در حال بارگذاری
بالا
 • ۷۰ بازدید
  آقای گرجی
فوق لیسانس هواوفضا دانشگاه تهران
مهندسی پرواز از دانشکده صنعت هواپیمایی کشوری
دارای مدرک TCF از سفارت فرانسه
دارای مدارک بین المللی زبان انگلیسی
۱۰ سال سابقه تدریس و مدیریت در مدارس و موسسات مختلف
۲ بار صعود به قله دماوند و بارها صعود به قلل توچال و علم کوه
مربی و بازیکن والیبال
دارای مدارک مختلف مدیریت و روانشناسی
مدیر و موسس آموزشگاه زبان نخبگان
 • ۴۷ بازدید
 • ۳۲ بازدید
 • ۲۰۰ بازدید
  پویا آقا محمدخان گرجی
 • ۶۷ بازدید
 • ۵۱ بازدید
 • ۳۱ بازدید
 • ۴۱ بازدید
 • ۲۷ بازدید
 • ۷۹ بازدید
 • ۴۲ بازدید
 • ۳۲ بازدید
 • ۳۵ بازدید
 • ۴۱ بازدید
 • ۴۳ بازدید
 • ۴۱ بازدید
 • ۳۴ بازدید
 • ۳۲ بازدید
 • ۳۰ بازدید
 • ۳۲ بازدید
 • ۶۳ بازدید
 • ۳۴ بازدید
  ۰۰:۱۸ ۹۴/۱۲/۹
  منم ازحرف های آقای فرهنگ که بوی فرهنگ ایرانی میده رو دوست دارم نه به قول آقای فرهنگ غرب زده ها
 • ۴۲ بازدید
 • ۲۸ بازدید
 • ۴۲ بازدید
 • ۳۶ بازدید
  وکلا و حقوق دانان
 • ۴۵ بازدید
  دکتر اسدی
 • ۴۹ بازدید
  مشکلات آموزشی کشور
 • ۳۹ بازدید