در حال بارگذاری
بالا
 • ۱ بازدید
   نماینده‌ی مردم دلفان و سلسله در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر نقش و اهمیت اشتغال‌زایی در محرومیت‌زدایی، گفت: اشتغال‌آفرینی و رفع بیکاری، درمان همه‌ی مشکلات و معضلات جامعه است. علی رستمیان در حاشیه‌ی آیین بهره‌برداری از ۵۰۰ طرح اشتغال‌زایی بنیاد برکت افزود: ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) از طریق بنیاد برکت از تمام ظرفیت‌های استان لرستان برای اشتغال‌زایی در مناطق محروم و کم‌تر توسعه‌یافته بهره گرفته است.
 • دکتر محمد مخبر رییس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) برای حضور در آیین بهره‌برداری از ۵۰۰ طرح اشتغال‌زایی بنیاد برکت، مبادله‌ی تفاهم‌نامه‌ی مدیریت و راهبری طرح پیشرفت و آبادانی شهرستان دلفان و هم‌چنین افتتاح و شروع عملیات اجرایی ۱۱۰ پروژه‌ی عمرانی برکت به استان لرستان سفر کرد. زیارت گلزار شهدای خرم‌آباد و زیارت مرقد شهید نورخدا موسوی، از جمله برنامه‌های این سفر بود.
 • ۲ بازدید
   دکتر محمد مخبر رییس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) برای حضور در آیین بهره‌برداری از ۵۰۰ طرح اشتغال‌زایی بنیاد برکت، مبادله‌ی تفاهم‌نامه‌ی مدیریت و راهبری طرح پیشرفت و آبادانی شهرستان دلفان و هم‌چنین افتتاح و شروع عملیات اجرایی ۱۱۰ پروژه‌ی عمرانی برکت به استان لرستان سفر کرد. زیارت گلزار شهدای خرم‌آباد و زیارت مرقد شهید نورخدا موسوی، از جمله برنامه‌های این سفر بود.
 • ۱ بازدید
   دکتر محمد مخبر رییس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) برای حضور در آیین بهره‌برداری از ۵۰۰ طرح اشتغال‌زایی بنیاد برکت، مبادله‌ی تفاهم‌نامه‌ی مدیریت و راهبری طرح پیشرفت و آبادانی شهرستان دلفان و هم‌چنین افتتاح و شروع عملیات اجرایی ۱۱۰ پروژه‌ی عمرانی برکت به استان لرستان سفر کرد. زیارت گلزار شهدای خرم‌آباد و زیارت مرقد شهید نورخدا موسوی، از جمله برنامه‌های این سفر بود.
 • ۲ بازدید
   دکتر محمد مخبر رییس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) برای حضور در آیین بهره‌برداری از ۵۰۰ طرح اشتغال‌زایی بنیاد برکت، مبادله‌ی تفاهم‌نامه‌ی مدیریت و راهبری طرح پیشرفت و آبادانی شهرستان دلفان و هم‌چنین افتتاح و شروع عملیات اجرایی ۱۱۰ پروژه‌ی عمرانی برکت به استان لرستان سفر کرد. افتتاح و بهره‌برداری از مرکز درمان ناباروری برکت جهاد دانشگاهی لرستان، از جمله برنامه‌های این سفر بود.
 • ۲ بازدید
   دکتر محمد مخبر رییس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) برای حضور در آیین بهره‌برداری از ۵۰۰ طرح اشتغال‌زایی بنیاد برکت، مبادله‌ی تفاهم‌نامه‌ی مدیریت و راهبری طرح پیشرفت و آبادانی شهرستان دلفان و هم‌چنین افتتاح و شروع عملیات اجرایی ۱۱۰ پروژه‌ی عمرانی برکت به استان لرستان سفر کرد. افتتاح و بهره‌برداری از مرکز درمان ناباروری برکت جهاد دانشگاهی لرستان، از جمله برنامه‌های این سفر بود.
