در حال بارگذاری
بالا
 • ۲۴۸ بازدید
  پنجره ها کلافه اند از،

    سنگینی نــــگاه منتظرم!...

       اگر نـــــــــــــــــــــــــــمی آیی ...

               اینقدر پنجره ها را زجـــــــــــر ندهم !

          چشم هایم بــه جهنم...!!!

  ۱۱:۱۱ ۹۴/۰۹/۱۳
  من مست می عشقم، بس توبه كه بشكستم راهم مزن ای عابد، میخانه چه میدانی؟ عاشق شو و مستی كن، ترك همه هستی کن ای بت نپرستیده، بتخانه چه میدانی؟ تو سنگ سیه بوسی، من چشم سیاهی را مقصود یكی باشد، بیگانه چه میدانی؟ دستار گروگان ده، در پای بتی جان ده اما تو ز جان غافل، جانانه چه میدانی؟ ضایع چه كنی شب را، لب ذاكر و دل غافل تو ره به خدا بردن، مستانه چه میدانی؟ ( مولانا)
 • ۶۲ بازدید
  عمه شرمنده .حلالم کن
  ana
  ۱۰:۲۶ ۹۴/۰۹/۱۳
  like♡♡♡
  ۱۰:۲۳ ۹۴/۰۹/۱۳
  من مست می عشقم، بس توبه كه بشكستم راهم مزن ای عابد، میخانه چه میدانی؟ عاشق شو و مستی كن، ترك همه هستی کن ای بت نپرستیده، بتخانه چه میدانی؟ تو سنگ سیه بوسی، من چشم سیاهی را مقصود یكی باشد، بیگانه چه میدانی؟ دستار گروگان ده، در پای بتی جان ده اما تو ز جان غافل، جانانه چه میدانی؟ ضایع چه كنی شب را، لب ذاكر و دل غافل تو ره به خدا بردن، مستانه چه میدانی؟ ( مولانا)
 • ۵۵ بازدید
  ۱۶:۵۲ ۹۴/۰۹/۱۳
  are enrzhiye azimi mikhad ke avalinesho kontorol konr vali nashkastane bogze delet enrzhiye azim tari ri mikhad....
  ۱۵:۲۸ ۹۴/۰۹/۱۳
  mishe be pro manam sar bezani
 • ۵۶ بازدید
  رَفیـــــــق اُونــــــــــــے ڪــــــــــہ زَخـــــــــــم میــــــزنــــــــــہ و مـیـــــــرہ
یـــــــــہ روز بـــــــآ یـــــــہ زَخــــ✘ـــــم بـــــَــــر میــگــــــــــردہ شـَـڪـــــــــــــــ نڪـُـــــــــن

♨ @ ♨
  ana
  ۲۲:۲۴ ۹۴/۰۹/۱۲
  ها؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!؟
  ۲۲:۲۲ ۹۴/۰۹/۱۲
  bagiyasham mineveshti @sarina144
 • ۱۰۵ بازدید
  - اجی؟!
+هوم؟!
-چیکار کردی دُخْتَــــر؟!
+هیچکار
-پس اون چیه دستت؟!؟
+اینا؟! موهامن...
-چرا قیچی کردی؟!
+چون به یکی دیگه میگه خرگوشی به‍ت میاد عشقم...:)
  ۲۲:۱۴ ۹۴/۰۹/۱۳
  لاااااایک
  ۲۱:۵۶ ۹۴/۰۹/۱۲
  HEH....
 • ۵۷ بازدید
  

☆چّهّ نّقّشّهّ هّاّ کّهّ پّشّتّ ◇سّرّمّ ◆وّاّسّمّ مّیّ چّیّنّنّ★
ّ★مّنّمّ اّزّ اّیّنّکّهّ ▲فّکّرّشّوّنّ▶ کّوّتّاّهّهّ مّاّتّمّ مّیّ گّیّرّمّ☆
ّ☆وّاّسّمّ مّهّمّ نّیّسّتّ مّنّ کّهّ ◀پّاّیّ ▶کّاّرّمّ مّیّ شّیّنّمّ★
ّ★وّلّیّ خّیّلّیّ← غّمّ اّنّگّیّزّهّ☆ وّقّتّیّ دّاّرّمّ مّیّ بّیّنّمّ☆
 • ۲۵۳ بازدید
  من هنوز نگرانم نمیدونم چرا ولی دلهره دارم
 • ۹۷ بازدید
  سلام به همگی .من همون @ana321ولی برای پیچم مشکل پیش اومده به همین خاطر پیج جدیدی باز کردم (لدفا دنبال کنین)
  ۲۱:۳۷ ۹۴/۰۹/۱۲
  bia onjayi ke taget mikonam bebinam
  ana
  ۲۱:۳۶ ۹۴/۰۹/۱۲
  میگم گوشیم درس نشده فقط لنزور دارم موقتی
  ۲۱:۳۴ ۹۴/۰۹/۱۲
  bia insta