در حال بارگذاری
بالا
 • ۴۷ بازدید
  پروژه مدرس آنلاین 
طراحی و پیاده سازی : شرکت داده پرداز پویای شریف
#dadehpardaz #website #portal #android #ios #development #php #mvc #zend #best_design
http://dadehpardaz.com
 • ۷۳ بازدید
  پروژه ماشین سنگین آزیول 
طراحی و پیاده سازی : شرکت داده پرداز پویای شریف
#dadehpardaz #website #portal #android #ios #development #php #mvc #zend #best_design
http://dadehpardaz.com
 • ۴۲ بازدید
  پروژه مؤسسه انتشاراتی پوران پژوهش
طراحی و پیاده سازی : شرکت داده پرداز پویای شریف
#dadehpardaz #website #portal #android #ios #development #php #mvc #zend #best_design
http://dadehpardaz.com
 • ۴۰ بازدید
  پروژه مؤسسه انتشاراتی پوران پژوهش
طراحی و پیاده سازی : شرکت داده پرداز پویای شریف
#dadehpardaz #website #portal #android #ios #development #php #mvc #zend #best_design
http://dadehpardaz.com
 • ۴۹ بازدید
  پروژه سازمان مجری ساختمان ها و تاسیسات دولتی ( وزارت راه و شهرسازی )
طراحی و پیاده سازی : شرکت داده پرداز پویای شریف
#dadehpardaz #website #portal #android #ios #development #php #mvc #zend #best_design
http://dadehpardaz.com
 • ۳۹ بازدید
  پروژه سازمان مجری ساختمان ها و تاسیسات دولتی ( وزارت راه وشهرسازی )
طراحی و پیاده سازی : شرکت داده پرداز پویای شریف
#dadehpardaz #website #portal #android #ios #development #php #mvc #zend #best_design
http://dadehpardaz.com
 • ۴۰ بازدید
  پروژه درگاه ملی خدمات دولت هوشمند
طراحی و پیاده سازی : شرکت داده پرداز پویای شریف
#dadehpardaz #website #portal #android #ios #development #php #mvc #zend #best_design
http://dadehpardaz.com
 • ۴۴ بازدید
  پروژه درگاه ملی خدمات دولت هوشمند
طراحی و پیاده سازی : شرکت داده پرداز پویای شریف
#dadehpardaz #website #portal #android #ios #development #php #mvc #zend #best_design
http://dadehpardaz.com
 • ۴۸ بازدید
  پروژه درگاه ملی خدمات دولت هوشمند
طراحی و پیاده سازی : شرکت داده پرداز پویای شریف
#dadehpardaz #website #portal #android #ios #development #php #mvc #zend #best_design
http://dadehpardaz.com
 • ۴۱ بازدید
  پروژه شورای اجرایی فناوری اطلاعات
طراحی و پیاده سازی : شرکت داده پرداز پویای شریف
#dadehpardaz #website #portal #android #ios #development #php #mvc #zend #best_design
http://dadehpardaz.com
 • ۳۷ بازدید
  پروژه شورای اجرایی فناوری اطلاعات
طراحی و پیاده سازی : شرکت داده پرداز پویای شریف
#dadehpardaz #website #portal #android #ios #development #php #mvc #zend #best_design
http://dadehpardaz.com
 • ۳۷ بازدید
  پروژه کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی
طراحی و پیاده سازی : شرکت داده پرداز پویای شریف
#dadehpardaz #website #portal #android #ios #development #php #mvc #zend #best_design
http://dadehpardaz.com
 • ۴۲ بازدید
  پروژه کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی
طراحی و پیاده سازی : شرکت داده پرداز پویای شریف
#dadehpardaz #website #portal #android #ios #development #php #mvc #zend #best_design
http://dadehpardaz.com
 • ۷۲ بازدید
  پروژه راه آهن شرقی بنیاد ( بن ریل ) 
طراحی و پیاده سازی : شرکت داده پرداز پویای شریف
#dadehpardaz #website #portal #android #ios #development #php #mvc #zend #best_design
http://dadehpardaz.com
 • ۶۰ بازدید
  پروژه راه آهن شرقی بنیاد ( بن ریل )
