در حال بارگذاری
بالا
 •     املاک بزرگ بمان (تاجیک)
کد ملک 

kh1234
مشخصات باغ ویلا
 متراژ کلی باغ ویلا	1175
 متراژ بنا (ویلا)	300
 تعداد اطاق خواب	3 خوابه
 سرایداری مجزا	دارد
 استخر	دارد
 تاسیسات استخری	دارد
 سونا یا جکوزی	دارد
 آبنما یا آلاچیق	دارد
 محوطه سازی و نور پردازی	دارد
 سند	دارد
 پایانکار شهرداری
 • 
↩️‍ کد این باغ ویلا در سایت املاک بزرگ بمانkh1230 می باشد
 • ۴ بازدید
  کد 515

مشخصات باغ ویلا
 متراژ کلی باغ ویلا	900
 متراژ بنا (ویلا)	181
 تعداد اطاق خواب	2 خوابه
 سرایداری مجزا	دارد
 استخر	دارد
 تاسیسات استخری	دارد
 آبنما یا آلاچیق	دارد
 محوطه سازی و نور پردازی	دارد
 سند	دارد
 پایانکار شهرداری	دارد
 عدم خلاف شهرداری	دارد

لینک سایت:
http://beman.ir 
لینک کانال تلگرام 
https://t.me/baghNama
09120921705
 • ۳ بازدید
  کد ملک در سایت املاک بزرگ (بمان) 
KH1226
مشخصات باغ ویلا
 متراژ کلی باغ ویلا 1000
 متراژ بنا (ویلا) 250
 تعداد اطاق خواب 3 خوابه
 استخر دارد
 تاسیسات استخری دارد
 آبنما یا آلاچیق دارد
 محوطه سازی و نور پردازی دارد
 چاه آب اختصاصی دارد
 سند دارد
http://beman.ir
 • ۳ بازدید
   کد ملک در سایت املاک بزرگ بمان (تاجیک)
fe507

مشخصات باغ ویلا
 متراژ کلی باغ ویلا	875
 متراژ بنا (ویلا)	70
 تعداد اطاق خواب	1 خوابه
 استخر	دارد
 آبنما یا آلاچیق	دارد
 محوطه سازی و نور پردازی	دارد
 سند	دارد
 پایانکار شهرداری	دارد
لینک سایت:
http://beman.ir  
لینک کانال تلگرام 
https://t.me/baghNama
09120921705
 • ۴ بازدید
   کد ملک در سایت املاک بزرگ تاجیک (بمان) 
lo806

مشخصات باغ ویلا
 متراژ کلی باغ ویلا	2300
 متراژ بنا (ویلا)	750
 تعداد اطاق خواب	4 خوابه یا بیشتر
 سرایداری مجزا	دارد
 استخر	دارد
 تاسیسات استخری	دارد
 آبنما یا آلاچیق	دارد
 محوطه سازی و نور پردازی	دارد
 چاه آب اختصاصی	دارد
 سند	دارد
 نامه جهاد کشاورزی	دارد
 عدم خلاف شهرداری	دارد
لینک سایت:
http://tajmelk.ir/
لینک کانال تلگرام 
https://t.me/baghNama
 • ۲ بازدید
   کد ملک در سایت املاک بزرگ بمان (تاجیک) 
kz222
مشخصات باغ ویلا
 متراژ کلی باغ ویلا	900
 متراژ بنا (ویلا)	85
 تعداد اطاق خواب	1 خوابه
 استخر	دارد
 تاسیسات استخری	دارد
 آبنما یا آلاچیق	دارد
 محوطه سازی و نور پردازی	دارد
 سند	دارد

لینک سایت:
http://beman.ir
 • ۱ بازدید
  کد 219
مشخصات باغ ویلا
 متراژ کلی باغ ویلا	1200
 متراژ بنا (ویلا)	130
 تعداد اطاق خواب	2 خوابه
 استخر	دارد
 تاسیسات استخری	دارد
 آبنما یا آلاچیق	دارد
 محوطه سازی و نور پردازی	دارد
لینک سایت:
http://beman.ir  
لینک کانال تلگرام 
https://t.me/baghNama
مشاور 24ساعته شما :
https://telegram.me/bemanbot

