در حال بارگذاری
بالا
 • ۴۶۶ بازدید
  چادر .... هوای گرم
خیلی لذت بخش تره وقتی همه بهت میگن گرمت نیست ؟؟؟؟ تو این هواااا با چادر ..!!! و تو با افتخار بگی نه ..
نه گرم نیست ***
  ۱۲:۵۱ ۹۳/۰۳/۲۱
  بانو جان احسنت همیشه این حرفا رو میشنوم
  ۲۱:۲۷ ۹۳/۰۳/۲۰
  اینستا مارو بلوک.کردی همشهری توقع نداشتم ازتون
  ۲۱:۲۷ ۹۳/۰۳/۲۰
  اینستا مارو بلوک.کردی همشهری توقع نداشتم ازتون
 • ۱۸۹ بازدید
 • ۲۰۱ بازدید
  خانوم زینب ... خودت می دونی ازت چی می خوام
  ۱۲:۳۶ ۹۳/۰۳/۱۰
  کلنا کلبک یا زینب(س)
  ۰۹:۰۲ ۹۳/۰۳/۵
  یا زینب (س) ای که بیماری چرا نزد طبیبان میروی خرده نان سفره زینب (س) کفایت میکند کربلا باشد سفارت خانه حق بر زمین این سفارت خانه را زینب (س) صدارت میکند من چه غم دارم به انبار گنه روز جزا چون خدا از نوکر زینب (س) حمایت میکند عشق زینب (س) نیست جز بیماری فوق جنون هر که گوید یا حسین (ع) بر او سرایت میکند بیرق خون خواه شاه کربلا این مطلب است اهل عالم گوش باشید این سپاه زینب (س) است.....
  ۱۶:۳۳ ۹۳/۰۳/۴
  یا زینب ...این عکسو خیلی دوست دارم قشنگه