در حال بارگذاری
بالا
 • ۹۰۰ متر باغ ویلا دارای ۷۰ متر بنا داخل لم آباد به فروش میرسد. 

https://www.andishmelk.com/villa/3233/
 • باغ ویلا ۸۰۰ متری با ۱۵۰ متر بنا شیک در خوشنام به فروش میرسد. 

https://www.andishmelk.com/villa/3232/
 • ۵۲۰ متر باغ ویلا دارای ۱۰۰ متر بنا در لم آباد ملارد به فروش میرسد. . 

https://www.andishmelk.com/villa/3231/
 • باغ ویلا ۵۱۰ متری با۶۰ متر بنا در خوشنام به فروش میرسد . 

https://www.andishmelk.com/villa/3230/
 • ۳۲۰۰ متر باغ ویلا با ۱۴۰ متر بنا در کردزار شهریار به فزوش میرسد . 

https://www.andishmelk.com/villa/3229/
 • باغ ویلا ۱۳۰۰ متری با ۲۰۰ متر بنا و انشعابات قانونی واقع در صفا دشت ملارد به فروش میرسد. 


https://www.andishmelk.com/villa/3228
 • باغ ویلا ۱۰۷۵ متری با ۳۰۰ متر بنا به صورت دوبلکس به فروش میرسد . 

https://www.andishmelk.com/villa/3227
 • ۱۰۰۰ متر باغ ویلا با ۱۶۰ متر بنا در شهرک والفجر به فروش میرسد. 

https://www.andishmelk.com/villa/3226
 • باغ ویلا ۱۰۰۰ متری با ۱۱۵ متر بنا و امکانات فول در شهرک والفجر به فروش میرسد . 


https://www.andishmelk.com/villa/3225
 • باغ ویلا ۱۰۰۰ متری با ۱۰۰ متر بنا دوبلکس در لم آباد به فروش میرسد . 

https://www.andishmelk.com/villa/3224
 • امارت ۱۰۰۰ متری با ۵۲۰ متر بنا تیریبلکس و ۴ خواب مستر در شهرک تیسفون به فروش میرسد . 

https://www.andishmelk.com/villa/3223
 • ۷۵۰ متر باغ با ۱۰۰ متر بنای نوساز و انشعابات کامل در کردزار شهریار به فروش میرسد. 

https://www.andishmelk.com/villa/3222
 • ۱۰۰۰ متر باغ ویلا با ۵۰ متر بنای اصلی با انشعابات قانونی واقع در کردزار شهریار به فروش می‌رسد . 

https://www.andishmelk.com/villa/3221
 • ۱ بازدید
  فروش باغ ویلا ۱۵۰۰ متری در ویلادشت ملارد 

https://www.andishmelk.com/villa/3220
 • ۹۰۰ متر باغ ویلا با ۲۲۰ متر بنای دوبلکس واقع در وحیدیه شهریار به فروش می‌رسد .

https://www.andishmelk.com/villa/3219/
 • ۱۲۰۰ متر باغ ویلا با ۱۱۰ متر بنا کلاسیک واقع در خوشنام شهریار به فروش می‌رسد . 

https://www.andishmelk.com/villa/3218/
 • ۱ بازدید
  باغ ویلا ۱۰۰۰ متری با ۵۰ متر بنای نوساز واقع در بکه شهریار به فروش می‌رسد . 
https://www.andishmelk.com/villa/3217/
 • ۴۲۰ متر باغ ویلای نقلی با ۷۵ متر بنا واقع در کردامیر شهریار به فروش می‌رسد . 


https://www.andishmelk.com/villa/3216/
 • ۱ بازدید
  ۱۶۵۰ متر باغ ویلا با ۷۸ متر بنا واقع در بکه شهریار به فروش می‌رسد . 


https://www.andishmelk.com/villa/3215
 • ۲۰۰۰ متر باغ ویلا با ۲۵۰ متر بنا دوبلکس واقع در بکه شهریار به فروش می‌رسد . 

https://www.andishmelk.com/villa/3214
 • ۱۲۰۰۰ متر باغ ویلا با ۷۵۰ متر بنای تیریبلکس واقع در قجرآباد ملارد به فروش می‌رسد . 

https://www.andishmelk.com/villa/3213
 • ۱ بازدید
  ۷۳۰ متر باغ ویلای لوکس با ۱۳۰ متر بنای نوسازواقع در لم آباد ملارد به فروش می‌رسد . 

https://www.andishmelk.com/villa/3212
 • ۱ بازدید
   باغ ویلای ۱۰۰۰ متری به همراه ۳۰۰ متر بنای لوکس با معماری منحصر بفرد واقع در تیسفون شهریار به فروش می‌رسد . 

