلاخوکن به تنهایی که ازتنهابلاخیزد.سعادت باکسی باشد که ازتن هابپرهیزد
  ۱۸:۲۴ ۹۳/۰۱/۱
  salam eidet mobarak
  ۰۰:۴۳ ۹۲/۱۲/۲
  سلام ایول
 • ۹۴ بازدید
  ۰۹:۱۶ ۹۲/۱۲/۱
  مرغ همسایه همیشه غاز بوده.ایران رو من وشما میسازیم خودمون میخوایم كه اینطور باشه .به قول داش جلال از ماست كه بر ماست.
  ۰۴:۰۵ ۹۲/۱۲/۱
  کلا هیچی رو روال عادیش نیست مثل کشورای دیگه .
  ۰۴:۰۳ ۹۲/۱۲/۱
  مثلا؟
 • ۱۰۱ بازدید
  منظره
  ۰۴:۱۰ ۹۲/۱۲/۱
  این عکسو خودت گرفتی ؟
 • ۱۲۸ بازدید
  متفرقه
  ۱۵:۱۳ ۹۲/۱۲/۳
  viber
  ۱۱:۰۴ ۹۲/۱۲/۳
  نه جون دادش .لاتینش رو بنویس برم تو بازار ببینم چه خبره.
  ۱۲:۲۲ ۹۲/۱۲/۱
  یعنی تو وایبر نمیدونی چیه؟
 • ۸۷ بازدید
  ۱۷:۰۴ ۹۲/۱۱/۲۷
  شما لطف دارین
  ۱۳:۱۲ ۹۲/۱۱/۲۷
  نه عزیزم .ناراحتىچیه مگه بچم
  ۱۳:۰۱ ۹۲/۱۱/۲۷
  متوجه شدین علتش رو ب منم بگید لطفا مرسی روز خوش
 • ۸۱ بازدید
  نازنینم نازه؟
  ۰۱:۴۴ ۹۲/۱۲/۵
  تپل مپل هستم بله حق باشماست یه سربه آلبومهام بزنیدالبته اگه حوصله داشتید
  ۰۱:۴۰ ۹۲/۱۲/۵
  مرسى عزیزم .اضافه وزن داریا حواست هست
  ۰۱:۳۲ ۹۲/۱۲/۵
  نازنینت نازنین ونازه خدابهت ببخشه وتمام آرزوهات درموردش برآورده بشه