 • ۱ بازدید
   دکتر محمد مخبر رییس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) برای حضور در آیین بهره‌برداری از ۵۰۰ طرح اشتغال‌زایی بنیاد برکت، مبادله‌ی تفاهم‌نامه‌ی مدیریت و راهبری طرح پیشرفت و آبادانی شهرستان دلفان و هم‌چنین افتتاح و شروع عملیات اجرایی ۱۱۰ پروژه‌ی عمرانی برکت به استان لرستان سفر کرد. افتتاح و بهره‌برداری از مرکز درمان ناباروری برکت جهاد دانشگاهی لرستان، از جمله برنامه‌های این سفر بود.
 • ۱ بازدید
   دکتر محمد مخبر رییس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) برای حضور در آیین بهره‌برداری از ۵۰۰ طرح اشتغال‌زایی بنیاد برکت، مبادله‌ی تفاهم‌نامه‌ی مدیریت و راهبری طرح پیشرفت و آبادانی شهرستان دلفان و هم‌چنین افتتاح و شروع عملیات اجرایی ۱۱۰ پروژه‌ی عمرانی برکت به استان لرستان سفر کرد. افتتاح و بهره‌برداری از مرکز درمان ناباروری برکت جهاد دانشگاهی لرستان، از جمله برنامه‌های این سفر بود.
 • ۱ بازدید
   دکتر محمد مخبر رییس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) برای حضور در آیین بهره‌برداری از ۵۰۰ طرح اشتغال‌زایی بنیاد برکت، مبادله‌ی تفاهم‌نامه‌ی مدیریت و راهبری طرح پیشرفت و آبادانی شهرستان دلفان و هم‌چنین افتتاح و شروع عملیات اجرایی ۱۱۰ پروژه‌ی عمرانی برکت به استان لرستان سفر کرد. افتتاح و بهره‌برداری از مرکز درمان ناباروری برکت جهاد دانشگاهی لرستان، از جمله برنامه‌های این سفر بود.
 • ۱ بازدید
   دکتر محمد مخبر رییس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) برای حضور در آیین بهره‌برداری از ۵۰۰ طرح اشتغال‌زایی بنیاد برکت، مبادله‌ی تفاهم‌نامه‌ی مدیریت و راهبری طرح پیشرفت و آبادانی شهرستان دلفان و هم‌چنین افتتاح و شروع عملیات اجرایی ۱۱۰ پروژه‌ی عمرانی برکت به لرستان سفر کرد. آیین افتتاح و بهره‌برداری از طرح‌های اشتغال‌زایی اجتماع‌محور و تسهیلات‌محور در شهرستان دلفان از جمله برنامه‌های این سفر بود.
 • ۱ بازدید
   دکتر محمد مخبر رییس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) برای حضور در آیین بهره‌برداری از ۵۰۰ طرح اشتغال‌زایی بنیاد برکت، مبادله‌ی تفاهم‌نامه‌ی مدیریت و راهبری طرح پیشرفت و آبادانی شهرستان دلفان و هم‌چنین افتتاح و شروع عملیات اجرایی ۱۱۰ پروژه‌ی عمرانی برکت به لرستان سفر کرد. آیین افتتاح و بهره‌برداری از طرح‌های اشتغال‌زایی اجتماع‌محور و تسهیلات‌محور در شهرستان دلفان از جمله برنامه‌های این سفر بود.
 • ۲ بازدید
   دکتر محمد مخبر رییس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) برای حضور در آیین بهره‌برداری از ۵۰۰ طرح اشتغال‌زایی بنیاد برکت، مبادله‌ی تفاهم‌نامه‌ی مدیریت و راهبری طرح پیشرفت و آبادانی شهرستان دلفان و هم‌چنین افتتاح و شروع عملیات اجرایی ۱۱۰ پروژه‌ی عمرانی برکت به لرستان سفر کرد. آیین افتتاح و بهره‌برداری از طرح‌های اشتغال‌زایی اجتماع‌محور و تسهیلات‌محور در شهرستان دلفان از جمله برنامه‌های این سفر بود.
