در حال بارگذاری
بالا
 • ۹۳ بازدید
  09113422808 تماس
mehrvila@ تلگرام و اینستاگرام
 • ۱۴۸ بازدید
  09113422808 تماس
mehrvila@ تلگرام و اینستاگرام
 • ۱۱۱ بازدید
  @mehrvila
#mehrvila
 • ۱۶۱ بازدید
 • ۱۳۸ بازدید
 • ۱۲۸ بازدید
 • ۱۵۸ بازدید
 • ۱۵۱ بازدید
 • ۱۲۰ بازدید
  یلدا مبارک
 • ۱۷۴ بازدید
  شرکت ابنیه سازان مهرویلا
  ۲۱:۳۷ ۹۴/۰۷/۳
  منم دمـــــــبـال کنید.
 • ۱۴۶ بازدید
  شرکت ابنیه سازان مهرویلا
 • ۱۶۰ بازدید
  شرکت ابنیه سازان مهرویلا
 • ۱۶۱ بازدید
  شرکت ابنیه سازان مهرویلا
 • ۱۴۷ بازدید
  شرکت ابنیه سازان مهرویلا
  ۲۰:۵۸ ۹۴/۱۱/۱۰
  ok
 • ۱۳۹ بازدید
  شرکت ابنیه سازان مهرویلا
 • ۱۵۰ بازدید
  شرکت ابنیه سازان مهرویلا
 • ۱۱۲ بازدید
  شرکت ابنیه سازان مهرویلا
 • ۱۰۵ بازدید
  شرکت ابنیه سازان مهرویلا
 • ۱۶۱ بازدید
  شرکت ابنیه سازان مهرویلا
 • ۱۱۴ بازدید
  شرکت ابنیه سازان مهرویلا
 • ۱۴۰ بازدید
  شرکت ابنیه سازان مهرویلا
 • ۱۲۴ بازدید
  شرکت ابنیه سازان مهرویلا
 • ۱۲۹ بازدید
  شرکت ابنیه سازان مهرویلا
 • ۱۱۷ بازدید
  شرکت ابنیه سازان مهرویلا
 • ۱۲۵ بازدید
  شرکت ابنیه سازان مهرویلا
  ۲۳:۳۸ ۹۴/۰۶/۲۸
  سلام كاش پلان هركدوم رو میذاشتیت نمای ظاهری اوناعالیه امكان داره یه چند تا از پلان ویلا هاتونم بذارید تشكر
 • ۱۰۴ بازدید
  شرکت ابنیه سازان مهرویلا
 • ۱۳۷ بازدید
  شرکت ابنیه سازان مهرویلا
 • ۱۰۵ بازدید
  شرکت ابنیه سازان مهرویلا
 • ۱۲۴ بازدید
  شرکت ابنیه سازان مهرویلا
 • ۱۱۴ بازدید
  شرکت ابنیه سازان مهرویلا
 • ۱۵۰ بازدید
  شرکت ابنیه سازان مهرویلا
 • ۱۰۳ بازدید
  شرکت ابنیه سازان مهرویلا
 • ۹۹ بازدید
  شرکت ابنیه سازان مهرویلا
 • ۹۲ بازدید
 • ۹۴ بازدید
  - برای عبور لوله های آب سرد و گرم تمهدیات مناسبی جهت مهار جریان شبنم و تصاعد بخارها انجام میشود.
 • ۳۵۰ بازدید
  ساختار کل خانه متشکل از پروفیل C و U ، که از جنس قاب سبک فولادی با کیفیت بالا ساخته شده می باشد.
 • ۱۲۱ بازدید
  ساختمان LSF نیز طبعاً مانند دیگر ساختمان های رایج نیاز به بسترسازی در خاک و محل ساختمان دارد
 • ۱۲۴ بازدید
  طراحی خانه های مهرویلا با برنامه های ویژه
 و حرفه ای انجام می شود،
 
که مقاومت ساختاری به بار باد ، بار برف ، بار پویا و تغییر شکل در صورت بروز بلایای طبیعی در مورد زلزله لحاظ می شود.
 • ۱۲۵ بازدید
 • ۱۰۴ بازدید
 • ۱۰۹ بازدید
 • ۹۸ بازدید
 • ۹۹ بازدید
 • ۱۰۱ بازدید
 • ۲۵۸ بازدید
  شرکت ابنیه سازان مهرویلا ، طراح و مجری خانه های
پیش ساخته مدرن با سیستم پیشرفته سازه های پیش ساخته lsf