در حال بارگذاری
بالا
 • ۲۷۳ بازدید
  سایت #فطرس به روز شد.
فایل صوتی مراسم عزاداری
شب 27 ماه صفر 1436
شب 28 ماه صفر 14۳۶
شب 29 ماه صفر 1436
شب 30 ماه صفر 1436
بر روی ســایت قرار گرفت .

WWW.FOTROS.IR
 • ۱۷۶ بازدید
  حـــاج محـــــــمود کــــریمـــی
شب سوم محرم الحرام 1436
شور ( تـــــو جـــان مـــــن هســـــتی )
هیأت رایة العباس - رزمندگان شمیرانات

در soundcloud بـــشنــوید :
https://soundcloud.com/fotros-ir/1393a-6
 • ۱۹۴ بازدید
  حـــاج محــــــــمود کــــریمـــی
شب چهارم محرم الحرام 1436
زمینه ( تـــــو غـــم ایـن حـــــرمو داری )
هیأت رایة العباس - رزمندگان شمیرانات

در soundcloud بـــشنــوید :
https://soundcloud.com/fotros-ir/1393-18
 • ۱۵۶ بازدید
  حـــاج محـــــــمود کــــریمـــی
شب پنجم محرم الحرام 1436
زمینه ( میـــــــزنـــــم دل بـــــه دریــــا )
هیأت رایة العباس - رزمندگان شمیرانات

در soundcloud بـــشنــوید :
https://soundcloud.com/fotros-ir/kuwca6blchzm
 • ۱۲۴ بازدید
  حـــاج محــــــــمود کــــریمـــی
شب چهارم محرم الحرام 1436
شور ( بــی تو خــــشـکم خاکم خرابم )
هیأت رایة العباس - رزمندگان شمیرانات

در soundcloud بـــشنــوید :
https://soundcloud.com/fotros-ir/1393-24
 • ۱۲۲ بازدید
  مراسم عزاداری شب هشم محـرم الحرام 139
هیـــأت رایت العــــباس - رزمــندگان شمیرانات
سخـنران : حجــــــــت الاســـلام علوی تهرانی
مـــداح ذاکـــر اهل بیـــت حاج محـــمود کریمی چارشنبه ۷ آبان 1393
 • ۸۳ بازدید
  مراسم عزاداری شب هشم محـرم الحرام 139
هیـــأت رایت العــــباس - رزمــندگان شمیرانات
سخـنران : حجــــــــت الاســـلام علوی تهرانی
مـــداح ذاکـــر اهل بیـــت حاج محـــمود کریمی چارشنبه ۷ آبان 1393
 • ۱۱۸ بازدید
  مراسم عزاداری شب هشم محـرم الحرام 139
هیـــأت رایت العــــباس - رزمــندگان شمیرانات
سخـنران : حجــــــــت الاســـلام علوی تهرانی
مـــداح ذاکـــر اهل بیـــت حاج محـــمود کریمی چارشنبه ۷ آبان 1393
 • ۱۰۳ بازدید
  مراسم عزاداری شب هشم محـرم الحرام 139
هیـــأت رایت العــــباس - رزمــندگان شمیرانات
سخـنران : حجــــــــت الاســـلام علوی تهرانی
مـــداح ذاکـــر اهل بیـــت حاج محـــمود کریمی چارشنبه ۷ آبان 1393
 • ۱۴۳ بازدید
  مراسم عزاداری شب هشم محـرم الحرام 139
هیـــأت رایت العــــباس - رزمــندگان شمیرانات
سخـنران : حجــــــــت الاســـلام علوی تهرانی
مـــداح ذاکـــر اهل بیـــت حاج محـــمود کریمی چارشنبه ۷ آبان 1393
 • ۹۵ بازدید
  مراسم عزاداری شب هشم محـرم الحرام 139
هیـــأت رایت العــــباس - رزمــندگان شمیرانات
سخـنران : حجــــــــت الاســـلام علوی تهرانی
مـــداح ذاکـــر اهل بیـــت حاج محـــمود کریمی چارشنبه ۷ آبان 1393
 • ۱۱۸ بازدید
  مراسم عزاداری شب هشم محـرم الحرام 139
هیـــأت رایت العــــباس - رزمــندگان شمیرانات
سخـنران : حجــــــــت الاســـلام علوی تهرانی
مـــداح ذاکـــر اهل بیـــت حاج محـــمود کریمی چارشنبه ۷ آبان 1393
 • ۸۹ بازدید
  مراسم عزاداری شب هشم محـرم الحرام 139
هیـــأت رایت العــــباس - رزمــندگان شمیرانات
