در حال بارگذاری
بالا
  • ۸۹ بازدید
    رفته ای...

اما گمان بد نکنی ک من میمیرم...نه
خرج و تاوانی ندارد این شبهای نبودنت...
هرشب
دوپاکت سیگار...
یک قوطی کبریت...
وسالهای سال سرفه...
BM...