در حال بارگذاری
بالا
  • ۳۶ بازدید
    من فقط وصف تو را گفتم و ماندم که چرا

اهل این کوچه به من تهمت دیوانه زدند..!؟
  • ۲۸ بازدید
    گویی که بلا 

با سر زلف تو 

قرین بود..
  • ۳۸ بازدید
    " اَمَنْ یُجیب"ِ قلب من ، چشمان بی‌همتای تو


فـی کـُلّ حال ٍ حاجَتـی ، تنهــا دَمی لب های تو