در حال بارگذاری
بالا
 • ۱۶۶ بازدید
  امام رضاعلیه السلام:
توکل این است که شخص جز از خداوند بیمناک نباشد.
تحف العقول،ص۸۰۷
#امام_رضا
#حدیث
#توکل
 • ۶۱۶ بازدید
  امام رضا علیه السلام:
سکوت دری از درهای حکمت است.همانا سکوت مهرآور است،چرا که بر هر نیکی رهنماست.
تحف العقول،ص۸۰۳
#امام_رضا
#حدیث
 • ۱۵۵ بازدید
  امام رضاعلیه السلام:
دوست هرمردی خرد او و دشمنش نادانی اوست.
تحف العقول,ص۸۰۵
#امام رضا_حدیث
 • ۱۲۳ بازدید
  #رهبر_جهاد