در حال بارگذاری
بالا
 • ۱۸۶ بازدید
  کسی هست بیاد کل کل، حوصلمون داره سر میره خخخخخخخ
  ۱۸:۲۵ ۹۳/۱۱/۱۴
  مرسی
  ۱۰:۴۳ ۹۳/۱۱/۱۴
  هه
  ۲۲:۲۸ ۹۳/۱۱/۱۳
  کاری باهاشم ندارم
 • ۴۳۹ بازدید
  قانون اهم را تعریف کنید؟ وقتی می رویم دست به آب اگر کسی بخواهد بیاید باید بگیم (اهم)
  ۱۸:۲۵ ۹۳/۱۱/۱۴
  خخخخخخخخخ
  ۱۰:۱۳ ۹۳/۱۱/۱۳
  خخخخخخخخخخخخخخخ
 • ۳۱۶ بازدید
  سلام صبح همگی بخیر و شادی، کامنت لطفا...
  ۰۸:۴۷ ۹۳/۱۱/۱۳
  سلام صبح شما هم بخیر و شادی
  ۰۸:۲۸ ۹۳/۱۱/۱۳
  سلام صبح بخیر
  ۰۸:۲۷ ۹۳/۱۱/۱۳
  ﭘﺎﺩﺷﺎﻫﯽ ﺗﺨﺘﻪ ﺳﻨﮓ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻭﺳﻂ ﺟﺎﺩﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩ ﻭ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﯾﻦﮐﻪ ﻋﮑﺲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻣﺮﺩﻡ ﺭﺍ ﺑﺒﯿﻨﺪ ﺧﻮﺩﺵ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺟﺎﯾﯽ ﻣﺨﻔﯽﮐﺮﺩ .ﺑﻌﻀﯽ ﺍﺯ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﺎﻥ ﻭ ﻧﺪﯾﻤﺎﻥ ﺛﺮﻭﺗﻤﻨﺪ ﭘﺎﺩﺷﺎﻩ ﺑﯽ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﺍﺯﮐﻨﺎﺭ ﺗﺨﺘﻪ ﺳﻨﮓ ﻣﯽ ﮔﺬﺷﺘﻨﺪ .ﺑﺴﯿﺎﺭﯼ ﻫﻢ ﻏﺮﻭﻟﻨﺪ ﻣﯽ ﮐﺮﺩﻧﺪﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﭼﻪ ﺷﻬﺮﯼ ﺍﺳﺖ ﮐﻪﻧﻈﻢ ﻧﺪﺍﺭﺩ .ﺣﺎﮐﻢ ﺍﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﻋﺠﺐ ﻣﺮﺩ ﺑﯽ ﻋﺮﺿﻪ ﺍﯼ ﺍﺳﺖ ﻭ ..…ﺑﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﯾﻦ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﺗﺨﺘﻪ ﺳﻨﮓ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻭﺳﻂ ﺑﺮ ﻧﻤﯽﺩﺍﺷﺖ .