طراحی و پیاده سازی : شرکت داده پرداز پویای شریف
#dadehpardaz #website #portal #android #ios #development #php #mvc #zend #best_design
http://dadehpardaz.com
 • ۴۱ بازدید
  پروژه مدرس آنلاین
طراحی و پیاده سازی : شرکت داده پرداز پویای شریف
#dadehpardaz #website #portal #android #ios #development #php #mvc #zend #best_design
http://dadehpardaz.com
 • ۳۹ بازدید
  پروژه ماشین سنگین آزیول
طراحی و پیاده سازی : شرکت داده پرداز پویای شریف
#dadehpardaz #website #portal #android #ios #development #php #mvc #zend #best_design
http://dadehpardaz.com
 • ۴۶ بازدید
  پروژه پارس نیپ
طراحی و پیاده سازی : شرکت داده پرداز پویای شریف
#dadehpardaz #website #portal #android #ios #development #php #mvc #zend #best_design
http://dadehpardaz.com
 • ۴۱ بازدید
  پروژه پارس نیپ
طراحی و پیاده سازی : شرکت داده پرداز پویای شریف
#dadehpardaz #website #portal #android #ios #development #php #mvc #zend #best_design
http://dadehpardaz.com
 • ۴۷ بازدید
  پروژه یونیلیور
طراحی و پیاده سازی : شرکت داده پرداز پویای شریف
#dadehpardaz #website #portal #android #ios #development #php #mvc #zend #best_design
http://dadehpardaz.com
 • ۴۷ بازدید
  کنفرانس راهکارهای هوشمند سازی در راستای توسعه در صنعت فناوری اطلاعات و دولت هوشمند الکترونیک برگزار شد. در این کنفرانس مباحث دولت هوشمند الکترونیک، راهکارهای هوشمند صنایع در حوزه های مختلف و ارتقاء گسترش همکاری ایران و کره ، مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت.
https://dadehpardaz.com/fa/
 • ۴۸ بازدید
  تفاهم نامه همکاری راهکارهای هوشمند نرم افزاری، بین ایران و کره جنوبی منعقد شد که بدین واسطه ایران می تواند بخشی از بازار بین المللی در حوزه نرم افزار را به خود اختصاص دهد.
https://dadehpardaz.com/fa/
 • ۸۲ بازدید
  اپلیکیشن # 799*
طراحی و پیاده سازی : شرکت داده پرداز پویای شریف
اطلاع از تخصیص سبد کالای حمایتی فقط با وارد کردن کدملی بدون نیاز به اینترنت توسط اپلیکیشن اندروید سبد کالای حمایتی پرداخت اول کیش (همراه اول)
‫#‏داده_پرداز‬ ‫#‏برنامه_نویسی_موبایل‬ ‫#‏اپلیکیشن‬ ‫#‏اندروید‬ # ios
http://dadehpardaz.com
 • ۱۱۱ بازدید
  اپلیکیشن # 799*
طراحی و پیاده سازی : شرکت داده پرداز پویای شریف
اطلاع از تخصیص سبد کالای حمایتی فقط با وارد کردن کدملی بدون نیاز به اینترنت توسط اپلیکیشن اندروید سبد کالای حمایتی پرداخت اول کیش (همراه اول)
‫#‏داده_پرداز‬ ‫#‏برنامه_نویسی_موبایل‬ ‫#‏اپلیکیشن‬ ‫#‏اندروید‬ # ios
http://dadehpardaz.com
 • ۹۸ بازدید
  اپلیکیشن فام
طراحی و پیاده سازی : شرکت داده پرداز پویای شریف
اپلیکیشن شرکت تجارت الکترونیک فام طراحی شده برای کاربران تمامی رشته های مهندسی. کاربران در این اپلیکیشن می توانند نسبت به بررسی آخرین اطلاعات شرکت های مهندسی و شرکت های خود، یافتن شغل مورد نظر، چت با دوستان، تعریف و مدیریت پروژه و سایر امکاناتی که برای جامعه مهندسین در نظر گرفته شده بپردازند.
‫#‏داده_پرداز‬ ‫#‏برنامه_نویسی_موبایل‬ ‫#‏اپلیکیشن‬ ‫#‏اندروید‬ # ios
http://dadehpardaz.com
 • ۱۱۰ بازدید
  اپلیکیشن فام
طراحی و پیاده سازی : شرکت داده پرداز پویای شریف
اپلیکیشن شرکت تجارت الکترونیک فام طراحی شده برای کاربران تمامی رشته های مهندسی. کاربران در این اپلیکیشن می توانند نسبت به بررسی آخرین اطلاعات شرکت های مهندسی و شرکت های خود، یافتن شغل مورد نظر، چت با دوستان، تعریف و مدیریت پروژه و سایر امکاناتی که برای جامعه مهندسین در نظر گرفته شده بپردازند.
