در حال بارگذاری
بالا
 • ۵۲ بازدید
  به اشتراک گذاری صندلی های خالی در سفرهای شهری و حتی بین شهری میتونه کمک بزرگی به کاهش آلودگی هوا بکنه.

چطوری ؟ ؟ ! !

خیلی ساده. با کاهش تک سرنشینی 

www.BaHamSafar.com
 • ۳۹ بازدید
  چالش به اشتراک گذاری صندلی های خالی در سفرهای درون شهری و بین شهری

شما هم به این چالش بپیوندید.

http://www.bahamsafar.com
 • ۴۰ بازدید
  www.BaHamSafar.com
 • ۳۳ بازدید
  باهمسفر دات کام کمک میکند برای صندلی های خالی اتومبیل خود همسفر بیابید

http://www.bahamsafar.com
 • ۴۲ بازدید
  حذف تک سرنشینی، چاره آلودگی هوای تهران
 • ۳۲ بازدید
  به اشتراک گذاری صندلی های خالی اتومبیل های شخصی در سفرهای درون شهری و بین شهری