در حال بارگذاری
بالا
  • ۷۸ بازدید
  • ۱۱۰ بازدید
    آآآآآآآآآآآآآآفرین طلاااااااااااااایی طلاااااااااااااایی طلاااااااااااااایی طلاااااااااااااایی
  • ۹۳ بازدید
  • ۱۰۱ بازدید
  • ۱۳۵ بازدید
    آآآآآآآآآآآآآآفرین طلاااااااااااااایی طلاااااااااااااایی
  • ۱۰۲ بازدید
  • ۷۷ بازدید
  • ۹۳ بازدید
  • ۵۸ بازدید
  • ۷۸ بازدید
  • ۷۹ بازدید
  • ۷۳ بازدید
    تقدیم به دوستان لنزورى
    ۲۳:۰۷ ۹۴/۰۱/۸
    ممنون عزىز∩__∩
  • ۸۹ بازدید
    ۲۰:۰۲ ۹۳/۱۲/۱۲
    هردوشون به یه اندازه خائنن
    دو تا زن و شوهر از زندگى خسته شدند و تصمیم گرفتند با هم یكزمان خودكشى كنند. پس به بالاى بلندترین آپارتمان رفتند و مرد گفت:من از یك تا سه مى شمارم بعد هر دو همراه هم مى پریم. زن قبول كرد. مرد شمرد: ١ ٢ ٣ زن پرید اما مرد از سر جایش تكان نخورد و فقط سقوط كردن زنش را تماشا مى كرد كه یكدفعه زن چترش را باز كرد به سلامتى و آرامى بر زمین نشست. سؤال این است: خائن ترینشان كدامیك بودند؟ مرد یا زنش؟!
  • ۶۹ بازدید
  • ۷۷ بازدید
  • ۸۲ بازدید
    آآآآآآآآآآآآآآفرین طلاااااااااااااایی طلاااااااااااااایی
  • ۷۴ بازدید
  • ۸۹ بازدید
    ۱۹:۰۱ ۹۳/۱۲/۱۰
    نازی کوچولو!
    ۱۶:۴۷ ۹۳/۱۲/۶
    واااااایی چه ملوسه!@☑
  • ۹۱ بازدید
    *^▁^*
  • ۷۳ بازدید
    ۲۲:۴۸ ۹۴/۰۲/۱۳
    خیلی باحاله
    آآآآآآآآآآآآآآفرین طلاااااااااااااایی طلاااااااااااااایی
  • ۱۳۶ بازدید
  • ۷۴ بازدید
  • ۸۲ بازدید
  • ۷۱ بازدید
    ۱۷:۰۵ ۹۳/۱۲/۷
    لاییک
  • ۱۲۹ بازدید
    سنگاپور
  • ۸۷ بازدید
    ۰۱:۰۴ ۹۳/۱۱/۲۲
    صفحه عاشقان خداوند را دنبال کنید.
  • ۹۱ بازدید
    ۲۳:۴۰ ۹۳/۱۱/۱۹
    واااااای چ خوشمزه
  • ۹۰ بازدید
  • ۷۳ بازدید
  • ۱۱۱ بازدید
    آآآآآآآآآآآآآآفرین طلاااااااااااااایی طلاااااااااااااایی
  • ۸۰ بازدید
     واقعا زیباست
    آآآآآآآآآآآآآآفرین طلاااااااااااااایی طلاااااااااااااایی
    ۲۲:۳۱ ۹۳/۱۱/۱۸
    اگر به عکس نوشته های زیبا علاقه دارید فالو کنید
  • ۸۷ بازدید
    حیاطمون تو زمستون
    ۱۷:۰۵ ۹۳/۱۲/۱۹
    خودت کوشی پس؟
    آآآآآآآآآآآآآآفرین طلاااااااااااااایی طلاااااااااااااایی
  • ۸۳ بازدید
    حیاطمون تو بهار
    ۱۷:۰۵ ۹۳/۱۲/۱۹
    پس خودت کوشی؟
    ۲۰:۰۵ ۹۳/۱۲/۱۰
    ممنون
    ۱۹:۰۳ ۹۳/۱۲/۱۰
    چقدر زیباا
  • ۲۰۳ بازدید
    اینم باقچه خونمون !!!
    ۰۲:۴۴ ۹۳/۱۲/۱۲
    چه با صفا!
  • ۷۴ بازدید
  • ۷۵ بازدید
  • ۹۵ بازدید
  • ۶۳ بازدید
  • ۹۶ بازدید
  • ۹۹ بازدید
    خوشمزه
  • ۸۷ بازدید
  • ۹۴ بازدید
  • ۸۲ بازدید
    ۱۸:۴۱ ۹۳/۱۲/۱۹
    لایک
    ۱۹:۲۸ ۹۳/۱۲/۳
    :-)
  • ۱۰۶ بازدید
    سبحان الله
    ۲۱:۰۰ ۹۳/۱۱/۷
    نشانه های مؤمن: امیرالمؤمنین -علیه السلام- فرمودند: المؤمن بِشره فى وجهه: شادی مؤمن در چهره اوست؛ و حزنه فى قلبه: و غُصه او در دلش پنهان است؛ أوسع شىء صدرا: سینه اش از هر چیزی فراخ تر است (صبر و حوصله فراوان دارد) ؛ و أذل شىء نفسا: و نفس او از هر چیزی خوارتر است (خودپسند و مغرور نیست) ؛ یکره الرفعة: برتری جویی را زشت می شمارد؛ و یشنأ السمعة: و با ریاکاری دشمن است؛ طویل غمه: اندوه او طولانی است؛ بعید همه: همت او بلند است؛ کثیر صمته: سکوتش فراوان است؛ مشغول وقته: وقت او با کار گرفته است؛ شکور: شکرگزار است؛ صبور: شکیبا و صبور است؛ مغمور بفکرته: ژرف اندیش است (عمیق فکر می کند) ؛ ضنین بخلّته: از کسی درخواست ندارد؛ سهل الخلیقة: نرم خو است (خشن نیست) ؛ لیّن العریكة: فروتن و متواضع است؛ نفسه أصلب من الصلد: نفس او از سنگ خارا سخت تر است (مقاوم است) ؛ و هو أذلّ من العبد: اما در دینداری از بنده خوارتر است. [نهج البلاغة، حکمت333] ==================== این رهنمود مهم مولا را همیشه مد نظر داشته باشید و زندگی و شخصیت خود را بر اساس آن تنظیم کنید.
  • ۱۱۵ بازدید
    چقد نازه
    ۱۶:۵۹ ۹۳/۱۲/۱۹
    خیلی
    ۲۳:۳۴ ۹۳/۱۱/۷
    وای چه نازه