‫#‏داده_پرداز‬ ‫#‏برنامه_نویسی_موبایل‬ ‫#‏اپلیکیشن‬ ‫#‏اندروید‬ # ios
http://dadehpardaz.com
 • ۷۹ بازدید
  اپلیکیشن قوانین فناوری اطلاعات ایران
طراحی و پیاده سازی : شرکت داده پرداز پویای شریف
این اپلیکیشن جهت دسترسی راحت کاربران به قوانین و مقررات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات طراحی شده است.
‫#‏داده_پرداز‬ ‫#‏برنامه_نویسی_موبایل‬ ‫#‏اپلیکیشن‬ ‫#‏اندروید‬
http://dadehpardaz.com
 • ۶۵ بازدید
  اپلیکیشن قوانین فناوری اطلاعات ایران
طراحی و پیاده سازی : شرکت داده پرداز پویای شریف
این اپلیکیشن جهت دسترسی راحت کاربران به قوانین و مقررات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات طراحی شده است.
‫#‏داده_پرداز‬ ‫#‏برنامه_نویسی_موبایل‬ ‫#‏اپلیکیشن‬ ‫#‏اندروید‬
http://dadehpardaz.com
 • ۸۴ بازدید
  اپلیکیشن روشه
طراحی و پیاده سازی : شرکت داده پرداز پویای شریف
شرکت Roche پیشرو در تولید داروهای نوین و ارتقاء سطح سلامت عمومی در جهان می باشد. این شرکت با ارائه سرویس های لازم جهت اقدامات پیشگیری کننده، روش های تشخیصی و راهکارهای درمانی در راستای ارتقاء کیفیت زندگی بیماران، و ارائه محصولات جدید برای رفع نیازهای بیماران خاص فعالیت می نماید.
‫#‏داده_پرداز‬ ‫#‏برنامه_نویسی_اندروید‬ ‫#‏اپلیکیشن‬ ‫#‏اندروید‬
http://dadehpardaz.com
 • ۸۹ بازدید
  اپلیکیشن روشه
طراحی و پیاده سازی : شرکت داده پرداز پویای شریف
شرکت Roche پیشرو در تولید داروهای نوین و ارتقاء سطح سلامت عمومی در جهان می باشد. این شرکت با ارائه سرویس های لازم جهت اقدامات پیشگیری کننده، روش های تشخیصی و راهکارهای درمانی در راستای ارتقاء کیفیت زندگی بیماران، و ارائه محصولات جدید برای رفع نیازهای بیماران خاص فعالیت می نماید.
‫#‏داده_پرداز‬ ‫#‏برنامه_نویسی_اندروید‬ ‫#‏اپلیکیشن‬ ‫#‏اندروید‬
http://dadehpardaz.com
 • ۱۱۸ بازدید
  اپلیکیشن سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران
طراحی و پیاده سازی : شرکت داده پرداز پویای شریف
این اپلیکیشن راهنمایی برای دسترسی کاربران به مراکز فرهنگی، فرهنگسراها، کتابخانه ها، موزه ها، سینما ها و... سازمان فرهنگی هنری شهرداری در سطح استان تهران می باشد.
‫#‏داده_پرداز‬ ‫#‏اپلیکیشن‬ ‫#‏طراحی_سامانه_سفارشی‬ ‫#‏برنامه_نویسی‬ ‫#‏اپلیکیشن_شهرداری‬ ‫#‏اندروید‬
http://dadehpardaz.com
 • ۱۰۳ بازدید
  اپلیکیشن سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران
طراحی و پیاده سازی : شرکت داده پرداز پویای شریف
این اپلیکیشن راهنمایی برای دسترسی کاربران به مراکز فرهنگی، فرهنگسراها، کتابخانه ها، موزه ها، سینما ها و... سازمان فرهنگی هنری شهرداری در سطح استان تهران می باشد.
