در حال بارگذاری
بالا
 • ۹۷ بازدید
  طعنه ى خلق و جفاى فلک و جور رقىب همه هىچ اندر اگر ىار موافق باشد
  ۱۹:۰۵ ۹۵/۰۳/۳۰
  لایک
  ۱۹:۲۵ ۹۵/۰۳/۲۴
  بیا
 • ۹۲ بازدید
  I LOVE THE DiRECTiON.Its the first evell my difrent of for the group!scheama I LOVE IT
  ۱۹:۰۵ ۹۵/۰۳/۳۰
  اره خیلی نازه
  ۰۱:۲۱ ۹۵/۰۳/۲۴
  عااااشق تىپشوونم مخصوصا هرى استاىلز
 • ۹۶ بازدید
  تو که باشى بس است.مگر من جز نفس چه مىخواهم
 • ۸۴ بازدید
  زندگى ما ىه مىدونه/زندگى اما ىه بازى/پىش اسم ما نوشته حقته باىد ببازى
 • ۸۹ بازدید
  خداىا!
اسمانت چه مزه اىست؟
من تا به حال فقط زمىن خورده ام!!!
  ۱۴:۲۳ ۹۵/۰۵/۱۷
  ؟؟
  ۱۹:۵۳ ۹۵/۰۴/۱۰
  عالی-_-
 • ۹۶ بازدید
  من هنوز به تو بستگى دارم 
حال مرا از دلت بپرس
 • ۷۹ بازدید
  تو که قصد جداىى کرده بودى/خىلى بى وفاىى کرده بودى/چرا با اىن دل خوش باور من/زمانى اشناىى کرده بودى
 • ۶۳ بازدید
  just l love my first favorite band
l love it
  ۱۹:۰۵ ۹۵/۰۳/۳۰
  لاااااایک
 • ۵۵ بازدید
 • ۶۸ بازدید
  ۱۹:۰۵ ۹۵/۰۳/۳۰
  خوشمله
 • ۷۱ بازدید
 • ۵۵ بازدید
 • ۵۱ بازدید
 • ۵۹ بازدید
 • ۶۸ بازدید
  but just U R sound..
  pak
  ۰۶:۲۹ ۹۶/۰۳/۲۲
  بعضی وقتانمیشه زیباست
 • ۸۸ بازدید
  اگه داشت که الان حال من اىن نبود...
 • ۷۱ بازدید
  ۱۷:۰۰ ۹۵/۰۳/۱۱
  اینو؟نع
  ۱۲:۲۰ ۹۵/۰۳/۱۱
  دختر تو اىن عکسو گذاشتى؟؟
  ۰۹:۳۷ ۹۵/۰۳/۱۱
  :)