در حال بارگذاری
بالا
  • ۱۴۸ بازدید
    مدیریت رنگ در چاپ افستبه دست آوردن رنگ های مطلوب و مورد تأیید مشتری و یا مطابق ارژینال در کار چاپی، همیشه یکی از چالش های اساسیبه دست آوردن رنگ های مطلوب و مورد تأیید مشتری و یا مطابق ارژینال در کار چاپی، همیشه یکی از چالش های اساسی در صنعت چاپ بوده است.ا
منبع : http://chupgostarshargh.com/maqa/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%B1%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%DA%86%D8%A7%D9%BE-%D8%A7%D9%81%D8%B3%D8%AA/
  • ۱۴۲ بازدید
    تاریخچه چاپ
به قرن ها پیش از گوتنبرگ، که نامش به عنوان مخترع چاپ در تـاریخ به ثبت رسیده بر می گردد. آشوریان هزاران سال پیش از میلاد برروی خشت هایی از گل رس مهر می زدند. استعمال حروف قابل انتقال نیز بین سال های 1051 و 1058 در چین آغاز شد.
منبع : http://chupgostarshargh.com/maqa/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DA%86%D9%87-%DA%86%D8%A7%D9%BE/
  • ۱۹۴ بازدید
    مشخصات فنی لیبل
لیبل و عبارت پشت چسبدار
roll
لیبل های پشت چسبدار  یا خود چسب ، از سه قسمت تشکیل شده است . ( رویه ، زیره ، چسب )
 Face material ( رویه ) :
منبع : http://chupgostarshargh.com/%D9%85%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%86%DB%8C-%D9%84%DB%8C%D8%A8%D9%84/