‫#‏داده_پرداز‬ ‫#‏اپلیکیشن‬ ‫#‏طراحی_سامانه_سفارشی‬ ‫#‏برنامه_نویسی‬ ‫#‏اپلیکیشن_شهرداری‬ ‫#‏اندروید‬
http://dadehpardaz.com
 • ۷۹ بازدید
  اپلیکیشن واقعیت افزوده سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران
طراحی و پیاده سازی : شرکت داده پرداز پویای شریف
با اپلیکیشن واقعیت افزوده سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران فقط کافیست یکی از تصاویر تبلیغاتی مربوط به این سازمان را مقابل دوربین دستگاه خود قرار دهید تا ویدیوی تبلیغاتی مربوط به آن تصویر را مشاهده کنید.
‫#‏داده_پرداز‬ ‫#‏اپلیکیشن‬ ‫#‏اپلیکیشن_واقعیت_افزوده‬ ‫#‏طراحی_سامانه_سفارشی‬ ‫#‏برنامه_نویسی‬
http://dadehpardaz.com
 • ۹۷ بازدید
  اپلیکیشن واقعیت افزوده سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران
طراحی و پیاده سازی : شرکت داده پرداز پویای شریف
با اپلیکیشن واقعیت افزوده سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران فقط کافیست یکی از تصاویر تبلیغاتی مربوط به این سازمان را مقابل دوربین دستگاه خود قرار دهید تا ویدیوی تبلیغاتی مربوط به آن تصویر را مشاهده کنید.
‫#‏داده_پرداز‬ ‫#‏اپلیکیشن‬ ‫#‏اپلیکیشن_واقعیت_افزوده‬ ‫#‏طراحی_سامانه_سفارشی‬ ‫#‏برنامه_نویسی‬
http://dadehpardaz.com
 • ۷۹ بازدید
  بازی هفت
طراحی و پیاده سازی : شرکت داده پرداز پویای شریف
بازی هفت مسابقه ای ۲ نفره است و هدف کلی آن افزایش اطلاعات عمومی و راه اندازی محیطی جذاب برای کاربران فارسی زبان و تبدیل شدن به بزرگ ترین و بهترین نرم افزار مسابقه ۲ نفره است.
‫#‏داده_پرداز‬ ‫#‏لایفری‬ ‫#‏اپلیکیشن_اندروید‬ ‫#‏طراحی_سامانه_سفارشی‬ ‫#‏برنامه_نویسی‬
http://dadehpardaz.com
 • ۸۰ بازدید
  بازی هفت
طراحی و پیاده سازی : شرکت داده پرداز پویای شریف
بازی هفت مسابقه ای ۲ نفره است و هدف کلی آن افزایش اطلاعات عمومی و راه اندازی محیطی جذاب برای کاربران فارسی زبان و تبدیل شدن به بزرگ ترین و بهترین نرم افزار مسابقه ۲ نفره است.
‫#‏داده_پرداز‬ ‫#‏لایفری‬ ‫#‏اپلیکیشن_اندروید‬ ‫#‏طراحی_سامانه_سفارشی‬ ‫#‏برنامه_نویسی‬
http://dadehpardaz.com
 • ۸۳ بازدید
  بازی هفت
طراحی و پیاده سازی : شرکت داده پرداز پویای شریف
بازی هفت مسابقه ای ۲ نفره است و هدف کلی آن افزایش اطلاعات عمومی و راه اندازی محیطی جذاب برای کاربران فارسی زبان و تبدیل شدن به بزرگ ترین و بهترین نرم افزار مسابقه ۲ نفره است.
‫#‏داده_پرداز‬ ‫#‏لایفری‬ ‫#‏اپلیکیشن_اندروید‬ ‫#‏طراحی_سامانه_سفارشی‬ ‫#‏برنامه_نویسی‬
http://dadehpardaz.com
 • ۷۵ بازدید
  پرتال مرکز ماهر
طراحی و پیاده سازی : شرکت داده پرداز پویای شریف
درگاه مرکز ماهر (مرکز مدیریت امداد و هماهنگی عملیات رخدادهای رایانه ای) باهدف اطلاع رسانی در حوزه موارد امنیتی راه اندازی شده است که عملاً با ارائه محتوای مفید و به روز با مخاطبین خود در ارتباط است.
‫#‏داده_پرداز‬ ‫#‏لایفری‬ ‫#‏پورتال‬ ‫#‏طراحی_سامانه_سفارشی‬ ‫#‏برنامه_نویسی‬ ‫#‏جاوا‬
http://dadehpardaz.com
 • ۶۹ بازدید
  پرتال مرکز ماهر
طراحی و پیاده سازی : شرکت داده پرداز پویای شریف
درگاه مرکز ماهر (مرکز مدیریت امداد و هماهنگی عملیات رخدادهای رایانه ای) باهدف اطلاع رسانی در حوزه موارد امنیتی راه اندازی شده است که عملاً با ارائه محتوای مفید و به روز با مخاطبین خود در ارتباط است.
