در حال بارگذاری
بالا
 • ۲۶ بازدید
 • ۲۴ بازدید
 • ۲۲ بازدید
 • ۲۱ بازدید
 • ۲۱ بازدید
 • ۲۲ بازدید
  ۱۰:۱۲ ۹۶/۰۱/۷
  لایک
 • ۲۱ بازدید
 • ۱۹ بازدید
 • ۲۰ بازدید
  ۰۰:۱۱ ۹۵/۱۲/۲۹
  همیشه دوست داشتم روز مادر که میشه همه دنیا رو واست بخرم... ولی من یه پسر بچه بودم ، که به جز یه گل هیچ وقت نتونستم کاری بکنم ... تو با اون همون گل ها ، ذوق میکردی و من بال درمی آوردم امروزم اومده بودم با کلی گل های خوشگل .... فقط کاش بودی ... کاش بودی تا باز ذوق کنی و من پرواز ... نه که گِله ای باشه نه ! فقط جای خالیت بدجوری درد میکنه! روزت مبارک
  ۲۲:۲۰ ۹۵/۱۲/۲۸
  زندگیم فدای تو مادرسادات دوستت دارم
 • ۲۰ بازدید
 • ۲۲ بازدید
 • ۲۴ بازدید
 • ۲۸ بازدید
 • ۲۶ بازدید
 • ۲۴ بازدید
 • ۲۲ بازدید
 • ۲۴ بازدید
  ۲۰:۵۹ ۹۵/۱۲/۱۰
  ولی واقعا مغزش کار میکنه اونم در بحبوحه جوانی
 • ۲۶ بازدید
 • ۲۵ بازدید
 • ۲۴ بازدید
 • ۲۴ بازدید
 • ۲۵ بازدید
 • ۲۶ بازدید
 • ۲۶ بازدید
  ۱۹:۰۳ ۹۵/۱۲/۷
  برنامه تل و وات واینستابرنامه هایی هستن که صهوینیست پشتشه و پشتیبانیش میکنه یکم فکر واستدالال که کنیم میبینیم خیلی کمک مالی بهش میکنیم منه بچه مسلمون شاید هم من پول تجهیزات جنگیشومیدم که رو کشورهای دیگه خراب میشه بهوش باس بچه مسلمون با یه بازکردن بدنامه ایقد درامد داره چه برسه منه بچه مسلمون ۴ ساعت من کمترین ساعتو زدمتو این برنامه ها هستیم
  ۱۹:۰۰ ۹۵/۱۲/۷
  یکم توروخدا بیشتر فک کنیم ببینیم چکارمیکنیم این برنامه های خارجی والله سود ونفعی ندارن
 • ۲۱ بازدید
 • ۲۱ بازدید
 • ۲۲ بازدید
  ۱۹:۲۰ ۹۵/۱۲/۶
  واقعا
 • ۲۲ بازدید
  ۱۹:۲۰ ۹۵/۱۲/۶
 • ۲۲ بازدید
 • ۲۲ بازدید
 • ۲۱ بازدید
 • ۲۳ بازدید
 • ۲۵ بازدید
 • ۲۲ بازدید
 • ۲۱ بازدید
 • ۲۱ بازدید
 • ۲۵ بازدید
 • ۲۶ بازدید
  مذهبی
  ۲۲:۴۹ ۹۵/۱۱/۳۰
  شما اصل ندادید یادم نرفته
  ۲۲:۴۹ ۹۵/۱۱/۳۰
  خب بعد از سیکل رفتم حوزه علمیه خخخخ
  ۲۲:۴۰ ۹۵/۱۱/۳۰
  این حرفها مال یه ادم سیکلی نیست مگراینکه مطالعات زیاد داشته باشه
 • ۲۶ بازدید
  جنگ نرم
  ۱۹:۴۲ ۹۵/۱۱/۳۰
  کاش قدرش بدونن کاش بعضیا ایقد خون دلش نکنن کاش گریه ش نندازن کاش آبروشو نبرن کاش کاش کاش کاش
  ۱۹:۴۲ ۹۵/۱۱/۳۰
  اره واقعا جانم فدایش
  ۱۹:۲۰ ۹۵/۱۱/۳۰
  فداش بشم که همیشه حرفای تاریخی وپرمغزمیزنه،خدایانگه داررهبرم سیدعلی باش