در حال بارگذاری
بالا
  • ۱۰۴ بازدید
    هوا بخورید

آیا نفس کم میارید؟
 آیا احساس میکنید که به خواب بیشتری نیاز دارید ؟
 مطمئنا خیالاتی نشده اید.حامله اید.مصرف اکسیژن شما بیشتر شده است.
منبع : http://www.drnaderheshmati.com/%D8%AF%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C/
  • ۱۳۳ بازدید
    پزشک معالج
از طرف سازمان بهداشت جهانی کنترل های روتین دستگاه های مختلف بدن به نحوی توصیه شده است
منبع : http://www.drnaderheshmati.com/%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%AC/
  • ۱۲۲ بازدید
    مامان آینده عزیز تبریک 

شما در طلوع یک تجربه بسیار زیبا قرار دارید.تجربه زیبایی که تمام زندگی آینده شما را پر از شادی خواهد کرد.شما باید در بهترین فرم و سلامتی قرار داشته باشید,به خاطر خودتان و کوچولو وضعیت شما از نظر جسمی و روحی با قبل از حاملگی تفاوت زیادی دارد.
منبع : http://www.drnaderheshmati.com/%D8%AF%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C/