سخـنران : حجــــــــت الاســـلام علوی تهرانی
مـــداح ذاکـــر اهل بیـــت حاج محـــمود کریمی چارشنبه ۷ آبان 1393
 • ۱۰۲ بازدید
  مراسم عزاداری شب هشم محـرم الحرام 139
هیـــأت رایت العــــباس - رزمــندگان شمیرانات
سخـنران : حجــــــــت الاســـلام علوی تهرانی
مـــداح ذاکـــر اهل بیـــت حاج محـــمود کریمی چارشنبه ۷ آبان 1393
 • ۱۰۶ بازدید
  مراسم عزاداری شب هشم محـرم الحرام 139
هیـــأت رایت العــــباس - رزمــندگان شمیرانات
سخـنران : حجــــــــت الاســـلام علوی تهرانی
مـــداح ذاکـــر اهل بیـــت حاج محـــمود کریمی چارشنبه ۷ آبان 1393
 • ۱۱۶ بازدید
  مراسم عزاداری شب هشم محـرم الحرام 139
هیـــأت رایت العــــباس - رزمــندگان شمیرانات
سخـنران : حجــــــــت الاســـلام علوی تهرانی
مـــداح ذاکـــر اهل بیـــت حاج محـــمود کریمی چارشنبه ۷ آبان 1393
 • ۱۴۳ بازدید
  فایل صوتی مراسم عزاداری شب هفتم محرم
الحــرام 1393 در هیأت رایت العـباس به همراه
تصاویر جلسه بر روی سایت قرار گرفت .
www.fotros.ir
 • ۱۳۷ بازدید
  مراسم عزاداری شب هفتم محـرم الحرام 139
هیـــأت رایت العــــباس - رزمــندگان شمیرانات
سخـنران : حجــــــــت الاســـلام علوی تهرانی
مـــداح ذاکـــر اهل بیـــت حاج محـــمود کریمی جمعه 6 آبان 1393
 • ۱۴۹ بازدید
  مراسم عزاداری شب هفتم محـرم الحرام 139
هیـــأت رایت العــــباس - رزمــندگان شمیرانات
سخـنران : حجــــــــت الاســـلام علوی تهرانی
مـــداح ذاکـــر اهل بیـــت حاج محـــمود کریمی جمعه 6 آبان 1393
 • ۹۸ بازدید
  مراسم عزاداری شب هفتم محـرم الحرام 139
هیـــأت رایت العــــباس - رزمــندگان شمیرانات
سخـنران : حجــــــــت الاســـلام علوی تهرانی
مـــداح ذاکـــر اهل بیـــت حاج محـــمود کریمی جمعه 6 آبان 1393
 • ۱۱۹ بازدید
  مراسم عزاداری شب هفتم محـرم الحرام 139
هیـــأت رایت العــــباس - رزمــندگان شمیرانات
سخـنران : حجــــــــت الاســـلام علوی تهرانی
مـــداح ذاکـــر اهل بیـــت حاج محـــمود کریمی جمعه 6 آبان 1393
 • ۹۴ بازدید
  مراسم عزاداری شب هفتم محـرم الحرام 139
هیـــأت رایت العــــباس - رزمــندگان شمیرانات
سخـنران : حجــــــــت الاســـلام علوی تهرانی
مـــداح ذاکـــر اهل بیـــت حاج محـــمود کریمی جمعه 6 آبان 1393
 • ۳۰۹ بازدید
  مراسم عزاداری شب هفتم محـرم الحرام 139
هیـــأت رایت العــــباس - رزمــندگان شمیرانات
سخـنران : حجــــــــت الاســـلام علوی تهرانی
مـــداح ذاکـــر اهل بیـــت حاج محـــمود کریمی جمعه 6 آبان 1393
 • ۹۶ بازدید
  مراسم عزاداری شب هفتم محـرم الحرام 139
هیـــأت رایت العــــباس - رزمــندگان شمیرانات
سخـنران : حجــــــــت الاســـلام علوی تهرانی
مـــداح ذاکـــر اهل بیـــت حاج محـــمود کریمی جمعه 6 آبان 1393
 • ۱۱۶ بازدید
  مراسم عزاداری شب هفتم محـرم الحرام 139
هیـــأت رایت العــــباس - رزمــندگان شمیرانات
سخـنران : حجــــــــت الاســـلام علوی تهرانی
مـــداح ذاکـــر اهل بیـــت حاج محـــمود کریمی جمعه 6 آبان 1393
 • ۱۰۳ بازدید
  
فایل صوتی مراسـم عزاداری شب ششم محرم الحرام ۱۳۹۳ در هیأت رایت العـباس به همراه تصاویر جلسه بر روی سایت قرار گرفت.
