در حال بارگذاری
بالا
 • کنفرانس بین المللی ظرفیت های راهبردی آموزه های اسلام در تحقق همزیستی مسالمت آمیز، تیر ۹۸
  ۱۲:۴۶ ۹۸/۰۲/۳
  www.conferenceyab.ir/26809
 • ۲ بازدید
  بیست و دومین کنگره انجمن اورولوژی ایران، خرداد ۹۸
  ۱۲:۳۲ ۹۸/۰۲/۳
  www.conferenceyab.ir/26987
 • سومین کنگره بین المللی حشره شناسی ایران، مرداد ۹۸
  ۲۳:۴۶ ۹۸/۰۲/۱
  www.conferenceyab.ir/26403
 • ۲ بازدید
  سومین کنفرانس بین المللی محاسبات نرم، آبان ۹۸
  ۲۳:۳۵ ۹۸/۰۲/۱
  www.conferenceyab.ir/26973
 • ۲ بازدید
  دومین کنفرانس بازیابی تعاملی اطلاعات، تیر ۹۸
  ۱۹:۲۰ ۹۸/۰۱/۳۰
  www.conferenceyab.ir/26938
 • بیستمین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران ( با امتیاز بازآموزی )، شهریور ۹۸
  ۱۳:۳۳ ۹۸/۰۱/۳۰
  www.conferenceyab.ir/26884
 • نهمین سمینار ملی شیمی و محیط زیست انجمن شیمی ایران، شهریور ۹۸
  ۱۲:۴۴ ۹۸/۰۱/۳۰
  www.conferenceyab.ir/26867
 • ۱ بازدید
  اولین کنفرانس بین المللی اپتوالکترونیک، اپتیک کاربردی و میکروالکترونیک، مرداد ۹۸
  ۱۲:۱۷ ۹۸/۰۱/۳۰
  www.conferenceyab.ir/26856
 • همایش مراقبت مبتنی بر شواهد در پرستاری و مامایی ( با امتیاز بازآموزی )، تیر ۹۸
  ۱۱:۵۰ ۹۸/۰۱/۳۰
  www.conferenceyab.ir/26843
 • ۱ بازدید
  اولین همایش فرصت­ ها، چالش ­ها و توسعه شهرستان گلوگاه در افق ۱۴۱۸، شهریور ۹۸
  ۱۱:۲۹ ۹۸/۰۱/۳۰
  www.conferenceyab.ir/26832
 • ۱ بازدید
  بیست و هفتمین کنفرانس شیمی آلی ایران، مرداد ۹۸
  ۱۴:۴۸ ۹۸/۰۱/۲۴
  www.conferenceyab.ir/26779
 • ۱ بازدید
  دومین همایش ملی سرمایه اجتماعی و توسعه پایدار، آبان ۹۸
  ۱۶:۰۵ ۹۸/۰۱/۲۳
  www.conferenceyab.ir/26763
 • ۱ بازدید
  بیست و یکمین سمینار شیمی معدنی انجمن شیمی ایران، شهریور ۹۸
  ۱۵:۴۹ ۹۸/۰۱/۲۳
  www.conferenceyab.ir/26751
 • ۲ بازدید
  سمپوزیوم ملی قنات بلده فردوس، خرداد ۹۸
  ۱۵:۳۵ ۹۸/۰۱/۲۳
  www.conferenceyab.ir/26739
 • ۶ بازدید
  چهارمین کنفرانس بین‌المللی ترکیبیات، رمزنگاری، علوم کامپیوتر و محاسبات، آبان ۹۸
  ۱۴:۱۷ ۹۸/۰۱/۲۱
  www.conferenceyab.ir/26674
 • ۵ بازدید
  نخستین کنفرانس بین‌المللی مطالعات چین، خرداد ۹۸
  ۰۰:۰۲ ۹۸/۰۱/۱۸
  www.conferenceyab.iir/26646
 • ۵ بازدید
  اولین همایش زندگی دانشجویی ” فرصت ها و آسیب ها ” با تاکید بر دانشجویان ساکن سراهای (خوابگاه های) دانشجویی، تیر ۹۸
  ۱۶:۱۷ ۹۸/۰۱/۱۷
  www.conferenceyab.ir/26632
 • ۲ بازدید
  هشتمین همایش علوم علف های هرز ایران، شهریور ۹۸
  ۱۱:۵۷ ۹۸/۰۱/۱۵
  www.conferenceyab.ir/26595
 • ۶ بازدید
  ششمین همایش ملی گوهرشناسی – بلورشناسی ایران، مهر ۹۸
  ۱۲:۴۹ ۹۸/۰۱/۱۱
  www.conferenceyab.ir/26575
 • ۵ بازدید
  شانزدهمین همایش علوم دارویی ایران ( با امتیاز بازآموزی )، آبان ۹۸
  ۱۲:۰۵ ۹۸/۰۱/۱۱
  www.conferenceyab.ir/26564
 • ۷ بازدید
  هفتمین همایش ملی ژئومورفولوژی، نگاهی نو، آبان ۹۸
  ۱۹:۴۰ ۹۸/۰۱/۱۰
  www.conferenceyab.ir/26554
 • ۵ بازدید
  سومین کنگره بین المللی و سی امین کنگره سالیانه انجمن فیزیوتراپی ایران ( با امتیاز بازآموزی )، خرداد ۹۸
  ۱۹:۱۴ ۹۸/۰۱/۱۰
  www.conferenceyab.ir/26543
 • ۱۸ بازدید
