در حال بارگذاری
بالا
 • ۷ بازدید
  نام و نام خانوادگی دانشجو: فریده ملامحمدی
رشته تحصیلی: مهندسی پلیمر- صنایع پلیمر
زمان برگزاری: چهارشنبه ۹ اسفند ۱۳۹۶ ساعت ۱۳
استاد راهنما: سرکار خانم دکتر میرمحمد صادقی
داوران: آقایان مهندس زارعی و دکتر پورمهدیان
عنوان پروژه: تهیه آلیاژهای PU/SBR و بررسی اثر پارامترهای موثر بر خواص نهایی آنها
 • ۹ بازدید
  نام و نام خانوادگی دانشجو: آسیه منجی
رشته تحصیلی : مهندسی پلیمر-مهندسی فرآیند پلیمریزاسیون ورودی ۹۴
زمان برگزاری: روز چهارشنبه ۹ اسفند ۱۳۹۶ ساعت ۹ صبح
استاد راهنما: آقایان دکتر افشار و دکتراحمدی
داوران: آقایان دکتر پناهی و دکتر پور مهدیان
عنوان پروژه: ساخت و بررسی خواص رئولوژیکی هیدروژل دو شبکه‌ای پلی وینیل الکل با استفاده از نانوذرات اهن و پرتوهای گاما
 • ۱۰ بازدید
  نام و نام خانوادگی دانشجو: مصطفی علیمردانی
رشته تحصیلی : مهندسی پلیمر- مهندسی فرآیند پلیمریزاسیون ورودی ۹۴
زمان برگزاری : روز چهارشنبه ۹ اسفند ۱۳۹۶ ساعت ۹ صبح
استاد راهنما: جناب آقای دکتر احمدی
داوران: آقای دکتر پناهی و خانم دکتر میرمحمد صادقی
عنوان پروژه: سنتز و بررسی ساختار و خواص شبکه های ابرمولکولی بر پایه کوپلیمرهای بلوکی بوتیل اکرایلات/UPY
 • ۱۰ بازدید
  نام و نام خانواگی دانشجو: محمد قنواتی
رشته تحصیلی: مهندسی پلیمر-مهندسی فرآیند پلیمریزاسیون ورودی ۹۴
زمان برگزاری: روز چهارشنبه ۹ اسفند ۱۳۹۶ ساعت ۸ صبح
استاد راهنما: جناب آقای دکتر احمدی
داوران: آقای دکتر پناهی و خانم دکتر میر محمد صادقی
عنوان پروژه: سنتز و بررسی ساختار و خواص شبکه های ابرمولکولی بوتیل اکرایلات و UPY
 • ۱۱ بازدید
  نام و نام خانوادگی دانشجو: زهرا پرهیزی
رشته تحصیلی: مهندسی شیمی محیط زیست ورودی ۹۴
زمان برگزاری: روز سه شنبه ۸ اسفند ۱۳۹۶ ساعت ۱۵ بعد از ظهر
استاد راهنما: جناب آقای دکتر ایرانشاهی
داوران: آقایان دکتر رحمانی و دکتر حبیب زاده
عنوان پروژه: مدلسازی ، شبیه سازی و بهینه سازی راکتور تولید کاتالیستی متیل اتیل کتون
 • ۱۲ بازدید
  نام و نام خانوادگی دانشجو: میلاد نایبی
رشته تحصیلی: مهندسی شیمی محیط زیست ورودی ۹۴
زمان برگزاری: در روز سه شنبه ۸ اسفند ۱۳۹۶ ساعت ۱۴
استاد راهنما: جناب آقای دکتر ناصرنژاد
داوران: آقایان دکتر رحمانی و دکتر فلامکی
عنوان پروژه: کاهش ترکیبات شیمیایی پساب بوسیله روش پلاسمای غیر حرارتی(پلاسمای سرد)
 • ۱۰ بازدید
  نام و نام خانوادگی دانشجو: حمید زارع؛رشته تحصیلی: مهندسی شیمی - محیط زیست ورودی ۹۴؛زمان برگزاری: سه شنبه ۸ اسفند ۱۳۹۶ ساعت ۱۳؛استاد راهنما: جناب آقای دکتر جمشیدی؛داوران: آقایان دکتر ناصر نژاد و دکتر فلامکی؛عنوان پروژه: حذف فلزات سنگین از لجن پساب در تصفیه خانه‌های مجتمع‌های پتروشیمی
 • ۱۰ بازدید
  نام و نام خانوادگی دانشجو: حمید دنیادیده؛رشته تحصیلی : مهندسی شیمی - صنایع پتروشیمی ورودی ۹۴؛زمان برگزاری: روز سه شنبه ۸ اسفند ۱۳۹۶ ساعت ۱۰:۳۰ صبح؛استاد راهنما: جناب آقای دکتر فلامکی؛داوران: آقای مهندس زارعی و سرکار خانم دکتر میرمحمدصادقی
