در حال بارگذاری
بالا
 • ۹۷ بازدید
  09113422808 تماس
mehrvila@ تلگرام و اینستاگرام
 • ۱۵۴ بازدید
  09113422808 تماس
mehrvila@ تلگرام و اینستاگرام
 • ۱۱۵ بازدید
  @mehrvila
#mehrvila
 • ۱۶۴ بازدید
 • ۱۴۰ بازدید
 • ۱۳۱ بازدید
 • ۱۶۱ بازدید
 • ۱۵۴ بازدید
 • ۱۲۱ بازدید
  یلدا مبارک
 • ۱۷۶ بازدید
  شرکت ابنیه سازان مهرویلا
  ۲۱:۳۷ ۹۴/۰۷/۳
  منم دمـــــــبـال کنید.
 • ۱۴۸ بازدید
  شرکت ابنیه سازان مهرویلا
 • ۱۶۵ بازدید
  شرکت ابنیه سازان مهرویلا
 • ۱۶۵ بازدید
  شرکت ابنیه سازان مهرویلا
 • ۱۵۰ بازدید
  شرکت ابنیه سازان مهرویلا
  ۲۰:۵۸ ۹۴/۱۱/۱۰
  ok
 • ۱۴۹ بازدید
  شرکت ابنیه سازان مهرویلا
 • ۱۵۱ بازدید
  شرکت ابنیه سازان مهرویلا
 • ۱۱۵ بازدید
  شرکت ابنیه سازان مهرویلا
 • ۱۰۷ بازدید
  شرکت ابنیه سازان مهرویلا
 • ۱۶۵ بازدید
  شرکت ابنیه سازان مهرویلا
 • ۱۱۶ بازدید
  شرکت ابنیه سازان مهرویلا
 • ۱۴۳ بازدید
  شرکت ابنیه سازان مهرویلا
 • ۱۲۷ بازدید
  شرکت ابنیه سازان مهرویلا
 • ۱۳۴ بازدید
  شرکت ابنیه سازان مهرویلا
 • ۱۲۶ بازدید
  شرکت ابنیه سازان مهرویلا
 • ۱۲۸ بازدید
  شرکت ابنیه سازان مهرویلا
  ۲۳:۳۸ ۹۴/۰۶/۲۸
  سلام كاش پلان هركدوم رو میذاشتیت نمای ظاهری اوناعالیه امكان داره یه چند تا از پلان ویلا هاتونم بذارید تشكر
 • ۱۰۹ بازدید
  شرکت ابنیه سازان مهرویلا
 • ۱۵۲ بازدید
  شرکت ابنیه سازان مهرویلا
 • ۱۰۷ بازدید
  شرکت ابنیه سازان مهرویلا
 • ۱۲۷ بازدید
  شرکت ابنیه سازان مهرویلا
 • ۱۱۶ بازدید
  شرکت ابنیه سازان مهرویلا
 • ۱۵۳ بازدید
  شرکت ابنیه سازان مهرویلا
 • ۱۰۴ بازدید
  شرکت ابنیه سازان مهرویلا
 • ۱۰۰ بازدید
  شرکت ابنیه سازان مهرویلا
 • ۹۴ بازدید
 • ۹۶ بازدید
  - برای عبور لوله های آب سرد و گرم تمهدیات مناسبی جهت مهار جریان شبنم و تصاعد بخارها انجام میشود.
 • ۳۹۳ بازدید
  ساختار کل خانه متشکل از پروفیل C و U ، که از جنس قاب سبک فولادی با کیفیت بالا ساخته شده می باشد.
 • ۱۲۴ بازدید
  ساختمان LSF نیز طبعاً مانند دیگر ساختمان های رایج نیاز به بسترسازی در خاک و محل ساختمان دارد
 • ۱۲۶ بازدید
  طراحی خانه های مهرویلا با برنامه های ویژه
 و حرفه ای انجام می شود،
 
که مقاومت ساختاری به بار باد ، بار برف ، بار پویا و تغییر شکل در صورت بروز بلایای طبیعی در مورد زلزله لحاظ می شود.
 • ۱۲۷ بازدید
 • ۱۰۵ بازدید
 • ۱۱۱ بازدید
 • ۱۰۱ بازدید
 • ۱۰۰ بازدید
 • ۱۰۳ بازدید
 • ۳۱۶ بازدید
  شرکت ابنیه سازان مهرویلا ، طراح و مجری خانه های
پیش ساخته مدرن با سیستم پیشرفته سازه های پیش ساخته lsf