در حال بارگذاری
بالا
 • ۱۳۷ بازدید
  کامنتــــــــــ اول⇩⇩⇩⇩
  ۱۹:۱۳ ۹۴/۰۵/۷
  مـــن تکمیل شده ی گـــرافـــیکم!! ♥♥♥ هى تویی که میگی هوشم کمه رفتم گرافیک!!♥ فک کنم تو دوران جاهلیت گیر کردی!! ♥ من نابغه م چون با علاقه م پیش رفتم!!♥ تمام ریاضیات تو رو با علم مناظر زیر سوال می برم!♥ دنیای هستی رو با تصویرسازی نابود میکنم!!♥ مغز و روانتو با عکاسی بهم میریزم!!♥ طراح آیندتم!! ♥♥ تاریخ اجدادتو به چالش میکشم!! ♥ من گرافیستم…♥ گرافیک میخونم!! ♥ حق نداری من رو کم هوش خطاب کنی چون تو2 تا معادله ریاضی میدونی من خدای معادله های زندگی ام….♥ سلامتیه همه بچه های گرافیکــــــــــ
 • ۱۳۷ بازدید
  کامنت اول
  ۱۹:۲۰ ۹۴/۰۴/۱۲
  °●سلامتی سفیدی کفنم ●° °●سلامتی پنبه تو دهنم ●° °●سلامتی غسل میت و میز غسال خونه ●° °●سلامتی روزی که ●° °●جنازم در میاد از کشوی سرد خونه ..●° °●سلامتی حجله من سر کوچمون ..●° °●سلامتی اعلامیه ی جوون ●° °●سلامتی ربان مشکی و لباس سیاه ..●° °●سلامتی پارچه مشکی های روی دیوار ●° °●سلامتی اشک مادر و پدرم ●° °●سلامتی آجری ک میزارن زیر سرم ●° °●سلامتی خاک تازه قبرم ●° °●سلامتی شب اول مرگم ●° °●سلامتی اخرین لحظه ک دست میکشن رو چشام ●° °●سلامتی آخرین نگام ●° °●سلامتی رگ دستم ●° °●سلامتی خودم ک به کسی نگفتم از زندگیم خستم ●° °●سلامتی خودم ک بی صدا رفتم ●° °●سلامتی روز تشیع و روز سوم و روز هفتم ●° ✘خیلــــے✘ √خســـــته ام√ ای کاش ☜ فــــردا بیـــــدارم نشم??☞