ﻧﺰﺩﯾﮏ ﻏﺮﻭﺏ، ﯾﮏ ﺭﻭﺳﺘﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﺸﺘﺶ ﺑﺎﺭ ﻣﯿﻮﻩ ﻭﺳﺒﺰﯾﺠﺎﺕ ﺑﻮﺩ، ﻧﺰﺩﯾﮏ ﺳﻨﮓ ﺷﺪ، ﺑﺎﺭﻫﺎﯾﺶ ﺭﺍ ﺯﻣﯿﻦﮔﺬﺍﺷﺖ ﻭ ﺑﺎ ﻫﺮ ﺯﺣﻤﺘﯽ ﺑﻮﺩ ﺗﺨﺘﻪ ﺳﻨﮓ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻭﺳﻂ ﺟﺎﺩﻩﺑﺮﺩﺍﺷﺖ ﻭ ﺁﻥ ﺭﺍ ﮐﻨﺎﺭﯼ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩ .ﻧﺎﮔﻬﺎﻥ ﮐﯿﺴﻪ ﺍﯼ ﺭﺍ ﺩﯾﺪ ﮐﻪ ﺯﯾﺮ ﺗﺨﺘﻪ ﺳﻨﮓ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﻩﺑﻮﺩ، ﮐﯿﺴﻪ ﺭﺍ ﺑﺎﺯ ﮐﺮﺩ ﻭ ﺩﺍﺧﻞ ﺁﻥ ﺳﮑﻪ ﻫﺎﯼ ﻃﻼ ﻭ ﯾﮏﯾﺎﺩﺩﺍﺷﺖ ﭘﯿﺪﺍ ﮐﺮﺩ.ﭘﺎﺩﺷﺎﻩ ﺩﺭﺁﻥ ﯾﺎﺩﺩﺍﺷﺖ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮﺩ :ﻫﺮ ﺳﺪ ﻭ ﻣﺎﻧﻌﯽ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﯾﮏ ﺷﺎﻧﺲ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺯﻧﺪﮔﯽﺍﻧﺴﺎﻥ ﺑﺎﺷﺪ!!زندگی عمل کردن است .این شکر نیست که چای را شیرین میکند بلکه حرکت قاشق چای خوری است که باعث شیرین شدن چایی میشود.....!
 • ۱۷۰ بازدید
  ۲۱:۴۷ ۹۳/۱۱/۱۵
  راستی خانم خونه اسش همی قبلی که خیلی رفیق اندم
  ۲۱:۴۵ ۹۳/۱۱/۱۵
  اره همش تو پیچ اچمی ها
  ۲۱:۳۶ ۹۳/۱۱/۱۵
  بهترینم خیلی بچ خشیه ولی مثل مه نابو خخخخخ
 • ۱۶۲ بازدید
  ۱۶:۱۱ ۹۳/۱۲/۲۴
  سلام آقای بهترینم کجایی ؟؟؟
 • ۱۷۶ بازدید
  ﻣﻴﮕﻦ: ﺗﻮ ﺑﺎﺯﯼ ﺍﯾﺮﺍﻥ عراق 

ﻭﻗﺘﯽ ﭘﻮﺭﻋﻠﯽ ﮔﻨﺠﯽ ﺑﻪ ﺩﮊﺍﮔﻪ ﻭ ﺩﮊﺍﮔﻪ
ﺑﻪ ﻗﻮﭼﺎﻥ ﻧﮋﺍﺩ ﭘﺎﺱ ﺩﺍﺩﻩ

ﮔﺰﺍﺭﺷﮕﺮ ﻋﺮﺑﯽ ﻭﺍﺷﺮ ﺳﺮ ﺳﻴﻠﻨﺪﺭ ﺳﻮﺯﻭﻧﺪﻩ .....

ﭼﻮﻥ ﺍﻭﻧﺎ ﮒ ﭺ ﭖ ﮊ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ
 • ۲۰۷ بازدید
  همشو تقدیم میکنم به بهترینم، همسر عزیزم
  ۱۰:۴۴ ۹۳/۱۱/۸
  نخند لوووووس
  ۱۰:۳۸ ۹۳/۱۱/۸
  مثل خوووووووودت خخخخخخخ
  ۱۰:۳۴ ۹۳/۱۱/۸
  واقعا که خیلی خسیسییییی
 • ۱۶۲ بازدید
 • ۳۹۸ بازدید
  سلام صبح همگی بخیر و شادی
  ۰۸:۵۰ ۹۳/۱۱/۸
  سلام صبح شما هم بخیر، امیدوارم روز خوبی رو شروع کرده باشین
  ۰۸:۴۸ ۹۳/۱۱/۸
  صبحت بخیر دوست خوبُم!
