در حال بارگذاری
بالا
 • ۱ بازدید
  دنیا همه هیچ،،،
 • ۳ بازدید
  ...
 • ...هیچ!
 • ۸ بازدید
  تنها،،،
 • ۳ بازدید
  ...؟؟؟
 • ۲ بازدید
  ‏دو بازیگر فیلم فارسی یکی مردو یکی زن، مرد بعد انقلاب ازش تجلیل شدو شد اسطوره سینما،زن حکم اعدام گرفت و شدفاحشه سینما ،مرد دراوج شهرت مُرد و زن در کنج عزلت
 ((☆☆☆فرشته جنابی☆☆☆))
((عزت الله انتظامی))
 • ۳ بازدید
 • ۶۱ بازدید
  amin jixx:
دلخوشی هرگز نیامد شایدم قسمت نبود
پشتِ هر حکمت لزوما هم درِ رحمت نبود

عاشقی کردن شبیه قصّه ها زیبا نبود
عشق هم آمد ولی جز لایقِ لعنت نبود

غارِ من گنجایشی دیگر به غیر از من نداشت
هر که آمد ماندنی شد،از قضا دعوت نبود

تاب دارد مغز من سُر میخورم در خاطرات
زندگی چیزی به غیر از تونل وحشت نبود

هر چه پیش آمد سپر کن سینه را با سرخوشی
هیچ چیز آنقدر ها هم با اهمیّت نبود
 • ۱۴۳ بازدید
  نــفــریـن بــه تــو ڪــه بـه مــن گــفـــتے :
تـو ســخـــت تـریــن لــحـــظـه هــا کـنــارتـــم...
امــا...
ســخــت تــریـن لـحـظـــه هـارو خـــودت بـــرام رقـم زدے،،،
 • ۲۰ بازدید
  زندگیم،!بودی،،،
 • ۶ بازدید
  عشق...
 • ۱۰ بازدید
  زندگی...
 • ۱۸ بازدید
  رفتی،،،
 • ۱۰ بازدید
 • ۲۴ بازدید
  ۱۹:۲۴ ۹۷/۰۳/۲۴
  like
 • ۱۵۹ بازدید
  زندگی یعنی این ،،، 
علی کوچولو عشق دایی
 • ۲۵ بازدید
  heey,,,
 • ۳۸ بازدید
  #jixx
  ۰۲:۲۵ ۹۷/۰۳/۵
  جالبه ، هه،،،
  ۰۲:۲۴ ۹۷/۰۳/۵
  #nafise 313
 • ۳۴ بازدید
  وحشی بافقی،،،
 • ۱۷ بازدید
  #به نام پدر
 • ۳۱ بازدید
  #لاشی،،،
 • ۱۹ بازدید
  حیوونی چه نازه وبانمک،،،
یکم بزرگترکه بشه میشه وحشی وخطرناک ،،،
جالبه ،،،
  ۱۶:۲۵ ۹۷/۰۲/۴
  این هم شده حکایت بعضی ادم ها،،، هه،،،
 • ۲۳ بازدید
  هیچ وقت،،،
 • ۲۶ بازدید
  هه،،،
 • ۱۵۳ بازدید
  عجب حال غریبیه،،،!!
 • ۷۷ بازدید
  دلتنگی،،،
 • ۲۴ بازدید
 • ۲۶۵ بازدید
  مشکل ازتو نیست...!
 • ۲۲ بازدید
  ۰۳:۴۲ ۹۷/۰۱/۸
  هه ،،،
 • ۴۵۵ بازدید
  خستم،،،
خسته،،،
 • ۲۵۳ بازدید
  ازهمه خوردم تو هم روش...
  ۲۲:۰۰ ۹۷/۰۱/۶
  فقط ادعا،،،
 • ۳۳ بازدید
 • ۹۲۳ بازدید
  زبون نفهم
 • ۲۶ بازدید
 • ۵۸ بازدید
  بروو،،،
 • ۳۸ بازدید
  اره جونم،،،
 • ۳۱ بازدید
  هی،،، حیف ،،،!
  ۱۸:۵۱ ۹۶/۱۲/۲۴
  چی حیف؟
 • ۱۲۹ بازدید
  لاشی،،،،
 • ۱۹ بازدید
 • ۱۷ بازدید
  کاکتوس
 • ۱۴ بازدید
  jixx2
 • ۲۸ بازدید
  اره،,,
 • ۱۸ بازدید
 • ۴۱ بازدید
  خاطره یعنی این،،،
 • ۲۰ بازدید