در حال بارگذاری
بالا
 • ۴ بازدید
  زندگی چیزی جز حسرت یک شادی معمولی نیست!
  ۰۶:۱۵ ۹۸/۰۱/۲۱
  like
 • ۵ بازدید
  فراموشی هایِ
روزمره یعنی
یادِ #تُ هرگز
فراموش شدنی نیست .
#سیدطه_صداقت
 • ۶ بازدید
  


تو را باید نواخت ...
نوشتن 
دردی از دل تنگی دوا نمی كند
باید به جای قلم
ساز بدست بگیرم ...!
#روشنک_آرامش
  ۱۷:۵۷ ۹۸/۰۱/۱۵
  "تو" که از کوچه ی غمگین دلم میگذری! "تو" که از راز دلم با خبری! "تو" چرا رسم وفایت گم شد؟! برق چشمان سیاهت گم شد؟! با " توأم " ای مهِ مهتابِ شبان... با " تو " ای زلف پریشان جهان... بی "تو" صد خاطره ام گریان است... بی "تو" اشکم شاعر باران است... بی "تو" دیگر نفسم بند آمد! بی "تو" جوی "دل" من خشکیده ست با "تو" از قصه عشقم گفتم و "تو" در اوج سکوت؛ با نگاهی پر تردید و خمود ؛ گفتی از: " عشق حذر کن " نفسم بند آمد !!
 • ۱۶۳ بازدید
  مهم نیست
عمر کوتاه باشد یا بلند .
مهم  . . .
مهم نفسهایی ست که 
بی تو بلند و 
با تو کوتاه کشیده میشود.