www.fotros.ir
 • ۱۰۵ بازدید
  مراسم عزاداری شب ششم محرم الحرام 1393
هیـــأت رایت العبــــاس - رزمــنــدگان شــمیرانات
سخـــنران : حجـــت الاســـــلام علــــوی تهرانی
مـــداح ذاکـــر اهل بیــــت حاج مـــحــمود کریمی
پنجشنبه 8 آبان 1393
 • ۱۳۳ بازدید
  مراسم عزاداری شب ششم محرم الحرام 1393
هیـــأت رایت العبــــاس - رزمــنــدگان شــمیرانات
سخـــنران : حجـــت الاســـــلام علــــوی تهرانی
مـــداح ذاکـــر اهل بیــــت حاج مـــحــمود کریمی
پنجشنبه 8 آبان 1393
 • ۹۵ بازدید
  مراسم عزاداری شب ششم محرم الحرام 1393
هیـــأت رایت العبــــاس - رزمــنــدگان شــمیرانات
سخـــنران : حجـــت الاســـــلام علــــوی تهرانی
مـــداح ذاکـــر اهل بیــــت حاج مـــحــمود کریمی
پنجشنبه 8 آبان 1393
 • ۱۰۲ بازدید
  مراسم عزاداری شب ششم محرم الحرام 1393
هیـــأت رایت العبــــاس - رزمــنــدگان شــمیرانات
سخـــنران : حجـــت الاســـــلام علــــوی تهرانی
مـــداح ذاکـــر اهل بیــــت حاج مـــحــمود کریمی
پنجشنبه 8 آبان 1393
 • ۸۲ بازدید
  مراسم عزاداری شب ششم محرم الحرام 1393
هیـــأت رایت العبــــاس - رزمــنــدگان شــمیرانات
سخـــنران : حجـــت الاســـــلام علــــوی تهرانی
مـــداح ذاکـــر اهل بیــــت حاج مـــحــمود کریمی
پنجشنبه 8 آبان 1393
 • ۸۳ بازدید
  مراسم عزاداری شب ششم محرم الحرام 1393
هیـــأت رایت العبــــاس - رزمــنــدگان شــمیرانات
سخـــنران : حجـــت الاســـــلام علــــوی تهرانی
مـــداح ذاکـــر اهل بیــــت حاج مـــحــمود کریمی
پنجشنبه 8 آبان 1393
 • ۱۰۲ بازدید
  مراسم عزاداری شب ششم محرم الحرام 1393
هیـــأت رایت العبــــاس - رزمــنــدگان شــمیرانات
سخـــنران : حجـــت الاســـــلام علــــوی تهرانی
مـــداح ذاکـــر اهل بیــــت حاج مـــحــمود کریمی
پنجشنبه 8 آبان 1393
 • ۹۲ بازدید
  مراسم عزاداری شب ششم محرم الحرام 1393
هیـــأت رایت العبــــاس - رزمــنــدگان شــمیرانات
سخـــنران : حجـــت الاســـــلام علــــوی تهرانی
مـــداح ذاکـــر اهل بیــــت حاج مـــحــمود کریمی
پنجشنبه 8 آبان 1393
 • ۱۳۳ بازدید
  مراسم عزاداری شب ششم محرم الحرام 1393
هیـــأت رایت العبــــاس - رزمــنــدگان شــمیرانات
سخـــنران : حجـــت الاســـــلام علــــوی تهرانی
مـــداح ذاکـــر اهل بیــــت حاج مـــحــمود کریمی
پنجشنبه 8 آبان 1393