لینک اینیستاگرام:
https://www.instagram.com/baghnama
 • ۱ بازدید
  املاک بزرگ بمان (تاجیک)
کد ملک :220
*******************
مشخصات باغ ویلا
 متراژ کلی باغ ویلا	1500
 متراژ بنا (ویلا)	220
 تعداد اطاق خواب	3 خوابه
 سرایداری مجزا	دارد
 استخر	دارد
 محوطه سازی و نور پردازی	دارد
 چاه آب اختصاصی	دارد
 سند	دارد
 نامه جهاد کشاورزی	دارد
09121411305
 • ۲ بازدید
  املاک بزرگ بمان (تاجیک)
کد ملک :1225
*******************
مشخصات باغ ویلا
 متراژ کلی باغ ویلا	1700
 متراژ بنا (ویلا)	280
 تعداد اطاق خواب	3 خوابه
 سرایداری مجزا	دارد
 استخر	دارد
 تاسیسات استخری	دارد
 آبنما یا آلاچیق	دارد
 محوطه سازی و نور پردازی	دارد
09121414690
لینک سایت:
http://beman.ir
 • ۷ بازدید
   کد ملک در سایت املاک بزرگ تاجیک (بمان) 
kh1222
مشخصات باغ ویلا
 متراژ کلی باغ ویلا	1200
 متراژ بنا (ویلا)	200
 تعداد اطاق خواب	3 خوابه
 سرایداری مجزا	دارد
 استخر	دارد
 تاسیسات استخری	دارد
 سونا یا جکوزی	دارد
 آبنما یا آلاچیق	دارد
 محوطه سازی و نور پردازی	دارد
 سند	دارد
لینک سایت:
http://tajmelk.ir/
لینک کانال تلگرام 
https://t.me/baghNama
 • ۲ بازدید
  املاک بزرگ بمان (تاجیک)
کد ملک :516

مشخصات باغ ویلا
 متراژ کلی باغ ویلا	2400
 متراژ بنا (ویلا)	600
 تعداد اطاق خواب	3 خوابه
 سرایداری مجزا	دارد
 استخر	دارد
 تاسیسات استخری	دارد
 سونا یا جکوزی	دارد
 آبنما یا آلاچیق	دارد
 محوطه سازی و نور پردازی	دارد
 سند	دارد
 پایانکار شهرداری	دارد
 عدم خلاف شهرداری	دارد
------------------------
برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره
09120921706
تماس بگیرید
لینک سایت:
http://beman.ir
 • ۴ بازدید
  املاک بزرگ بمان (تاجیک)
کد ملک :MV1003
*******************
مشخصات باغ ویلا
 متراژ کلی باغ ویلا	600
 متراژ بنا (ویلا)	90
 تعداد اطاق خواب	1 خوابه
 استخر
 تاسیسات استخری	
 محوطه سازی و نورپردازی
لینک سایت:
http://beman.ir  
لینک کانال تلگرام 
https://t.me/baghNama
09121411305
 • ۴ بازدید
   کد ملک در سایت املاک بزرگ تاجیک (بمان) : KZ208

مشخصات باغ ویلا
 متراژ کلی باغ ویلا	1260
 متراژ بنا (ویلا)	90
 تعداد اطاق خواب	1 خوابه
 سرایداری مجزا	
 استخر	
 تاسیسات استخری	
 محوطه سازی و نور پردازی
 چاه آب اختصاصی
	لینک سایت:
http://beman.ir  
لینک کانال تلگرام 
https://t.me/baghNama
 • ۲ بازدید
  املاک بزرگ بمان (تاجیک)
کد ملک :kh1223
مشخصات باغ ویلا
 متراژ کلی باغ ویلا	1200
 متراژ بنا (ویلا)	180
 تعداد اطاق خواب	2 خوابه
 سرایداری مجزا	
 استخر
 آبنما یا آلاچیق	
 محوطه سازی و نور پردازی	
 سند	دارد
لینک سایت:
http://tajmelk.ir/
لینک کانال تلگرام 
https://t.me/baghNama
مشاور 24ساعته شما :
https://telegram.me/bemanbot