  سومین همایش ملی جامعه و تعلیم و تربیت، اردیبهشت ۹۸
  ۱۳:۳۰ ۹۸/۰۱/۷
  www.conferenceyab.ir/26526
 • ۵ بازدید
  چهارمین کنگره قارچ شناسی ایران، شهریور ۹۸
  ۱۳:۰۹ ۹۸/۰۱/۷
  www.conferenceyab.ir/26512
 • ۲ بازدید
  هجدهمین کنگره انجمن دندانپزشکی کودکان ایران ( با امتیاز بازآموزی )، مرداد ۹۸
  ۱۲:۴۶ ۹۸/۰۱/۷
  www.conferenceyab.ir/26503
 • ۵ بازدید
  ششمین کنفرانس ملی زئولیت انجمن شیمی ایران، شهریور ۹۸
  ۱۳:۱۴ ۹۸/۰۱/۶
  www.conferenceyab.ir/26490
 • ۱۷ بازدید
  بیست و دومین کنگره سراسری انجمن علمی اپتومتری ایران، مرداد ۹۸
  ۱۲:۴۴ ۹۸/۰۱/۶
  www.conferenceyab.ir/26473
 • ۵ بازدید
  سومین همایش علمی بین المللی اربعین، مهر ۹۸
  ۱۲:۳۷ ۹۸/۰۱/۳
  www.conferenceyab.ir/26395
 • ۱۵ بازدید
  همایش ملی شکلات، قهوه و شیرین کننده های طبیعی، آبان ۹۸
  ۱۱:۵۹ ۹۸/۰۱/۳
  www.conferenceyab.ir/26385
 • ۲ بازدید
  چهارمین کنفرانس ریاضیات مالی و کاربردها، تیر ۹۸
  ۱۴:۲۰ ۹۷/۱۲/۲۴
  www.conferenceyab.ir/26357
 • ۵ بازدید
  اولین همایش ملی کارکرد وقف در توسعه انسانی با تأکید بر وقف علمی، آبان ۹۸
  ۱۳:۳۳ ۹۷/۱۲/۲۴
  www.conferenceyab.ir/26345
 • ۲ بازدید
  چهارمین همایش ژئوفیزیک اکتشافی نفت، اردیبهشت ۹۸
  ۱۲:۴۰ ۹۷/۱۲/۲۴
  www.conferenceyab.ir/26327
 • ۲ بازدید
  چهارمین کنفرانس ملی شتابگرهای ذرات و کاربردهای آن، آذر ۹۸
  ۱۲:۱۷ ۹۷/۱۲/۲۴
  www.conferenceyab.ir/26306
 • ۷ بازدید
  پانزدهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر، شهریور ۹۸
  ۲۳:۰۳ ۹۷/۱۲/۲۱
  www.conferenceyab.ir/26224
 • ۶ بازدید
  اولین کنفرانس بین‌المللی و چهارمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست، شهریور ۹۸
  ۱۱:۴۹ ۹۷/۱۲/۲۰
  www.conferenceyab.ir/26260
 • ۶ بازدید
  دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم، شهریور ۹۸
  ۱۱:۳۲ ۹۷/۱۲/۲۰
  www.conferenceyab.ir/26252
 • ۵ بازدید
  بیستمین کنگره پژوهشی سالانه دانشجویان علوم پزشکی کشور، شهریور ۹۸
  ۱۱:۴۲ ۹۷/۱۲/۱۳
  www.conferenceyab.ir/26174
 • ۵ بازدید
  بیست و چهارمین کنفرانس بین المللی جامعه ایمن، مرداد ۹۸
  ۱۱:۰۴ ۹۷/۱۲/۱۳
  www.conferenceyab.ir/26168
 • ۸ بازدید
  همایش ملی کارآفرینی در بستر فناوری اطلاعات، اردیبهشت ۹۸
  ۱۲:۱۵ ۹۷/۱۲/۱۲
  www.conferenceyab.ir/26160
 • ۵ بازدید
  چهارمین کنگره بین المللی و یازدهمین کنگره ملی انگل شناسی و بیماری های انگلی ایران، مهر ۹۸
  ۱۱:۱۲ ۹۷/۱۲/۱۱
  www.conferenceyab.ir/26152
 • ۷ بازدید
  پنجمین همایش ملی اعجاز قرآن کریم، مهر ۹۸
  ۱۰:۵۲ ۹۷/۱۲/۱۱
  www.conferenceyab.ir/26142
 • ۴ بازدید
  همایش ملی بررسی حقوقی پیش فروش ساختمان، تیر ۹۸
  ۱۰:۱۵ ۹۷/۱۲/۱۱
  www.conferenceyab.ir/26127
 • ۵ بازدید
  دوازدهمین کنگره سالیانه کولورکتال ( با امتیاز بازآموزی )، اردیبهشت ۹۸
  ۲۰:۲۱ ۹۷/۱۲/۱۰
  www.conferenceyab.ir/26119
 • ۸ بازدید
  هشتمین همایش بین المللی صنایع فراساحل، خرداد ۹۸
  ۱۵:۵۱ ۹۷/۱۲/۷
  www.conferenceyab.ir/26103
 • ۸ بازدید
  سومین همایش بین‌المللی و یازدهمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران، شهریور ۹۸
  ۱۴:۴۴ ۹۷/۱۱/۳۰
  www.conferenceyab.ir/26051