عنوان پروژه: بررسی تاثیر عامل دار کردن (نانو-میکرو) کربنات کلسیم توسط استر گلیسیرید فسفریک اسید بر خواص رئولوژیکی کامپوزیت PVC/CaCO3 مورد استفاده در لوله های PVC
 • ۹ بازدید
  نام و نام خانوادگی دانشجو: محمد محیسن؛رشته تحصیلی : مهندسی شیمی صنایع پتروشیمی ورودی ۹۴؛زمان برگزاری : روز سه شنبه ۸ اسفند ۱۳۹۶ ساعت ۱۰:۳۰ صبح؛استاد راهنما: جناب آقای دکتر رحمانی؛داوران: آقایان دکتر ناصر نژاد و دکتر جمشیدی ؛عنوان پروژه: استفاده از چارچوب های فلزی آلی در حذف فتوکاتالیستی رنگ های آلی از پساب صنعتی
 • ۱۲ بازدید
  نام و نام خانواگی دانشجو: پدرام کوه زادی؛رشته تحصیلی: مهندسی شیمی محیط زیست ورودی ۹۴؛زمان برگزاری: روز سه شنبه ۸ اسفند ۱۳۹۶ ساعت ۹:۳۰ صبح؛استاد راهنما: جناب آقای دکتر ناصر نژاد و جناب آقای دکتر نیک آذر:داوران: آقای دکتر رحمانی و سرکار خانم دکتر لطفی؛عنوان پروژه: مطالعه آزمایشگاهی اثرات جنس سطح بر ضریب انتقال حرارت جوشش در محلول آب و گلایکول و تحلیل نتایج با الگوریتم ژنتیک
 • ۱۸ بازدید
  تفاهم نامه همکاری دانشگاه صنعتی امیر کبیر واحد ماهشهر و اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان به امضا رسید.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی امیرکبیر : دکتر محمد رحمانی رئیس پردیس ماهشهر دانشگاه صنعتی امیرکبیر گفت : این تفاهم نامه به منظور بهره گیری از امکانات علمی، فنی، اقتصادی و تخصصی این مرجع دریایی کشور در استان خوزستان برای توسعه آموزش های بندری و دریایی به امضاء رسید
 • ۱۷ بازدید
  نام و نام خانوادگی دانشجو: مسعود صلواتی
رشته تحصیلی: مهندسی پلیمر- پلیمریزاسیون ورودی ۹۴
زمان برگزاری: سه شنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۶ ساعت ۱۱:۳۰ صبح
استاد راهنما: جناب آقای دکتر یوسفی
داوران: آقای مهندس زارعی و سرکار خانم دکتر میرمحمد صادقی
عنوان پروژه: بهبود خواص مکانیکی و قابلیت چاپ سه بعدی با استفاده از نانورس در فیلامنت چاپگرهای سه بعدی
 • ۲۰ بازدید
  نام و نام خانوادگی دانشجو: حمیدرضا رجبی
رشته تحصیلی : مهندسی شیمی محیط زیست ورودی ۹۴
زمان برگزاری: روز سه شنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۶ ساعت ۱۱:۳۰ صبح
استاد راهنما: جناب آقای دکتر عبادی
داوران: آقای دکتر رحمانی و سرکار خانم دکتر لطفی
عنوان پروژه: مطالعه اثربخشی گندزدایی آب با استفاده از فرآیند الكترولیز غشایی نمك طعام در مقایسه با روش كلر زنی با بررسی پارامترهای كیفی آب تصفیه
 • ۲۰ بازدید
  نام و نام خانوادگی دانشجو: صاحب بدرقه
رشته تحصیلی: مهندسی شیمی محیط زیست ورودی ۹۴
زمان برگزاری: روز سه شنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۶ ساعت ۱۶ بعد از ظهر
استاد راهنما: جناب آقای دکتر رحمانی
داوران: آقایان دکتر فلامکی و دکتر عبادی
عنوان پروژه: بررسی حذف فتوكاتالیستی آلاینده‌های آلی از آب و مطالعه عملكرد كاتالیست در استفاده مجدد
 • ۲۲ بازدید
  نام و نام خانوادگی دانشجو: مهرناز ملک پور
رشته تحصیلی: مهندسی شیمی محیط زیست ورودی ۹۴