لینک اینیستاگرام:
https://www.instagram.com/taajmelk
09121414690
 • ۳ بازدید
  املاک بزرگ بمان (تاجیک)
کد ملک :kz206
مشخصات باغ ویلا
 متراژ کلی باغ ویلا	1000
 متراژ بنا (ویلا)	140
 تعداد اطاق خواب	3 خوابه
 سرایداری مجزا	دارد
 استخر	دارد
 تاسیسات استخری	دارد
 آبنما یا آلاچیق	دارد
 محوطه سازی و نور پردازی	دارد
 چاه آب اختصاصی	دارد
سند	دارد
لینک سایت:
http://beman.ir  
لینک کانال تلگرام 
https://t.me/baghNama
09121414690
 • ۲ بازدید
  ملاک بزرگ بمان (تاجیک)
کد ملک :kh1203
مشخصات باغ ویلا
 متراژ کلی باغ ویلا	3200
 متراژ بنا (ویلا)	600
 تعداد اطاق خواب	3 خوابه
 سرایداری مجزا	دارد
 استخر	دارد
 تاسیسات استخری	دارد
 سونا یا جکوزی	دارد
 آبنما یا آلاچیق	دارد
 محوطه سازی و نور پردازی	دارد
 سند	دارد
 پایانکار شهرداری	دارد
 نامه جهاد کشاورزی	دارد
لینک سایت:
http://beman.ir 
09120921705
 • ۵ بازدید
  املاک بزرگ بمان 
کد305
مشخصات باغ ویلا
 متراژ کلی باغ ویلا	1800
 متراژ بنا (ویلا)	550
 تعداد اطاق خواب	4 خوابه یا بیشتر
 سرایداری مجزا	دارد
 استخر	دارد
 تاسیسات استخری	دارد
 آبنما یا آلاچیق	دارد
 محوطه سازی و نور پردازی	دارد
 سند	دارد
 پایانکار شهرداری	دارد
 نامه جهاد کشاورزی	دارد
لینک سایت:
http://beman.ir 
09121411305
 • ۵ بازدید
  کد ملک :1207
مشخصات باغ ویلا
 متراژ کلی باغ ویلا	720
 متراژ بنا (ویلا)	65
 تعداد اطاق خواب	1 خوابه
 سرایداری مجزا	دارد
 استخر	دارد
 تاسیسات استخری	دارد
 آبنما یا آلاچیق	دارد
 محوطه سازی و نور پردازی	دارد
 چاه آب اختصاصی	دارد
 سند	دارد
09121414690
لینک سایت:
http://tajmelk.ir/
 • ۹ بازدید
  املاک بزرگ بمان 
کد421
مشخصات باغ ویلا
 متراژ کلی باغ ویلا	1050
 متراژ بنا (ویلا)	120
 تعداد اطاق خواب	2 خوابه
 سرایداری مجزا	دارد
 استخر	دارد
 تاسیسات استخری	دارد
 محوطه سازی و نور پردازی	دارد
 چاه آب اختصاصی	دارد
 سند	دارد
 پایانکار شهرداری	دارد
09121414690
 • ۲ بازدید
  املاک بزرگ بمان 
کد ملک :1206
مشخصات باغ ویلا
 متراژ کلی باغ ویلا	1000
 متراژ بنا (ویلا)	80
 تعداد اطاق خواب	1 خوابه
 استخر	دارد
 آبنما یا آلاچیق	دارد
لینک سایت:
http://beman.ir
09120921705
 • ۲ بازدید
  کد ملک :419
مشخصات باغ ویلا
 متراژ کلی باغ ویلا	2000
 متراژ بنا (ویلا)	90
 تعداد اطاق خواب	1 خوابه
 آبنما یا آلاچیق	دارد
 محوطه سازی و نور پردازی	دارد
 سند	دارد
لینک سایت:
http://tajmelk.ir/
09120921706
 • ۲ بازدید
  کد ملک :303
مشخصات باغ ویلا
 متراژ کلی باغ ویلا	2070
 متراژ بنا (ویلا)	700
 تعداد اطاق خواب	3 خوابه
 سرایداری مجزا	دارد
 استخر	دارد
 تاسیسات استخری	دارد
 سونا یا جکوزی	دارد
 آبنما یا آلاچیق	دارد
لینک سایت:
http://tajmelk.ir/
.9120921706
 • ۳ بازدید
  کد ملک 1510
مشخصات باغ ویلا
 متراژ کلی باغ ویلا	1000
 متراژ بنا (ویلا)	100
 تعداد اطاق خواب	1 خوابه
 استخر	دارد
 محوطه سازی و نور پردازی	دارد
 سهمیه آب کشاورزی اختصاصی	دارد
انشعابات و امکانات شهری
دارد
سند	دارد
09121411305
لینک سایت:
http://beman.ir
 • ۷ بازدید
  کد ملک:417
مشخصات باغ ویلا
 متراژ کلی باغ ویلا	2523
 متراژ بنا (ویلا)	125
 استخر	دارد
 تاسیسات استخری	دارد
 آبنما یا آلاچیق	دارد
 محوطه سازی و نور پردازی	دارد
 سهمیه آب کشاورزی اختصاصی	دارد
لینک سایت:
http://tajmelk.ir/
 • ۲ بازدید
  کد ملک 1218
مشخصات باغ ویلا
 متراژ کلی باغ ویلا	1000
 متراژ بنا (ویلا)	100
 تعداد اطاق خواب	2 خوابه
 سرایداری مجزا	دارد
 استخر	دارد
 تاسیسات استخری	دارد
 آبنما یا آلاچیق	دارد
 محوطه سازی و نور پردازی	دارد
 چاه آب اختصاصی	دارد
لینک سایت:
http://tajmelk.ir/
لینک کانال تلگرام 
https://t.me/baghNama0
09120921706
 • ۳ بازدید
  کد ملک 415
مشخصات باغ ویلا
 متراژ کلی باغ ویلا	1050
 متراژ بنا (ویلا)	380
 تعداد اطاق خواب	2 خوابه
 سرایداری مجزا	دارد
 استخر	دارد
 تاسیسات استخری	دارد
 آبنما یا آلاچیق	دارد
 محوطه سازی و نور پردازی	دارد
سند	دارد

