در حال بارگذاری
بالا
 • ۶۵ بازدید
  ۱۹:۳۶ ۹۵/۰۶/۹
  زنده باد و ایرانی
  ۱۸:۵۳ ۹۵/۰۲/۳۰
  لایک؟؟؟؟؟
 • ۵۲ بازدید
  ۱۰:۴۶ ۹۵/۰۶/۱۷
  واااااااااااااای چه جیگریه!!!!!!!
 • ۵۶ بازدید
 • ۳۸ بازدید
  ۱۰:۴۷ ۹۵/۰۶/۱۷
  جیگر خودمه هاااااا قرررررربونش برم مممن^__^
  ۱۰:۴۶ ۹۵/۰۶/۱۷
  عسسسسسسسسسسسسسسسسسسل
 • ۳۸ بازدید
 • ۴۱ بازدید
 • ۵۱ بازدید
 • ۴۱ بازدید
 • ۴۲ بازدید
 • ۴۲ بازدید
 • ۵۰ بازدید
  افرین
 • ۶۵ بازدید
  معلم از دانش اموز پرسید:چند تا بمب واسه کشدن صهیونیست لازمه ؟؟اوگفت 2 تا .همه خندیدند و معلم باز پرسید اون دو تا چه نوع بمبی هستند و پاسخ داد:1-فرمان سید علی خامنه ای 2- سربند یا زهرا(س)
 • ۶۰ بازدید
 • ۲۳۰ بازدید
  برای گفتن چیزی ندارم
 • ۱۰۷ بازدید
  به شفافی الماس باشیم
 • ۸۵ بازدید
  سعی کنیم اینگونه نباشیم
 • ۴۸ بازدید
 • ۷۰ بازدید
 • ۱۰۹ بازدید
 • ۵۸ بازدید
 • ۸۵ بازدید
 • ۵۷ بازدید
 • ۴۶ بازدید
 • ۸۰ بازدید
 • ۵۱ بازدید
  ۱۹:۱۴ ۹۵/۰۳/۵
  خخخخخخخخخخخخخخخ
  ۱۹:۱۳ ۹۵/۰۳/۵
  نمی دونم
  ۱۹:۱۲ ۹۵/۰۳/۵
  حالا چرا داری قسم موخوری
 • ۶۱ بازدید
  ۱۸:۴۰ ۹۴/۰۶/۲۹
  دلشون میخواد.به جا تشکرته
  ۱۶:۱۳ ۹۴/۰۶/۱۶
  این چ وعضه زانوبنداس یا همه بپوشین یا اصن نپوشین واع
 • ۴۷ بازدید
 • ۵۶ بازدید
 • ۴۹ بازدید
 • ۷۰ بازدید
 • ۸۳ بازدید
 • ۹۰ بازدید
  خاطره های زیبایمان را این تو حک کنیم
 • ۷۲ بازدید
  من که دلم خواست
 • ۹۷ بازدید
  به قشنگی زمستان سرد
 • ۷۱ بازدید
 • ۷۷ بازدید
  این تصویر مال بچه های تیم والیباله
 • ۸۳ بازدید
  به زیبای اسمان
 • ۷۴ بازدید
  زیبا
  ۱۸:۴۶ ۹۴/۰۵/۲۳
  دورود