در حال بارگذاری
بالا
 • ۷۳ بازدید
  کمی با من بنشین

تا در آن نقشه جغرافیایی عشق، تجدید نظر کنیم

بنشین تا ببینیم

تا کجاها مرز چشمان توست

تا کجاها مرز غم های من

کمی با من بنشین

تا بر سر شیوه ای از عشق

به توافق برسیم …
  ۰۱:۱۱ ۹۷/۰۹/۲۳
  bashe bashe
  ۰۱:۱۰ ۹۷/۰۹/۲۳
  آنفالو نکنیدا~_~
  ۰۱:۰۹ ۹۷/۰۹/۲۳
  ها؟