در حال بارگذاری
بالا
 • ۱۳۲۳ بازدید
  روز پدر مبارک
  ۱۹:۲۱ ۹۴/۰۹/۲۳
  ببخشید تست دوبله حضوری هم دارین؟
  ۱۸:۰۹ ۹۴/۰۱/۲۹
  زمـــانـــی در زمـــیـــنـــه فـــعـــالـــیـــتـــتـــان بـــه مـــوفـــقـــیـــت رســـیـــدهـــ‌ایـــد کـــه نـــدانـــیـــد آنـــچـــه بـــه آن مـــشـــغـــولـــیـــد کـــار اســـت یـــا بـــازیـــ... فـــکـــر مـــیـــکـــنـــم شـــمـــا خـــیـــلـــی قـــواعـــد بـــازی رو ســـخـــت گـــرفـــتـــیـــد لـــطـــفـــاً فـــعـــال تـــر بـــاشـــیـــد تـــا دیـــگـــران را از هـــمـــراهـــی زده نـــکـــنـــیـــد.. *تقدیم به گروه دوبله گلوری*
  ۲۲:۴۶ ۹۳/۱۲/۸
  @faniaaaa
 • ۵۹۰۵ بازدید
  هیچ کس برای دیدن دوبله های گلوری پیر نیست.
http://gloryfilm.net
  ۱۳:۱۵ ۹۴/۰۵/۲۱
  من عاشق کاراتونم
  ۲۲:۴۵ ۹۳/۱۲/۸
  @faniaaaa
  ۱۶:۰۰ ۹۳/۱۰/۱۲
  ببخشید استدیو گلوری اینترتیمنت کجاست ؟؟؟؟لطفا جوابمو بدین