 • ۲۵۳ بازدید
  اینم از شکستن درب توسط دزد نامرد
 • ۱۱۹ بازدید
 • ۱۴۶ بازدید
  ایران رد شد، لعنت الله علی القوم الظالمین
  ۱۰:۰۰ ۹۳/۱۱/۶
  خیره انشاالله، موفق باشی
  ۰۹:۵۱ ۹۳/۱۱/۶
  اخه این وابستگی از سرم بیفته
  ۰۹:۵۱ ۹۳/۱۱/۶
  منم میخوام کمتر بیام که عادت نکنم
 • ۹۶ بازدید
  من عاشق محمدم(ص)
  ۱۰:۲۲ ۹۳/۱۱/۴
  سلام صبح شما هم بخیر
  ۰۸:۵۸ ۹۳/۱۱/۴
  سلام صبحت محمدی باشه
  ۰۸:۵۰ ۹۳/۱۱/۴
  سلام صبح بخیر
 • ۹۸۴ بازدید
  سلام، صبح زیباتون بخیر
  ۱۰:۳۴ ۹۳/۱۱/۴
  پناه برخدا
  ۱۰:۲۱ ۹۳/۱۱/۴
  مگه من مثل شما شکمیم خخخخخخخ
  ۰۸:۵۸ ۹۳/۱۱/۴
  خخخخخ خو عقبی همیشه
 • ۱۱۸ بازدید
  بر اثر واژگونی یک دستگاه خودرو در حوالی جاده ی گزدو متاسفانه شش نفر از اعضای یک خانواده جان خود را از دست دادند،خخخخخخخخخ
  ۱۸:۲۷ ۹۳/۱۰/۳۰
  کنار قبرشون میشینیم خخخخخخخ
  ۱۸:۲۵ ۹۳/۱۰/۳۰
  وااای نفهمیدم حالا کدوم مسجد نشستن بیاییم خخخخخ
  ۱۷:۴۷ ۹۳/۱۰/۳۰
  خاکشون کردیم خخخخخخخ
 • ۱۳۴ بازدید
  خخخخخخخخ
 • ۱۳۸ بازدید
  زباله جمع کن محلمون، تا چشتون بسوزه خخخخخخخخ
  ۰۸:۵۰ ۹۷/۰۳/۳۰
  فکر میکنم یه همچین عکسی با بقیه عکساتون نمیخونه ! کاش پاکش کنید
 • ۳۸۹ بازدید
  آسمان شهر الوفره کویت دیروز بعد از ظهر. 
درست در روزهایی که به رحمة للعالمین توهین شده است.
  ۰۸:۳۵ ۹۳/۱۰/۳۰
  سبحان الله
  ۰۰:۴۵ ۹۳/۱۰/۳۰
  اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم .. سبحان الله
  ۰۰:۳۳ ۹۳/۱۰/۳۰
  درود بر محمد و خاندان پاکش
 • ۲۷۰۵ بازدید
  سلام صبح بارانی همگی بخیر،به به عجب بارونی، خدایا شکرت
  ۱۲:۵۹ ۹۳/۱۰/۲۹
  عاااالی بود
  ۱۰:۱۴ ۹۳/۱۰/۲۹
  سلام صبحت بخیر
  ۰۹:۳۲ ۹۳/۱۰/۲۹
  خدایا! محرم به پایان رسیده وزمستان بی بارانمان در حال سپری شدن است. به آبروی چشمان اشكبار سوگواران حقیقی حسین، به آبروی گریه های امام زمان، به آبروی تشنگی شیرخواره حسین در كربلا بر تشنگی زمین كه نه بر تشنگی وعطش دلهایمان رحم كن. اگر ما لایق ترحم تونیستیم بر خاك تشنه مزار شهیدان گمنام وغریبمان باران رحمتت را ببار.
