در حال بارگذاری
بالا
  • ۱۵۲ بازدید
    مهم نیست
عمر کوتاه باشد یا بلند .
مهم  . . .
مهم نفسهایی ست که 
بی تو بلند و 
با تو کوتاه کشیده میشود.