لینک سایت:
http://beman.ir
لینک کانال تلگرام 
https://t.me/baghNama
09121411305
 • ۲ بازدید
  کد ملک 204
مشخصات باغ ویلا
 متراژ کلی باغ ویلا	1250
 متراژ بنا (ویلا)	450
 تعداد اطاق خواب	4 خوابه یا بیشتر
 سرایداری مجزا	دارد
 استخر	دارد
 تاسیسات استخری	دارد
 آبنما یا آلاچیق	دارد
 محوطه سازی و نور پردازی	دارد
 سند	دارد
 پایانکار شهرداری	دارد

لینک سایت:
http://beman.ir
 • ۶ بازدید
  
کد ملک :
mh1402
مشخصات باغ ویلا
 متراژ کلی باغ ویلا	1200
 متراژ بنا (ویلا)	200
 تعداد اطاق خواب	3 خوابه
 سرایداری مجزا	دارد
 استخر	دارد
 آبنما یا آلاچیق	دارد
 محوطه سازی و نور پردازی	دارد
 سند	دارد

آدرس دفتر املاک:شهریار میدان جهاد کیلومتر 2 بلوار شورا (جاده ملارد)
املاک بزرگ تاجیک(بمان)

لینک سایت:
http://beman.ir
لینک کانال تلگرام 
https://t.me/baghNama
مشاور 24ساعته شما :
https://telegram.me/bemanbot

لینک اینیستاگرام:
https://www.instagram.com/baghnama
 • ۸ بازدید
  """" املاک بزرگ تاجیک 
کد ملک :ka802
مشخصات باغ ویلا
 متراژ کلی باغ ویلا	1600
 متراژ بنا (ویلا)	250
 تعداد اطاق خواب	3 خوابه
 سرایداری مجزا	دارد
 استخر	دارد
 آبنما یا آلاچیق	دارد
 محوطه سازی و نور پردازی	دارد
انشعابات و امکانات شهری دارد 
 سند	دارد
 پایانکار شهرداری	دارد
 نامه جهاد کشاورزی	دارد
http://tajmelk.ir/
09121411305
 • ۴ بازدید
  کد ملک 508
مشخصات باغ ویلا
 متراژ کلی باغ ویلا	1043
 متراژ بنا (ویلا)	83
 تعداد اطاق خواب	2 خوابه
 سرایداری مجزا	دارد
 استخر	دارد
 تاسیسات استخری	دارد
 آبنما یا آلاچیق	دارد
 محوطه سازی و نور پردازی	دارد
انشعابات و امکانات شهری

