در حال بارگذاری
بالا
 • ۳۷ بازدید
 • ۳۲ بازدید
 • ۲۹ بازدید
 • ۲۶ بازدید
 • ۲۱ بازدید
 • ۱۳ بازدید
 • ۲۳ بازدید
 • ۱۷ بازدید
 • ۲۶ بازدید
 • ۱۷ بازدید
 • ۱۹ بازدید
 • ۱۷ بازدید
 • ۱۴ بازدید
 • ۲۹ بازدید
 • ۲۴ بازدید
 • ۲۶ بازدید
 • ۵۳ بازدید
  طرح تشویقی آفتاب - جشنواره دوره سوم پذیرندگان پایانه های فروش
 • ۴۲ بازدید
  دوره سوم باشگاه پذیرندگان پایانه های فروش
 • ۴۱ بازدید
  بسیار سفر باید برد
 • ۳۴ بازدید
 • ۲۷ بازدید
 • ۳۳ بازدید
 • ۳۳ بازدید
 • ۴۹ بازدید
  تقدیرنامه دو ستاره برای تعالی به شرکت تجارت الکترونیکی ارتباط فردا تعلق گرفت
 • ۵۷ بازدید
  هفتمین همایش سراسری مراکز ارتباط فرد، محل ملاقات کار گروهی با ارتباط مؤثر
 • ۶۸ بازدید
  ✨"تپش در هر تراکنش"✨
"همراه کارت" جدید رو دانلود کن، تراکنش بزن، امتیاز بگیر و به قطب شمال سفر کن! 
هر هفته 50 جایزه 200 هزار تومانی
شرکت در جشنواره: @hamrahcardbot
 • ۷۰ بازدید
  پنل تخصصی «فین‌تک، زیرساخت‌ها، الزامات و چالش‌ها» با حضور مدیرعامل شرکت تجارت الکترونیکی ارتباط فردا
 • ۵۴ بازدید
  کارگاه «راه‌کارها و چالش‌های توسعه استعداد در بانک‌ها
 • ۵۶ بازدید
  فینوتک مسیر مالی شرکت‌ها را هموار می‌کند
 • ۶۴ بازدید
  گزارش تصویری حضور ارتباط فردا در ششمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت
 • ۶۱ بازدید
  فینووا
 • ۶۲ بازدید
  فینوتک
 • ۵۱ بازدید
 • ۹۲ بازدید
 • ۷۴ بازدید
  گردهمایی آموزشی مراکز جدید ارتباط فردا
 • ۶۶ بازدید
 • ۱۰۳ بازدید
 • ۷۷ بازدید
 • ۵۷ بازدید
 • ۶۹ بازدید
 • ۵۶ بازدید
 • ۶۴ بازدید
 • ۶۹ بازدید
 • ۷۰ بازدید
 • ۵۳ بازدید