 • ۱۱۸ بازدید
  مراسم عزاداری شب ششم محرم الحرام 1393
هیـــأت رایت العبــــاس - رزمــنــدگان شــمیرانات
سخـــنران : حجـــت الاســـــلام علــــوی تهرانی
مـــداح ذاکـــر اهل بیــــت حاج مـــحــمود کریمی
پنجشنبه 8 آبان 1393
 • ۸۹ بازدید
  مراسم عزاداری شب ششم محرم الحرام 1393
هیـــأت رایت العبــــاس - رزمــنــدگان شــمیرانات
سخـــنران : حجـــت الاســـــلام علــــوی تهرانی
مـــداح ذاکـــر اهل بیــــت حاج مـــحــمود کریمی
پنجشنبه 8 آبان 1393
 • ۱۲۵ بازدید
  مراسم عزاداری شب پنجم محرم الحرام 1393 هیات رایت العـباس - رزمندگان شمیرانات
سخـنران: حجـــت الاســـلام علوی تهرانی 
مـــداح ذاکـــر اهل بیــت حاج محمود کریمی 
چهارشنبه ۷ آبان 1393
 • ۹۹ بازدید
  مراسم عزاداری شب پنجم محرم الحرام 1393 هیات رایت العـباس - رزمندگان شمیرانات
سخـنران: حجـــت الاســـلام علوی تهرانی 
مـــداح ذاکـــر اهل بیــت حاج محمود کریمی 
چهارشنبه ۷ آبان 1393
 • ۷۷ بازدید
  مراسم عزاداری شب پنجم محرم الحرام 1393 هیات رایت العـباس - رزمندگان شمیرانات
سخـنران: حجـــت الاســـلام علوی تهرانی 
مـــداح ذاکـــر اهل بیــت حاج محمود کریمی 
چهارشنبه ۷ آبان 1393
 • ۸۰ بازدید
  مراسم عزاداری شب پنجم محرم الحرام 1393 هیات رایت العـباس - رزمندگان شمیرانات
سخـنران: حجـــت الاســـلام علوی تهرانی 
مـــداح ذاکـــر اهل بیــت حاج محمود کریمی 
چهارشنبه ۷ آبان 1393
 • ۷۹ بازدید
  مراسم عزاداری شب پنجم محرم الحرام 1393 هیات رایت العـباس - رزمندگان شمیرانات
سخـنران: حجـــت الاســـلام علوی تهرانی 
مـــداح ذاکـــر اهل بیــت حاج محمود کریمی 
چهارشنبه ۷ آبان 1393
 • ۹۲ بازدید
  مراسم عزاداری شب پنجم محرم الحرام 1393 هیات رایت العـباس - رزمندگان شمیرانات
سخـنران: حجـــت الاســـلام علوی تهرانی 
مـــداح ذاکـــر اهل بیــت حاج محمود کریمی 
چهارشنبه ۷ آبان 1393
 • ۵۴ بازدید
  مراسم عزاداری شب پنجم محرم الحرام 1393 هیات رایت العـباس - رزمندگان شمیرانات
سخـنران: حجـــت الاســـلام علوی تهرانی 
مـــداح ذاکـــر اهل بیــت حاج محمود کریمی 
چهارشنبه ۷ آبان 1393
 • ۹۸ بازدید
  مراسم عزاداری شب پنجم محرم الحرام 1393 هیات رایت العـباس - رزمندگان شمیرانات
سخـنران: حجـــت الاســـلام علوی تهرانی 
مـــداح ذاکـــر اهل بیــت حاج محمود کریمی 
چهارشنبه ۷ آبان 1393