آدرس دفتر املاک:شهریار میدان جهاد کیلومتر 2 بلوار شورا (جاده ملارد)
املاک بزرگ تاجیک(بمان)
لینک سایت:
http://tajmelk.ir/
09121411305
 • ۸ بازدید
  مشخصات باغ ویلا
 متراژ کلی باغ ویلا	500
 متراژ بنا (ویلا)	80
 تعداد اطاق خواب	1 خوابه
 استخر	دارد
 آبنما یا آلاچیق	دارد
انشعابات و امکانات شهری دارد
املاک بزرگ بمان
لینک سایت:
http://beman.ir/
 • ۴ بازدید
  کد باغ ویلا:VA413
این باغ ویلا در منطقه ای سرسبز با امنیتی عالی قرار دارد و یکی از برترین ویلاهای منطقه است این باغ ویلای 1300متری از نظر محوطه سازی زیباترین ویلای منطقه شهریار خواهد بود استفاده از درختان فضایی بسیار سرسبز و جنگل گونه را به وجود آورده است و با یک اختلاف سطح از فضای استخر و ویلا جدا شده است

آدرس دفتر املاک:شهریار میدان جهاد کیلومتر 2 بلوار شورا (جاده ملارد)
املاک بزرگ تاجیک(بمان)
لینک سایت:
http://tajmelk.ir/
09121411305
 • ۱۲ بازدید
   
کد 1009
مشخصات باغ ویلا
 متراژ کلی باغ ویلا	750
 متراژ بنا (ویلا)	70
 تعداد اطاق خواب	1 خوابه
 استخر	دارد
 تاسیسات استخری	دارد
 آبنما یا آلاچیق	دارد
 محوطه سازی و نور پردازی	دارد
انشعابات و امکانات شهری
 سند	دارد
نظر کارشناس
باغ ویلا سنددار در ملارد
لینک سایت:
http://beman.ir/
برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره
09120921705
تماس بگیرید
همچنین می توانید با ارسال عدد 1 به شماره مذکور در تلگرام عضو شده و اولین کسی باشید که از فایل های جدید مطلع خواهید شد.
 • ۳ بازدید
  کدملک در سایت املاک تاجیک (بمان) 317
این باغ ویلای زیبا در یکی از بهترین خیابان های باغی شهریار می باشد که دارای سند مالکیت و انشعابات شهری گزینه ای بسیار مناسب برای خریداران می باشد و از همه مهمتر دارای امنیت عالی است.ویلای دوبلکس زیبای آن که در جلو این بنای زیبا یک استخر شنا و آلاچیق زیبایی دارد که خریداران محترم می توانند از این فضای دلچسب لذت ببرند
آدرس دفتر املاک:شهریار میدان جهاد کیلومتر 2 بلوار شورا (جاده ملارد)
املاک بزرگ تاجیک(بمان)
لینک سایت:
http://tajmelk.ir/
 • ۹ بازدید
  کدملک در سایت املاک تاجیک (بمان) ZF 1508
این باغ ویلا فوق لوکس در یکی از بهترین شهرک های ویلایی غرب استان تهران می باشد مناسب خریدارانی است به دنبال باغ ویلایی لوکس با کلیه امکانات می باشند. 360متر ویلای دوبلکس 5خوابه مدرن به همراه سرایداری مجزا و همچنین استخر شنای 4فصل با تمام تاسیسات درختان میوه و درختچه های تزئینی به همراه آلاچیق و باربیکیو و گلکاری و چمن کاری و...می باشد
برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره
09121414690
تماس بگیرید
 • ۱۶ بازدید
  کد 1441
 متراژ کلی باغ ویلا	6000
 متراژ بنا (ویلا)	750
 تعداد اطاق خواب	4 خوابه یا بیشتر
 سرایداری مجزا	دارد
 استخر	دارد
 آبنما یا آلاچیق	دارد
 محوطه سازی و نور پردازی	دارد
 چاه آب اختصاصی	دارد
 سیستم دزدگیر یا دوربین مداربسته	دارد
برای کسب اطلاع بیشتر با شماره 09121411305 تماس بگیرید 
املاک بزرگ بمان
 • ۲۶ بازدید
  کد 242
 متراژ کلی باغ ویلا	733
 متراژ بنا (ویلا)	60
 تعداد اطاق خواب	1 خوابه
 استخر	دارد
 محوطه سازی و نور پردازی	دارد
انشعابات و امکانات شهری
قابلیت معاوضه	دارد
 سند	دارد