 • ۱ بازدید
   دکتر محمد مخبر رییس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) برای حضور در آیین بهره‌برداری از ۵۰۰ طرح اشتغال‌زایی بنیاد برکت، مبادله‌ی تفاهم‌نامه‌ی مدیریت و راهبری طرح پیشرفت و آبادانی شهرستان دلفان و هم‌چنین افتتاح و شروع عملیات اجرایی ۱۱۰ پروژه‌ی عمرانی برکت به لرستان سفر کرد. آیین افتتاح و بهره‌برداری از طرح‌های اشتغال‌زایی اجتماع‌محور و تسهیلات‌محور در شهرستان دلفان از جمله برنامه‌های این سفر بود.
 • ۲ بازدید
   دکتر محمد مخبر رییس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) برای حضور در آیین بهره‌برداری از ۵۰۰ طرح اشتغال‌زایی بنیاد برکت، مبادله‌ی تفاهم‌نامه‌ی مدیریت و راهبری طرح پیشرفت و آبادانی شهرستان دلفان و هم‌چنین افتتاح و شروع عملیات اجرایی ۱۱۰ پروژه‌ی عمرانی برکت به لرستان سفر کرد. آیین افتتاح و بهره‌برداری از طرح‌های اشتغال‌زایی اجتماع‌محور و تسهیلات‌محور در شهرستان دلفان از جمله برنامه‌های این سفر بود.
 • ۲ بازدید
   دکتر محمد مخبر رییس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) برای حضور در آیین بهره‌برداری از ۵۰۰ طرح اشتغال‌زایی بنیاد برکت، مبادله‌ی تفاهم‌نامه‌ی مدیریت و راهبری طرح پیشرفت و آبادانی شهرستان دلفان و هم‌چنین افتتاح و شروع عملیات اجرایی ۱۱۰ پروژه‌ی عمرانی برکت به لرستان سفر کرد. آیین افتتاح و بهره‌برداری از طرح‌های اشتغال‌زایی اجتماع‌محور و تسهیلات‌محور در شهرستان دلفان از جمله برنامه‌های این سفر بود.
 • ۱ بازدید
   دکتر محمد مخبر رییس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) برای حضور در آیین بهره‌برداری از ۵۰۰ طرح اشتغال‌زایی بنیاد برکت، مبادله‌ی تفاهم‌نامه‌ی مدیریت و راهبری طرح پیشرفت و آبادانی شهرستان دلفان و هم‌چنین افتتاح و شروع عملیات اجرایی ۱۱۰ پروژه‌ی عمرانی برکت به لرستان سفر کرد. آیین افتتاح و بهره‌برداری از طرح‌های اشتغال‌زایی اجتماع‌محور و تسهیلات‌محور در شهرستان دلفان از جمله برنامه‌های این سفر بود.
 • ۱ بازدید
   دکتر محمد مخبر رییس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) برای حضور در آیین بهره‌برداری از ۵۰۰ طرح اشتغال‌زایی بنیاد برکت، مبادله‌ی تفاهم‌نامه‌ی مدیریت و راهبری طرح پیشرفت و آبادانی شهرستان دلفان و هم‌چنین افتتاح و شروع عملیات اجرایی ۱۱۰ پروژه‌ی عمرانی برکت به لرستان سفر کرد. آیین افتتاح و بهره‌برداری از طرح‌های اشتغال‌زایی اجتماع‌محور و تسهیلات‌محور در شهرستان دلفان از جمله برنامه‌های این سفر بود.
 • ۲ بازدید
   دکتر محمد مخبر رییس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) برای حضور در آیین بهره‌برداری از ۵۰۰ طرح اشتغال‌زایی بنیاد برکت، مبادله‌ی تفاهم‌نامه‌ی مدیریت و راهبری طرح پیشرفت و آبادانی شهرستان دلفان و هم‌چنین افتتاح و شروع عملیات اجرایی ۱۱۰ پروژه‌ی عمرانی برکت به لرستان سفر کرد. آیین افتتاح و بهره‌برداری از طرح‌های اشتغال‌زایی اجتماع‌محور و تسهیلات‌محور در شهرستان دلفان از جمله برنامه‌های این سفر بود.