https://www.andishmelk.com/villa/3211
 • ۱ بازدید
  باغ ویلا بسیار شیک به متراژ ۸۰۰ متر با ۵۰۰ متر زیر بنای دوبلکس واقع در کردزار شهریار به فروش می‌رسد . 

https://www.andishmelk.com/villa/3210
 • ۱ بازدید
  ۵۰۰ متر باغ ویلا با ۵۰ متر بنا واقع در کردزار شهریار به فروش می‌رسد . 

https://www.andishmelk.com/villa/3209
 • ۵۰۰ متر باغ ویلا با ۱۰۰ متر بنا واقع در کردزار شهریار به فروش می‌رسد . 

https://www.andishmelk.com/villa/3208
 • ۱۴۰۰ متر باغ ویلا با ۸۵ متر بنا واقع در کردامیر شهریار به فروش می‌رسد . 

https://www.andishmelk.com/villa/3207
 • ۱۵۰۰ متر باغ ویلا با ۷۰ متر بنا واقع در ویلا دشت ملارد به فروش می‌رسد. 
https://www.andishmelk.com/villa/3206
 • ۱ بازدید
  ۱۵۰۰ متر باغ ویلا با ۴۵ متر بنا واقع در کردزار شهریار به فروش می‌رسد . 

https://www.andishmelk.com/villa/3205
 • ۲۵۰۰ متر باغ ویلا با ۵۰۰ متر بنا واقع در شهرک وائین شهریار به فروش می‌رسد .

https://www.andishmelk.com/villa/3204
 • ۲۱۳۳ متر باغ ویلا با ۱۶۰ متر بنا دوبلکس واقع در امیریه شهریار به فروش می‌رسد . 

https://www.andishmelk.com/villa/3203
 • باغ ویلا ۷۸۰ متری واقع درصفادشتملارد با ۴۰ متر بنابه فروش می‌رسد 

https://www.andishmelk.com/villa/3202
 • ۱ بازدید
  ۵۵۵ متر باغ ویلا با ۱۱۰ متر بنا واقع در قشلاق ملارد به فروش می‌رسد .

https://www.andishmelk.com/villa/3201
 • ۱ بازدید
   باغ ویلا ۵۰۰ متری واقع در قشلاقملاردبه فروش می‌رسد 

https://www.andishmelk.com/villa/3200
 • ۱ بازدید
  باغ ویلا ۴۰۰۰ متری واقع در یبارک شهریار با ۱۱۰ متر بنا به فروش می‌رسد 

https://www.andishmelk.com/villa/3199
 • ۱۳۰۰ متر باغ ویلا با ۳۰۰ متر بنا دوبلکس واقع در لم آباد ملارد به فروش می‌رسد . 

https://www.andishmelk.com/villa/3198
 • باغ ویلای ۵۲۵ متری با طراحی منحصر بفرد دارای یک بنای ۷۰ متری لوکسواقع در ملارد ویلای جنوبی به فروش می‌رسد . 

https://www.andishmelk.com/villa/3197
 • ۱۰۰۰ متر باغ ویلا با ۸۰ متر بنا در کردزار شهریار به فروش می‌رسد . 

https://www.andishmelk.com/villa/3196
 • ۱۵۰۰ متر باغ ویلا با ۲۵۰ متر بنا برای سکونت دائم به فروش می‌رسد. 

https://www.andishmelk.com/villa/3195
 • ۱ بازدید
   ۲۵۰۰ متر باغ ویلا در منطقه ای دنج با ۸۰ متر بنا اصلی ۶۰ متر سرایداریواقع درمهرآذین ملارد به فروش می‌رسد . 

https://www.andishmelk.com/villa/3194
 • ۱۵۰۰ متر باغ ویلا دارای ۱۱۰ متر بنای نیمه کارهواقع در ملارد ویلای جنوبی به فروش می‌رسد 

https://www.andishmelk.com/villa/3193
 • ۱۸۰۰ متر باغ ویلا دریبارک شهریار با ۱۰۰ متر بنا به فروش می‌رسد . 
https://www.andishmelk.com/villa/3192
 • ۲ بازدید
   باغ ویلای ۱۲۵۰ متری واقع در کردزار شهریار دارای ۱۴۰ متر بنا به فروش می‌رسد 
https://www.andishmelk.com/villa/3191
 • ۲ بازدید
   باغ ویلا ۱۵۰۰ متری در ملارد ویلای شمالی به فروش می‌رسد . 
https://www.andishmelk.com/villa/3190
 • ۱ بازدید
  باغ ویلا ۱۰۰۰ متری در شهرک والفجرشهریاردارای ۷۰ متر بنای نقلیبه فروش می‌رسد. 
https://www.andishmelk.com/villa/3189