املاک بزرگ بمان تنها املاک فعال وحرفه ای در ایران با مشاوران مجرب می باشد که،دارای بیش از 600 فایل با عکسها وفیلم های ازنماهای مختلف وتور 360درجه بوده ومفتخر است با این کار دید وسیع تری برای خریدی هوشمند به شما عزیزان می دهد
برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره
09121411305
تماس بگیرید
 • ۲۹ بازدید
  کد303
متراژ کلی باغ ویلا	1000
 متراژ بنا (ویلا)	100
 تعداد اطاق خواب	1 خوابه
 استخر	دارد
 آبنما یا آلاچیق	دارد
 محوطه سازی و نور پردازی	دارد
گاز قانونی	دارد
 انشعابات مشاع	دارد
 سند	دارد
املاک بزرگ بمان تنها املاک فعال وحرفه ای در ایران با مشاوران مجرب می باشد که،دارای بیش از 600 فایل با عکسها وفیلم های ازنماهای مختلف وتور 360درجه بوده ومفتخر است با این کار دید وسیع تری برای خریدی هوشمند به شما عزیزان می دهد
برای کسب اطلاعات بیشتر با 
09121411305
تماس بگیرید
 • ۳۹ بازدید
   کد:kh1218
متراژ کلی باغ ویلا	1000
 متراژ بنا (ویلا)	135
 تعداد اطاق خواب	2 خوابه
 استخر	دارد
 تاسیسات استخری	دارد
 محوطه سازی و نور پردازی	دارد
 چاه آب اختصاصی	دارد
انشعابات و امکانات شهری
 برق قانونی	دارد
 انشعابات مشاع	دارد
برای کسب اطلاعات بیشتر با 
09121414690
تماس بگیرید
 • ۲۰ بازدید
  کد229
 متراژ کلی باغ ویلا	960
 متراژ بنا (ویلا)	90
 تعداد اطاق خواب	2 خوابه
 سرایداری مجزا	دارد
 استخر	دارد
 تاسیسات استخری	دارد
 آبنما یا آلاچیق	دارد
 محوطه سازی و نور پردازی	دارد
انشعابات و امکانات شهری
 انشعابات مشاع	دارد
09120921704
 • ۳۱ بازدید
  کد: ZF 1506
 متراژ کلی باغ ویلا	2105
 متراژ بنا (ویلا)	110
 تعداد اطاق خواب	2 خوابه
 استخر	دارد
 تاسیسات استخری	دارد
 محوطه سازی و نور پردازی	دارد
انشعابات و امکانات شهری
 آب قانونی	دارد
 برق قانونی	دارد
 گاز قانونی	دارد
املاک بزرگ بمان تنها املاک فعال وحرفه ای در ایران با مشاوران مجرب می باشد که،دارای بیش از 600 فایل با عکسها وفیلم های ازنماهای مختلف وتور 360درجه بوده ومفتخر است با این کار دید وسیع تری برای خریدی هوشمند به شما عزیزان می دهد
برای کسب اطلاعات بیشتر با 
09120375705
تماس بگیرید
 • ۲۶ بازدید
  کد:KH1217

 متراژ کلی باغ ویلا	2400
 متراژ بنا (ویلا)	247
 تعداد اطاق خواب	2 خوابه
 سرایداری مجزا	دارد
 استخر	دارد
 تاسیسات استخری	دارد
 سونا یا جکوزی	دارد
 آبنما یا آلاچیق	دارد
 محوطه سازی و نور پردازی	دارد
 چاه آب اختصاصی	دارد
 سیستم دزدگیر یا دوربین مداربسته	دارد
انشعابات کامل و امکانات شهری
 سند	دارد
 پایانکار شهرداری	دارد
 نامه جهاد کشاورزی	دارد
09120375704
 • ۳۱ بازدید
  کد:SF1317
 متراژ کلی باغ ویلا	1050
 متراژ بنا (ویلا)	140
 تعداد اطاق خواب	2 خوابه
 سرایداری مجزا	دارد
 استخر	دارد
 تاسیسات استخری	دارد
 آبنما یا آلاچیق	دارد
 محوطه سازی و نور پردازی	دارد
 سیستم دزدگیر یا دوربین مداربسته	دارد
انشعابات و امکانات شهری
 برق قانونی	دارد
 گاز قانونی	دارد
09120375704
 • ۲۶ بازدید
  کد:MV1007
 متراژ کلی باغ ویلا	1035
 متراژ بنا (ویلا)	80
 تعداد اطاق خواب	1 خوابه
 سرایداری مجزا	دارد
 استخر	دارد
 تاسیسات استخری	دارد
 آبنما یا آلاچیق	دارد
 محوطه سازی و نور پردازی	دارد
انشعابات و امکانات شهری
 برق قانونی	دارد
 انشعابات مشاع	دارد
09120921706