 • ۱ بازدید
   دکتر محمد مخبر رییس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) برای حضور در آیین بهره‌برداری از ۵۰۰ طرح اشتغال‌زایی بنیاد برکت، مبادله‌ی تفاهم‌نامه‌ی مدیریت و راهبری طرح پیشرفت و آبادانی شهرستان دلفان و هم‌چنین افتتاح و شروع عملیات اجرایی ۱۱۰ پروژه‌ی عمرانی برکت به لرستان سفر کرد. آیین افتتاح و بهره‌برداری از طرح‌های اشتغال‌زایی اجتماع‌محور و تسهیلات‌محور در شهرستان دلفان از جمله برنامه‌های این سفر بود.
 • ۱ بازدید
   دکتر محمد مخبر رییس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) برای حضور در آیین بهره‌برداری از ۵۰۰ طرح اشتغال‌زایی بنیاد برکت، مبادله‌ی تفاهم‌نامه‌ی مدیریت و راهبری طرح پیشرفت و آبادانی شهرستان دلفان و هم‌چنین افتتاح و شروع عملیات اجرایی ۱۱۰ پروژه‌ی عمرانی برکت به لرستان سفر کرد. آیین افتتاح و بهره‌برداری از طرح‌های اشتغال‌زایی اجتماع‌محور و تسهیلات‌محور در شهرستان دلفان از جمله برنامه‌های این سفر بود.
 • ۲ بازدید
   دکتر محمد مخبر رییس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) برای حضور در آیین بهره‌برداری از ۵۰۰ طرح اشتغال‌زایی بنیاد برکت، مبادله‌ی تفاهم‌نامه‌ی مدیریت و راهبری طرح پیشرفت و آبادانی شهرستان دلفان و هم‌چنین افتتاح و شروع عملیات اجرایی ۱۱۰ پروژه‌ی عمرانی برکت به لرستان سفر کرد. آیین افتتاح و بهره‌برداری از طرح‌های اشتغال‌زایی اجتماع‌محور و تسهیلات‌محور در شهرستان دلفان از جمله برنامه‌های این سفر بود.
 • ۱ بازدید
   دکتر محمد مخبر رییس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) برای حضور در آیین بهره‌برداری از ۵۰۰ طرح اشتغال‌زایی بنیاد برکت، مبادله‌ی تفاهم‌نامه‌ی مدیریت و راهبری طرح پیشرفت و آبادانی شهرستان دلفان و هم‌چنین افتتاح و شروع عملیات اجرایی ۱۱۰ پروژه‌ی عمرانی برکت به لرستان سفر کرد. آیین افتتاح و بهره‌برداری از طرح‌های اشتغال‌زایی اجتماع‌محور و تسهیلات‌محور در شهرستان دلفان از جمله برنامه‌های این سفر بود.
 • ۲ بازدید
   دکتر محمد مخبر رییس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) برای حضور در آیین بهره‌برداری از ۵۰۰ طرح اشتغال‌زایی بنیاد برکت، مبادله‌ی تفاهم‌نامه‌ی مدیریت و راهبری طرح پیشرفت و آبادانی شهرستان دلفان و هم‌چنین افتتاح و شروع عملیات اجرایی ۱۱۰ پروژه‌ی عمرانی برکت به لرستان سفر کرد. آیین افتتاح و بهره‌برداری از طرح‌های اشتغال‌زایی اجتماع‌محور و تسهیلات‌محور در شهرستان دلفان از جمله برنامه‌های این سفر بود.
 • ۱ بازدید
   دکتر محمد مخبر رییس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) برای حضور در آیین بهره‌برداری از ۵۰۰ طرح اشتغال‌زایی بنیاد برکت، مبادله‌ی تفاهم‌نامه‌ی مدیریت و راهبری طرح پیشرفت و آبادانی شهرستان دلفان و هم‌چنین افتتاح و شروع عملیات اجرایی ۱۱۰ پروژه‌ی عمرانی برکت به لرستان سفر کرد. بازدید از طرح‌های اشتغال‌زایی اجتماع‌محور در روستاهای حیدرآباد، جعفر‌آباد و نصرت‌آباد در شهرستان دلفان یکی از برنامه‌های این سفر بود.
