در حال بارگذاری
بالا
 • ۴۶ بازدید
  آپارتمان و برج شوخی زشتی بود که تمدن کاذب با ما کرد...
  ۱۳:۱۴ ۹۸/۰۲/۲۱
  نسل در حال انقراضه خخخ @dehdast123
  ۰۰:۱۶ ۹۸/۰۲/۲۱
  نه والا خخخخخ البته میره پیل دار هم هسی:)))
  ۰۰:۱۴ ۹۸/۰۲/۲۱
  مه دی کسی شی کنه با ای وضع روزگار؟☺@dehdast123
 • ۵۲ بازدید
  ۱۳:۱۴ ۹۸/۰۲/۲۱
  الهی آمین☺@2053
  ۰۰:۳۷ ۹۸/۰۲/۲۱
  البته ا حسن هر چ زیتر ب تور پدرس ره
  ۰۰:۳۶ ۹۸/۰۲/۲۱
  سیچه ا حسن...به میمنت او پیا کپکه