زمان برگزاری: روز سه شنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۶ ساعت ۱۴ بعد از ظهر
استاد راهنما: جناب آقای دکتر عبادی
داوران: آقایان دکتر ناصرنژاد و دکتر حبیب زاده
عنوان پروژه: بررسی تأثیر گندزدایی به روش الکترولیز غشایی نمک طعام بر کاهش تولید محصولات جانبی خطرناک و حذف بایو فیلم
 • ۲۰ بازدید
  نام و نام خانوادگی دانشجو: زهرا کیانپور
رشته تحصیلی: مهندسی شیمی پتروشیمی ورودی ۹۴
زمان برگزاری: روز سه شنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۶ ساعت ۱۵ بعد از ظهر
استاد راهنما: جناب آقای دکتر فلامکی و مشاوره آقای مهندس پرویزی
داوران: آقایان دکتر رحمانی و دکتر حبیب زاده
عنوان پروژه: شناسایی و بررسی عملکرد کاتالیستی آلیاژهای فلزی جدید بر پایه گاما آلومینا در فرآیند تبدیل کاتالیستی نفتا
 • ۱۹ بازدید
  نام و نام خانوادگی دانشجو: فرزانه گنجی
رشته تحصیلی: مهندسی پلیمر صنایع پلیمر ورودی ۹۴
زمان برگزاری: روز سه شنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۶ ساعت ۱۳ بعد از ظهر
استاد راهنما: جناب آقای دکتر نادرپور و مشاوره آقای دکتر یوسفی
داوران: آقای مهندس زارعی و سرکار خانم دکتر میرمحمد صادقی
عنوان پروژه: تهیه و مطالعه رئولوژی نانوكامپوزیت نانورس و پلی كربنات پتروشیمی خوزستان
 • ۲۵ بازدید
  نام و نام خانوادگی دانشجو: هدی قصاب
رشته تحصیلی: مهندسی شیمی محیط زیست ورودی ۹۴
زمان برگزاری: در روز سه شنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۶ ساعت ۱۳ بعد از ظهر
استاد راهنما: جناب آقای دکتر ناصرنژاد
داوران: آقایان دکتر رحمانی و دکتر حبیب زاده
عنوان پروژه: حذف اورتوتولوییدین بروش الکتروشیمیایی
 • ۲۲ بازدید
  جلسه دفاع جناب آقای مهندس نوید فقهی

نام و نام خانوادگی دانشجو: نوید فقهی
رشته تحصیلی : مهندسی شیمی صنایع پتروشیمی ورودی ۹۴
زمان برگزاری : روز سه شنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۶ ساعت ۱۰:۳۰ صبح
استاد راهنما: جناب آقای دکتر کشاورز مروجی
داوران: آقای دکتر یوسفی و سرکار خانم دکتر نصرآزادانی
عنوان پروژه: تحت عنوان مدلسازی CFD هیدرودینامیکی راکتور لوپ پلیمرزاسیون پلی پروپیلن
 • ۲۴ بازدید
  جلسه دفاع سرکار خانم مهندس مرضیه معطر

نام و نام خانواگی دانشجو: مرضیه معطر
رشته تحصیلی: مهندسی شیمی محیط زیست ورودی ۹۴
زمان برگزاری: روز سه شنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۶ ساعت ۱۰ صبح
استاد راهنما: سرکار خانم دکتر مرضیه لطفی
داوران: آقایان دکتر فلامکی و دکتر ناصر نژاد
عنوان پروژه: بررسی کارایی فرآیند الکتروفنتون در تصفیه فاضلاب صنعتی-مطالعه موردی پتروشیمی کارون
 • ۲۱ بازدید
  آزمایشگاه مركزی دانشگاه صنعتی امیركبیر پردیس ماهشهر دارای دستگاه‌های پیشرفته با حساسیت بالا و قابلیت انجام تست‌های كیفی و كمی در زمینه‌های مختلف ( نفت، گاز، پتروشیمی، معدنی،‌ دارویی و کشاورزی ) می‌باشد. یكی از این دستگاه‌ها دستگاه طیف سنج جذب اتمی( Atomic Absorption Spectroscopy ) می‌باشد. 