 • ۲۴۱۱ بازدید
  سلام
صبح همگی بخیر و شادی
  ۱۲:۴۳ ۹۳/۱۰/۲۸
  آمینننننننننن
  ۰۹:۰۸ ۹۳/۱۰/۲۸
  سلام عامه، صبح ته هم وخر
  ۰۸:۳۹ ۹۳/۱۰/۲۸
  سلام .صبحت بخیر آمه.
 • ۱۴۱ بازدید
  خخخخخخخخخخخخ
  ۱۲:۴۳ ۹۳/۱۰/۲۸
  دیگه باید درکش کرد
  ۱۲:۴۱ ۹۳/۱۰/۲۸
  خخخخخخ
 • ۱۶۹ بازدید
  سایت keyhan.co
مرکز فروش کامپیوتر، لپ تاپ و لوازم جانبی با بهترین قیمت و ارزانتر از همه جا
پیشنهاد میکنم به این سایت سر بزنید
  ۱۲:۴۴ ۹۳/۱۰/۲۸
  چشم
 • ۲۱۳ بازدید
  ۱۱:۱۲ ۹۳/۱۰/۲۷
  خوب حالشو گرفته مرحبا
  ۱۱:۰۹ ۹۳/۱۰/۲۷
  دقیقااااا
  ۱۱:۰۸ ۹۳/۱۰/۲۷
  ایول دمش گرم ...هزاران لایک داره
 • ۱۰۸ بازدید
  جانم فدای رهبری
 • ۹۹ بازدید
 • ۱۳۶ بازدید
 • ۱۳۵ بازدید
 • ۹۹ بازدید
 • ۱۴۸ بازدید
 • ۱۱۱ بازدید
  راست میگم خب، خخخخخخخ
 • ۱۳۸ بازدید
  کیهان کامپیوتر، مرکز فروش کامپیوتر ،لپ تاپ، تبلت و لوازم جانبی و تعمیرات تخصصی کامپیوتر با بهترین قیمت، با ما تماس بگیرید
 • ۱۶۳ بازدید
  در بدترین شرایطها هم راهی وجود دارد، اراده ات را قوی کن و به خدا توکل کن
  ۱۲:۱۴ ۹۳/۱۰/۲۴
  خواهشات
  ۱۱:۳۲ ۹۳/۱۰/۲۴
  خب دیگه، کارمون زیاد شده وقتمون کم، شرمنده که نمیشه زیاد آن شد
  ۲۲:۴۶ ۹۳/۱۰/۲۳
  آها بهترینم
 • ۱۰۶ بازدید
  واقعاااااااا که....
  ۱۱:۰۹ ۹۳/۱۰/۲۷
  واقعا ک
  ۱۸:۱۴ ۹۳/۱۰/۲۱
  واقعاااااااااااااا که
 • ۱۵۴ بازدید
  سلام، صبح همگی بخیر، امیدوارم صبح زیبایی رو شروع کرده باشین
  ۱۸:۱۵ ۹۳/۱۰/۲۱
  سلام وقت بخیر
 • ۱۳۸۵ بازدید
  زنبورها هم خسته شدن خخخخخخخخخ، سلام صبح همگی بخیر و شادی
  ۱۸:۱۵ ۹۳/۱۰/۲۱
  ههههههههههه
 • ۱۱۴ بازدید
  اللهم عجل لولیک الفرج
  ۲۳:۲۷ ۹۳/۱۰/۱۸
  اللهم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم
 • ۴۴۴ بازدید
  بعضیا حرف حالیشون نمیشه به خدا، خخخخخخخخخ
  ۱۸:۱۹ ۹۳/۱۰/۲۲
  ای بابا مگه کسی تو کلاس عرق میریزه آخه
  ۱۵:۲۸ ۹۳/۱۰/۲۲
  زحمت کشیدیم کلاس بودیم،عرق ریختیم خخخخخخخ
  ۱۸:۵۹ ۹۳/۱۰/۲۱
  ای بابا میای لار چلو کباب مجانی میخوری!!!! بازم واااااای
 • ۱۱۴ بازدید
  یک حقیقت واقعی
