در حال بارگذاری
بالا
 • ۲۳ بازدید
 • ۱۳ بازدید
 • ۱۵ بازدید
 • ۱۶ بازدید
 • ۱۱ بازدید
 • ۶ بازدید
 • ۹ بازدید
 • ۷ بازدید
 • ۱۶ بازدید
 • ۹ بازدید
 • ۱۰ بازدید
 • ۹ بازدید
 • ۹ بازدید
 • ۲۰ بازدید
 • ۱۷ بازدید
 • ۲۰ بازدید
 • ۲۲ بازدید
  طرح تشویقی آفتاب - جشنواره دوره سوم پذیرندگان پایانه های فروش
 • ۲۴ بازدید
  دوره سوم باشگاه پذیرندگان پایانه های فروش
 • ۳۰ بازدید
  بسیار سفر باید برد
 • ۲۷ بازدید
 • ۱۷ بازدید
 • ۲۲ بازدید
 • ۲۷ بازدید
 • ۳۵ بازدید
  تقدیرنامه دو ستاره برای تعالی به شرکت تجارت الکترونیکی ارتباط فردا تعلق گرفت
 • ۴۸ بازدید
  هفتمین همایش سراسری مراکز ارتباط فرد، محل ملاقات کار گروهی با ارتباط مؤثر
 • ۵۵ بازدید
  ✨"تپش در هر تراکنش"✨
"همراه کارت" جدید رو دانلود کن، تراکنش بزن، امتیاز بگیر و به قطب شمال سفر کن! 
هر هفته 50 جایزه 200 هزار تومانی
شرکت در جشنواره: @hamrahcardbot
 • ۵۹ بازدید
  پنل تخصصی «فین‌تک، زیرساخت‌ها، الزامات و چالش‌ها» با حضور مدیرعامل شرکت تجارت الکترونیکی ارتباط فردا
 • ۴۲ بازدید
  کارگاه «راه‌کارها و چالش‌های توسعه استعداد در بانک‌ها
 • ۴۹ بازدید
  فینوتک مسیر مالی شرکت‌ها را هموار می‌کند
 • ۵۳ بازدید
  گزارش تصویری حضور ارتباط فردا در ششمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت
 • ۵۲ بازدید
  فینووا
 • ۴۴ بازدید
  فینوتک
 • ۴۴ بازدید
 • ۷۶ بازدید
 • ۶۱ بازدید
  گردهمایی آموزشی مراکز جدید ارتباط فردا
 • ۵۸ بازدید
 • ۸۸ بازدید
 • ۶۲ بازدید
 • ۵۱ بازدید
 • ۶۰ بازدید
 • ۴۹ بازدید
 • ۵۷ بازدید
 • ۵۷ بازدید
 • ۵۸ بازدید
 • ۴۵ بازدید