در حال بارگذاری
بالا
 • ۸۱ بازدید
  بعضی ازانسانهای که درحال بالارفتن ازنردبان هستن وبه پایین نظری نمیکنند
  ۱۸:۳۰ ۹۵/۰۳/۲۳
  لایک
 • ۶۶ بازدید
  تفاوت بین تمام مخلوقات باانسان قدرت عقلانیت است ولی من درحیرتم که این عشق چیست که عقل رادراختیارخودجسم رابفدای معشوق ودل راخاک پای لیلی میکند
  ۲۲:۱۴ ۹۵/۰۳/۱۵
  لایک
 • ۹۹ بازدید
  خسته ام ازاین همه تنهایی 
خسته ام ازاین همه بیزاری
خسته ام ازاین همه دربه در
خسته ام ازاین همه .......
 • ۱۰۱ بازدید
  زندگی اجباریست بایدزیست
  ۱۲:۲۸ ۹۵/۰۳/۱۹
  وایی
  ۱۸:۲۴ ۹۵/۰۳/۷
  هعیی
 • ۵۸ بازدید
  توراچون نقش دریادوست دارم
چوآب پاک دنیادوست دارم
زندکی زیباست نه به زیبایی حقیقت
حقیقت تلخ است نه به تلخی جدایی
  ۱۲:۲۹ ۹۵/۰۳/۱۹
  ^_^
 • ۸۰ بازدید
  گاهی سکوت کرده وبرعمرخویش می اندیشم که چگونه گذشت آیازندگانی کرده ام یا زنده مانی
  ۱۲:۳۰ ۹۵/۰۳/۱۹
  لایک
 • ۸۰ بازدید
  حقیقتی تلخ اما واقعی
  ۲۲:۱۴ ۹۵/۰۳/۱۵
  واقعا
 • ۲۰۴ بازدید
  تنهایی رادوست دارم چون تنهایم نمیگذارد
  ۱۸:۲۴ ۹۵/۰۳/۷
  لایک