 • ۱ بازدید
   دکتر محمد مخبر رییس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) برای حضور در آیین بهره‌برداری از ۵۰۰ طرح اشتغال‌زایی بنیاد برکت، مبادله‌ی تفاهم‌نامه‌ی مدیریت و راهبری طرح پیشرفت و آبادانی شهرستان دلفان و هم‌چنین افتتاح و شروع عملیات اجرایی ۱۱۰ پروژه‌ی عمرانی برکت به لرستان سفر کرد. بازدید از طرح‌های اشتغال‌زایی اجتماع‌محور در روستاهای حیدرآباد، جعفر‌آباد و نصرت‌آباد در شهرستان دلفان یکی از برنامه‌های این سفر بود.
 • ۱ بازدید
   دکتر محمد مخبر رییس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) برای حضور در آیین بهره‌برداری از ۵۰۰ طرح اشتغال‌زایی بنیاد برکت، مبادله‌ی تفاهم‌نامه‌ی مدیریت و راهبری طرح پیشرفت و آبادانی شهرستان دلفان و هم‌چنین افتتاح و شروع عملیات اجرایی ۱۱۰ پروژه‌ی عمرانی برکت به لرستان سفر کرد. بازدید از طرح‌های اشتغال‌زایی اجتماع‌محور در روستاهای حیدرآباد، جعفر‌آباد و نصرت‌آباد در شهرستان دلفان یکی از برنامه‌های این سفر بود.
 • ۲ بازدید
   دکتر محمد مخبر رییس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) برای حضور در آیین بهره‌برداری از ۵۰۰ طرح اشتغال‌زایی بنیاد برکت، مبادله‌ی تفاهم‌نامه‌ی مدیریت و راهبری طرح پیشرفت و آبادانی شهرستان دلفان و هم‌چنین افتتاح و شروع عملیات اجرایی ۱۱۰ پروژه‌ی عمرانی برکت به لرستان سفر کرد. بازدید از طرح‌های اشتغال‌زایی اجتماع‌محور در روستاهای حیدرآباد، جعفر‌آباد و نصرت‌آباد در شهرستان دلفان یکی از برنامه‌های این سفر بود.
 • ۲ بازدید
   دکتر محمد مخبر رییس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) برای حضور در آیین بهره‌برداری از ۵۰۰ طرح اشتغال‌زایی بنیاد برکت، مبادله‌ی تفاهم‌نامه‌ی مدیریت و راهبری طرح پیشرفت و آبادانی شهرستان دلفان و هم‌چنین افتتاح و شروع عملیات اجرایی ۱۱۰ پروژه‌ی عمرانی برکت به لرستان سفر کرد. بازدید از طرح‌های اشتغال‌زایی اجتماع‌محور در روستاهای حیدرآباد، جعفر‌آباد و نصرت‌آباد در شهرستان دلفان یکی از برنامه‌های این سفر بود.
 • ۱ بازدید
  پنجمین همایش مدیریت جهادی شب گذشته با حضور جمعی از مسئولان کشوری و لشکری و بیش از یک‌هزار نفر از مدیران جهادی در بخش‌های مختلف در مرکز همایش‌های بین‌المللی سازمان صداوسیما برگزار شد.
در این همایش با اهدای نشان به مهندس سعید جعفری، به نمایندگی از بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) و ۲۴ بخش جهادی دیگر کشور، از این نهادها تجلیل و قدردانی شد.
 • پنجمین همایش مدیریت جهادی شب گذشته با حضور جمعی از مسئولان کشوری و لشکری و بیش از یک‌هزار نفر از مدیران جهادی در بخش‌های مختلف در مرکز همایش‌های بین‌المللی سازمان صداوسیما برگزار شد.
در این همایش با اهدای نشان به مهندس سعید جعفری، به نمایندگی از بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) و ۲۴ بخش جهادی دیگر کشور، از این نهادها تجلیل و قدردانی شد.
 • ۱ بازدید
  پنجمین همایش مدیریت جهادی شب گذشته با حضور جمعی از مسئولان کشوری و لشکری و بیش از یک‌هزار نفر از مدیران جهادی در بخش‌های مختلف در مرکز همایش‌های بین‌المللی سازمان صداوسیما برگزار شد.
