در حال بارگذاری
بالا
 • ۶ بازدید
  قفس تک طبقه بلدرچین تخمگذار/ جنس: تمام گالوانیزه ضد زنگ / ظرفیت:(30) طول: 100 cm / عرض: 62 cm / ارتفاع: 52 cm
 • ۵ بازدید
  قفس تک طبقه کبک تخمگذار / جنس: تمام گالوانیزه ضد زنگ /ظرفیت: ( 15) طول: 100 cm / عرض: 62 cm / ارتفاع: cm 33
 • ۵ بازدید
  قفس تک طبقه مرغ تخم گذار/ جنس: تمام گالوانیزه ضد زنگ / ظرفیت: (6) / طول: 100 cm / عرض: 62 cm / ارتفاع: 72 cm
 • ۷ بازدید
  قفس 2 طبقه بلدرچین/ جنس: تمام گالوانیزه ضد زنگ / ظرفیت: ( 66) طول: 100 cm / عرض: 62 cm / ارتفاع: 95 cm
 • ۷ بازدید
  قفس 3 طبقه بلدرچین / جنس: تمام گالوانیزه ضد زنگ / ظرفیت: ( 99) / طول: 100 cm / عرض: 62 cm / ارتفاع: 130 cm
 • ۶ بازدید
  قفس 4 طبقه بلدرچین / جنس: تمام گالوانیزه ضد زنگ / ظرفیت: ( 125) / طول: 100 cm / عرض: 62 cm / ارتفاع: 160 cm
 • ۶ بازدید
  قفس 5 طبقه بلدرچین / جنس: تمام گالوانیزه ضد زنگ / ظرفیت: ( 165) / طول: 100 cm / عرض: 62 cm / ارتفاع: 200 cm
 • ۶ بازدید
  قفس 2 طبقه کبک / جنس: تمام گالوانیزه ضد زنگ / ظرفیت: ( 30) طول: 100 cm / عرض: 62 cm / ارتفاع: 120 cm
 • ۵ بازدید
  قفس 3 طبقه کبک / جنس: تمام گالوانیزه ضد زنگ / ظرفیت: (45) / طول: 100 cm / عرض: 62 cm / ارتفاع: 175 cm
 • ۷ بازدید
  قفس 4 طبقه کبک / جنس: تمام گالوانیزه ضد زنگ / ظرفیت: (60) / طول: 100 cm / عرض: 62 cm / ارتفاع: 200 cm
 • ۶ بازدید
  قفس2 طبقه مرغ تخم گذار/ جنس: تمام گالوانیزه ضد زنگ / ظرفیت: (16) / طول: 100 cm / عرض: 62 cm / ارتفاع: 130 cm
 • ۶ بازدید
  قفس 3 طبقه مرغ تخم گذار/ جنس: تمام گالوانیزه ضد زنگ / ظرفیت: (30) / طول: 100 cm / عرض: 62 cm / ارتفاع: cm175
 • ۸ بازدید
  قفس 3 طبقه قرقاول/ جنس: تمام گالوانیزه ضد زنگ/ ظرفیت: (24)/ طول: 100 cm/ عرض:62 cm / ارتفاع: 200 cm
 • ۶ بازدید
  قفس مرغ و خروس زینتی طرح جدید/ جنس: تمام گالوانیزه ضد زنگ/ ظرفیت: بسته به نژاد / طول: 125 cm / عرض: 82 cm / ارتفاع: 200 cm
 • ۹ بازدید
  قفس مرغ و خروس امپراطور،نژاد های درشت هیکل/ جنس: تمام گالوانیزه ضد زنگ / ظرفیت: (2 جفت) / طول: 125 cm /عرض: 82 cm /
 ارتفاع: 185 cm
 • ۲۶ بازدید
 • ۵۰ بازدید
  حضور شرکت پرآور در چهاردهمین نمایشگاه بین المللی دام و طیور تهران (آبان ماه 94 )
 • ۴۷ بازدید
  حضور شرکت پرآور در چهاردهمین نمایشگاه بین المللی دام و طیور تهران (آبان ماه 94 )
 • ۴۲ بازدید
  حضور شرکت پرآور در چهاردهمین نمایشگاه بین المللی دام و طیور تهران (آبان ماه 94 )
 • ۳۵ بازدید
  حضور شرکت پرآور در نمایشگاه بین المللی دام و طیور تبریز (مرداد ماه 94 )
 • ۳۳ بازدید
  حضور شرکت پرآور در نمایشگاه بین المللی دام و طیور تبریز (مرداد ماه 94 )
 • ۳۵ بازدید
  حضور شرکت پرآور در نمایشگاه بین المللی دام و طیور تبریز (مرداد ماه 94 )
 • ۳۴ بازدید
  حضور شرکت پرآور در یازدهمین نمایشگاه دام و طیور استان فارس (اردیبهشت 94 )
 • ۵۹ بازدید
  حضور شرکت پرآور در یازدهمین نمایشگاه دام و طیور استان فارس (اردیبهشت 94 )
 • ۴۳ بازدید
  حضور شرکت پرآور در یازدهمین نمایشگاه دام و طیور استان فارس (اردیبهشت 94 )
 • ۳۳ بازدید
  حضور شرکت پرآور در دهمین نمایشگاه دام و طیور مشهد مقدس (مرداد ماه 93 )
 • ۳۰ بازدید
  حضور شرکت پرآور در دهمین نمایشگاه دام و طیور مشهد مقدس (مرداد ماه 93 )
 • ۵۵ بازدید
  تقدیر رئیس دفتر نماینده محترم مجلس شورای اسلامی جناب آقای سبحانی فر از مدیرعامل شرکت پرآور صنعت
 • ۵۸ بازدید
  تقدیر نماینده محترم مجلس شورای اسلامی جناب آقای حسین مقصودی از مدیر عامل شرکت پرآور صنعت
 • ۵۹ بازدید
  روزنامه ابتکار
 • ۶۳ بازدید
  روز ملی صنعت و معدن
 • ۵۷ بازدید
  لوح تقدیر (روز ملی صنعت و معدن)
 • ۶۷ بازدید
  لوح تقدیر ( نمایشگاه بین المللی تبریز )
 • ۶۶ بازدید
  لوح تقدیر (واحد نمونه استان)
 • ۷۰ بازدید
  لوح تقدیر نمایشگاه تبریز
 • ۷۶ بازدید
  لوح تقدیر نمایشگاه بین المللی مشهد
 • ۵۳ بازدید
  اهدایی خانه صنعت معدن و تجارت
 • ۵۷ بازدید
  یادمان نمایشگاه بین المللی دام و طیور شیراز
 • ۵۸ بازدید
  نیپل استیل
 • ۵۶ بازدید
  نیپل
 • ۵۱ بازدید
  نیپل
 • ۷۲ بازدید
  نازل مه پاش
 • ۶۱ بازدید
  نازل مه پاش
 • ۸۴ بازدید
  لوله نیپل
 • ۵۲ بازدید
  کاسه نیپل