ادامه خبر 
http://mahshahr.aut.ac.ir/doku.php?id=events:flyers:flyer_1396_05_08_news
 • ۳۵ بازدید
  آزمایشگاه مركزی واحد آموزشی ماهشهر دانشگاه صنعتی امیر كبیر از سال۱۳۸۰ با هدف ارائه خدمات به شركت‌های نفت، گاز و پتروشیمی و سایر صنایع مختلف سراسر كشور تاسیس گردید.
اخیرا موفق به اخذ گواهی تایید صلاحیت آزمایشگاه همكار اداره استاندارد و تحقیقات صنعتی استان خوزستان در زمینه پلاستیک‌ها- لوله و اتصالات و سیستم لوله کشی پلی وینیل کلرید سخت(PVC-U)- مورد مصرف در تخلیه فاضلاب ساختمان (استاندارد ملی ایران ۹۱۱۹ ) شده است.
ادامه خبر
http://mahshahr.aut.ac.ir/doku.php?id=events:flyers:flyer_1396_04_27_news
 • ۲۴ بازدید
 • ۲۴ بازدید
 • ۳۳ بازدید
 • ۳۵ بازدید
 • ۳۵ بازدید
 • ۲۳ بازدید
 • ۴۱ بازدید
  با توجه به آمادگی مجموعه آزمایشگاه مركزی دانشگاه صنعتی امیركبیر پردیس ماهشهر به منظور خدمت رسانی مطلوب، دستگاه كروماتوگرافی گازی/طیف سنجی جرمی (GC/MS) موجود در این مجموعه،آماده ارائه خدمات در انواع نمونه‌های زیست محیطی (آب، خاک و هوا) و بیولوژیکی در صنایع نفت, گاز و پتروشیمی می‌‌باشد.
 • ۴۱ بازدید
  با توجه به آمادگی مجموعه آزمایشگاه مركزی دانشگاه صنعتی امیركبیر پردیس ماهشهر به منظور خدمت رسانی مطلوب، دستگاه كروماتوگرافی گازی (GC) موجود در این مجموعه، آماده ارائه خدمات در شناسایی و اندازه گیری کمی گازهای پالایشگاهی از C1 تا C8 به همراه H2، O2، CO، CO2 و N2 در صنایع نفت, گاز و پتروشیمی می‌باشد.
 • ۶۹ بازدید
  عکس دسته جمعی دانشجویان جدیدالورود کارشناسی ۹۵ با مسئولین دانشکده دانشگاه صنعتی امیرکبیر-پردیس ماهشهر
 • ۵۴ بازدید
  جلسه رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر-پردیس ماهشهر و مدیر مالی اداری این واحد با دانشجویان جدیدالورود کارشناسی ۹۵
 • ۴۴ بازدید
 • ۳۷ بازدید
 • ۴۰ بازدید
  مانور آتش نشانی در روز سه شنبه ۲۹ آذر ماه ۱۳۹۵ در دانشگاه صنعتی امیرکبیر- پردیس ماهشهر برگزار گردید.
 • ۳۴ بازدید
 • ۴۵ بازدید
 • ۹۳ بازدید
 • ۱۱۱ بازدید
  تعدادی از دانشجویان کارشناسی و ارشد
  ۱۶:۰۲ ۹۴/۰۸/۲۹
  سلام همشهری
 • ۱۱۸ بازدید
 • ۱۱۸ بازدید
  مهرماه ۹۴ - شروع سال تحصیلی جدید
 • ۹۵ بازدید
  شرکت پتروشیمی رازی
 • ۱۲۷ بازدید
  شرکت پتروشیمی مارون - میدان ورودی
 • ۱۳۰ بازدید
  شرکت پتروشیمی مارون - تصویر دوم
 • ۱۰۵ بازدید
  شرکت پتروشیمی مارون