  ۰۸:۱۲ ۹۳/۱۰/۱۸
  لایک بی نهایت
 • ۳۳۰ بازدید
  بالاخره تموم شد، برگزاری دوره پیش بیمارستانی هلال احمر در لار، اینم عکس از رستوران که امروز اونجا بودیم جاتون خالی خخخخخخخخخ
  ۰۹:۰۳ ۹۳/۱۰/۱۷
  صبح شماهم بخیر، مرسی، یه سری به عکس آخرم بزنید
  ۰۹:۰۱ ۹۳/۱۰/۱۷
  سلام صبح بخیر لار بیای خوش نگذره عجیبه خخخخخخ احسنت به شما گراشی ها همتون عکاسین
  ۰۸:۳۲ ۹۳/۱۰/۱۷
  سلام ممنون، خییییییلی خوش گذشت جاتون خالی، توی لاریسا بودیم خخخخخخخ نه بابا من که عکس دارم میگیرم
 • ۳۴۳ بازدید
  تولدم مبارک، امشب شبی بود که بطور ناگهانی غافلگیر شدم، خدا کنه همه یه جوری. مثل من غافلگیر بشن، مرسی همسر عزیزم، دوووووووووست دااااااااااااااااارم هوارتا
  ۲۱:۴۹ ۹۳/۱۰/۱۶
  تولد چهاروز قبلت مبارک باشه
  ۲۳:۵۴ ۹۳/۱۰/۱۲
  سلام اگه هنوز بیدارین یه نگاهی به عکس اولم بندازین ممنون
 • ۱۲۵ بازدید
 • ۱۲۲ بازدید
  اینو باید بولدش کرد،جانم فدای رهبرم
  ۲۲:۵۹ ۹۳/۱۰/۸
  جانم فدای رهبر
 • ۲۳۷ بازدید
  دیگه اینم جوک آخرم، بستونه دیگه شکم درد میگیرید هههههههههه
  ۱۳:۲۲ ۹۳/۱۰/۹
  مِلَتی شدیم كه اگه دستُ پامونم ببندن بندازنمون توو دریا آبشُش در میاریمُ خودمونو با محیط سازگار میكنیم بعدشم جُكاشو میسازیم میخندیم :|
  ۲۲:۲۰ ۹۳/۱۰/۸
  قاضی: چرا با سر زدی توی صورت دوستت؟ غضنفر: جناب قاضی! خودش خواست، هر وقت من را می‌دید، می‌گفت یک سری به ما بزن.
  ۲۲:۱۰ ۹۳/۱۰/۸
  دعای پاس کردن ترم= الهی ادرکنی پاسن ترمی به نمرتن دهی و گاهن دوازدهی و حفضن من مشروطی و فلجن استادی و لغون امتحانی الهی امین
 • ۱۳۹ بازدید
  اینو دیگه مطمئنم نخوندین، هههههههههه
  ۲۰:۰۱ ۹۳/۱۰/۸
  خب آره ولى گفتم لدونىن
  ۲۰:۰۰ ۹۳/۱۰/۸
  خب مشکلی نیست بازم ببینم، واسه روحیت خوبه ههههه
  ۱۹:۵۹ ۹۳/۱۰/۸
  چرا اتفاقا اىنو ده هزار بار اىنجا دىدم راس مى گما الکى نگفتم
 • ۱۰۶ بازدید
  اینم راست میگه، پسرها پرچم بالا خخخخخخخخخ
  ۲۰:۱۶ ۹۳/۱۰/۸
  پس بشین هنوز زوده ههههههه
  ۲۰:۰۵ ۹۳/۱۰/۸
  متاهلی آدمو پیر میکنه، بخصوص شماها خخخخخخخخ
  ۲۰:۰۴ ۹۳/۱۰/۸
  بشین تا پیر بشی خهههخ