در این همایش با اهدای نشان به مهندس سعید جعفری، به نمایندگی از بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) و ۲۴ بخش جهادی دیگر کشور، از این نهادها تجلیل و قدردانی شد.
 • ۲ بازدید
  پنجمین همایش مدیریت جهادی شب گذشته با حضور جمعی از مسئولان کشوری و لشکری و بیش از یک‌هزار نفر از مدیران جهادی در بخش‌های مختلف در مرکز همایش‌های بین‌المللی سازمان صداوسیما برگزار شد.
در این همایش با اهدای نشان به مهندس سعید جعفری، به نمایندگی از بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) و ۲۴ بخش جهادی دیگر کشور، از این نهادها تجلیل و قدردانی شد.
 • ۱ بازدید
  پنجمین همایش مدیریت جهادی شب گذشته با حضور جمعی از مسئولان کشوری و لشکری و بیش از یک‌هزار نفر از مدیران جهادی در بخش‌های مختلف در مرکز همایش‌های بین‌المللی سازمان صداوسیما برگزار شد.
در این همایش با اهدای نشان به مهندس سعید جعفری، به نمایندگی از بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) و ۲۴ بخش جهادی دیگر کشور، از این نهادها تجلیل و قدردانی شد.
 • ۱ بازدید
  پنجمین همایش مدیریت جهادی شب گذشته با حضور جمعی از مسئولان کشوری و لشکری و بیش از یک‌هزار نفر از مدیران جهادی در بخش‌های مختلف در مرکز همایش‌های بین‌المللی سازمان صداوسیما برگزار شد.
در این همایش با اهدای نشان به مهندس سعید جعفری، به نمایندگی از بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) و ۲۴ بخش جهادی دیگر کشور، از این نهادها تجلیل و قدردانی شد.
 • ۱ بازدید
  حجت‌الاسلام والمسلمین علی اکبر جمیاری امام جمعه‌ی شهرستان دلفان، در آیین بهره‌برداری از ۵۰۰ طرح اشتغال‌زایی اجتماع‌محور و تسهیلات‌محور، مبادله‌ی تفاهم‌نامه‌ی مدیریت و راهبری طرح پیشرفت و آبادانی دلفان و افتتاح و شروع عملیات اجرایی ۱۱۰ پروژه‌ی عمرانی برکت، ایجاد اشتغال برای جوانان را باعث ایجاد انگیزه برای آن‌ها دانست و حضور پررنگ بنیاد برکت در این حوزه را مهم و قابل تقدیر ارزیابی کرد.
 • ۱ بازدید
   رییس هیأت مدیره‌ی بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) در آیین بهره‌برداری از ۵۰۰ طرح اشتغال‌زایی اجتماع‌محور و تسهیلات‌محور برکت با حضور رییس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره)، اظهار داشت: تا به امروز تجربه‌های زیادی در کشور در زمینه‌ی اشتغال‌آفرینی انجام شده که مشکل بیش‌تر این اقدامات در تخصیص صرف منابع بوده است.
 • ۱ بازدید
   رییس هیأت مدیره‌ی بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) در آیین بهره‌برداری از ۵۰۰ طرح اشتغال‌زایی اجتماع‌محور و تسهیلات‌محور برکت با حضور رییس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره)، اظهار داشت: تا به امروز تجربه‌های زیادی در کشور در زمینه‌ی اشتغال‌آفرینی انجام شده که مشکل بیش‌تر این اقدامات در تخصیص صرف منابع بوده است.
 • ۲ بازدید
   رییس هیأت مدیره‌ی بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) در آیین بهره‌برداری از ۵۰۰ طرح اشتغال‌زایی اجتماع‌محور و تسهیلات‌محور برکت با حضور رییس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره)، اظهار داشت: تا به امروز تجربه‌های زیادی در کشور در زمینه‌ی اشتغال‌آفرینی انجام شده که مشکل بیش‌تر این اقدامات در تخصیص صرف منابع بوده است.
