در حال بارگذاری
بالا
 • ۱۲۹ بازدید
 • ۱۶۶ بازدید
  They will be sometime when nothing is left of you but a momory... 
so try your best to leave a great one behind you √√√
  ۲۰:۴۲ ۹۵/۰۱/۱۶
  زمانی خواهد بود که چیزی جز خاطره ایی کنارتان نمی ماند پس نهایت تلاشتان را کنید که بهترین را پشت سر خود بذا بگذارید
  ۲۰:۳۹ ۹۵/۰۱/۱۶
  نه
  ۱۰:۳۱ ۹۵/۰۱/۱۰
  مطمئنی ترجمش دقیقه:(