در حال بارگذاری
بالا
 • ۱۱ بازدید
 • ۱۱ بازدید
 • ۱۳ بازدید
 • ۱۳ بازدید
 • ۱۲ بازدید
 • ۱۳ بازدید
 • ۱۱ بازدید
 • ۱۱ بازدید
 • ۱۲ بازدید
 • ۱۳ بازدید
 • ۱۱ بازدید
 • ۱۲ بازدید
 • ۱۳ بازدید
 • ۱۱ بازدید
 • ۱۳ بازدید
 • ۱۱ بازدید
 • ۱۲ بازدید
 • ۱۲ بازدید
 • ۱۱ بازدید
 • ۱۳ بازدید
 • ۱۱ بازدید
 • ۱۰ بازدید
 • ۱۲ بازدید
 • ۱۱ بازدید
 • ۱۱ بازدید
 • ۱۱ بازدید
 • ۱۲ بازدید
 • ۱۱ بازدید
 • ۱۲ بازدید
 • ۱۰ بازدید
 • ۱۲ بازدید
 • ۱۱ بازدید
 • ۱۰ بازدید
 • ۱۲ بازدید
 • ۱۱ بازدید
  ۲۲:۴۰ ۹۶/۱۰/۱۱
  با یكدیگر مذاكره ومباحثه كنید زیرا حدیث صیقل دلهاست، همانا دلها مانند شمشیر زنگار می گیرد وصیقل آنها حدیث است: حضرت محمد صلوات الله علیه واله اصول كافی ج 1 ص50
 • ۱۰ بازدید
 • ۱۱ بازدید
 • ۱۰ بازدید
 • ۹ بازدید
 • ۹ بازدید
 • ۸ بازدید
 • ۸ بازدید
 • ۹ بازدید
 • ۱۰ بازدید
 • ۹ بازدید