 • ۱ بازدید
  دکتر محمد مخبر رییس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) در سفر روز خود به استان لرستان، 500 طرح اشتغال‌آفرینی بنیاد برکت را در حوزه‌های کارآفرینی اجتماع‌محور سحاب (سرمایه‌گذاری حمایتی اشتغال‌زایی برکت) و اشتغال تسهیلات‌محور، با ایجاد 1000 شغل مستقیم و غیرمستقیم، به بهره‌برداری می‌رساند.
 • ۱ بازدید
  دکتر محمد مخبر رییس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) در سفر روز خود به استان لرستان، 500 طرح اشتغال‌آفرینی بنیاد برکت را در حوزه‌های کارآفرینی اجتماع‌محور سحاب (سرمایه‌گذاری حمایتی اشتغال‌زایی برکت) و اشتغال تسهیلات‌محور، با ایجاد 1000 شغل مستقیم و غیرمستقیم، به بهره‌برداری می‌رساند.
 • ۳ بازدید
  دکتر محمد مخبر رییس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) در سفر روز خود به استان لرستان، 500 طرح اشتغال‌آفرینی بنیاد برکت را در حوزه‌های کارآفرینی اجتماع‌محور سحاب (سرمایه‌گذاری حمایتی اشتغال‌زایی برکت) و اشتغال تسهیلات‌محور، با ایجاد 1000 شغل مستقیم و غیرمستقیم، به بهره‌برداری می‌رساند.
 • ۱ بازدید
  دکتر محمد مخبر رییس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) در سفر روز خود به استان لرستان، 500 طرح اشتغال‌آفرینی بنیاد برکت را در حوزه‌های کارآفرینی اجتماع‌محور سحاب (سرمایه‌گذاری حمایتی اشتغال‌زایی برکت) و اشتغال تسهیلات‌محور، با ایجاد 1000 شغل مستقیم و غیرمستقیم، به بهره‌برداری می‌رساند.
 • ۱ بازدید
  دکتر محمد مخبر رییس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) برای شرکت در آیین بهره‌برداری از ۵۰۰ طرح اشتغال‌زایی بنیاد برکت، مبادله‌ی تفاهم‌نامه‌ی مدیریت و راهبری طرح پیشرفت و آبادانی شهرستان دلفان و هم‌چنین افتتاح و شروع عملیات اجرایی ۱۱۰ پروژه‌ی عمرانی برکت به لرستان سفر کرد. بازدید از طرح‌های اشتغال‌زایی روستاهای حیدرآباد، جعفرآباد و نصرت‌آباد، و تجلیل از خانواده‌ی معظم شهید اکبر برکت از دیگر برنامه‌های این سفر بودند.
 • ۱ بازدید
  دکتر محمد مخبر رییس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) برای شرکت در آیین بهره‌برداری از ۵۰۰ طرح اشتغال‌زایی بنیاد برکت، مبادله‌ی تفاهم‌نامه‌ی مدیریت و راهبری طرح پیشرفت و آبادانی شهرستان دلفان و هم‌چنین افتتاح و شروع عملیات اجرایی ۱۱۰ پروژه‌ی عمرانی برکت به لرستان سفر کرد. بازدید از طرح‌های اشتغال‌زایی روستاهای حیدرآباد، جعفرآباد و نصرت‌آباد، و تجلیل از خانواده‌ی معظم شهید اکبر برکت از دیگر برنامه‌های این سفر بودند.
 • دکتر محمد مخبر رییس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) برای شرکت در آیین بهره‌برداری از ۵۰۰ طرح اشتغال‌زایی بنیاد برکت، مبادله‌ی تفاهم‌نامه‌ی مدیریت و راهبری طرح پیشرفت و آبادانی شهرستان دلفان و هم‌چنین افتتاح و شروع عملیات اجرایی ۱۱۰ پروژه‌ی عمرانی برکت به لرستان سفر کرد. بازدید از طرح‌های اشتغال‌زایی روستاهای حیدرآباد، جعفرآباد و نصرت‌آباد، و تجلیل از خانواده‌ی معظم شهید اکبر برکت از دیگر برنامه‌های این سفر بودند.