‫#‏داده_پرداز‬ ‫#‏لایفری‬ ‫#‏پورتال‬ ‫#‏طراحی_سامانه_سفارشی‬ ‫#‏برنامه_نویسی‬ ‫#‏جاوا‬
http://dadehpardaz.com
 • ۷۸ بازدید
  پرتال ارائه خدمات مرکز داده gcloud
طراحی و پیاده سازی : شرکت داده پرداز پویای شریف
درگاه خدمات مرکز داده gcloud در راستای ارائه سرویس فروش سرور و ارائه خدمات در این حوزه راه اندازی شده است.
‫#‏داده_پرداز‬ ‫#‏طراحی_پرتال‬ ‫#‏لایفری‬ ‫#‏پورتال‬ ‫#‏طراحی_سامانه_سفارشی‬ ‫#‏برنامه_نویسی‬ ‫#‏زند‬
http://dadehpardaz.com
 • ۷۰ بازدید
  پرتال ارائه خدمات مرکز داده gcloud
طراحی و پیاده سازی : شرکت داده پرداز پویای شریف
درگاه خدمات مرکز داده gcloud در راستای ارائه سرویس فروش سرور و ارائه خدمات در این حوزه راه اندازی شده است.
‫#‏داده_پرداز‬ ‫#‏طراحی_پرتال‬ ‫#‏لایفری‬ ‫#‏پورتال‬ ‫#‏طراحی_سامانه_سفارشی‬ ‫#‏برنامه_نویسی‬ ‫#‏زند‬
http://dadehpardaz.com
 • ۷۵ بازدید
  پرتال اطلاع رسانی گذر به IPV6
طراحی و پیاده سازی : شرکت داده پرداز پویای شریف
سامانه اطلاع رسانی گذر به IPV6 باهدف ایجاد اطلاع رسان در مورد خدمات قابل ارائه در مورد گذر به ipv6 و اطلاع رسانی در مورد این حوزه راه اندازی شده است.
‫#‏داده_پرداز‬ ‫#‏طراحی_پرتال‬ ‫#‏لایفری‬ ‫#‏پورتال‬ ‫#‏سامانه_سفارشی‬ ‫#‏برنامه_نویسی‬
http://dadehpardaz.com
 • ۶۳ بازدید
  پرتال مدیریت ضریب نفوذ iriu
طراحی و پیاده سازی : شرکت داده پرداز پویای شریف
سامانه مدیریت ضریب نفوذ iriu به بررسی ضریب نفوذ اینترنت و همچنین اطلاع رسانی در این حوزه می پردازد.
‫#‏داده_پرداز‬ ‫#‏طراحی_پرتال‬ ‫#‏لایفری‬ ‫#‏پورتال‬ ‫#‏سامانه_سفارشی‬ ‫#‏بهترین_شرکت_طراحی_سایت‬
http://dadehpardaz.com
 • ۶۴ بازدید
  پرتال مدیریت ضریب نفوذ irnin
طراحی و پیاده سازی : شرکت داده پرداز پویای شریف
سامانه مدیریت ضریب نفوذ irnin به بررسی ضریب نفوذ اینترنت و همچنین اطلاع رسانی در این حوزه می پردازد.
‫#‏داده_پرداز‬ ‫#‏برنامه_نویسی_موبایل‬ ‫#‏اپلیکیشن‬ ‫#‏پورتال‬ ‫#‏سامانه_سفارشی‬ ‫#‏بهترین_شرکت_طراحی_سایت‬
http://dadehpardaz.com
 • ۷۹ بازدید
  پرتال مدیریت ضریب نفوذ irnin
طراحی و پیاده سازی : شرکت داده پرداز پویای شریف
سامانه مدیریت ضریب نفوذ irnin به بررسی ضریب نفوذ اینترنت و همچنین اطلاع رسانی در این حوزه می پردازد.
‫#‏داده_پرداز‬ ‫#‏برنامه_نویسی_موبایل‬ ‫#‏اپلیکیشن‬ ‫#‏پورتال‬ ‫#‏سامانه_سفارشی‬ ‫#‏بهترین_شرکت_طراحی_سایت‬
http://dadehpardaz.com