در حال بارگذاری
بالا
 • ۹۸ بازدید
 • ۸۳ بازدید
  از کودکی درس ولایت و عشق به رهبری را آموختیم
 • ۷۹ بازدید
  دلهای مردم دست خداست
 • ۷۱ بازدید
 • ۱۱۶ بازدید
 • ۱۴۸ بازدید
  همیشه به دستان در حال قنوت این دو نفر حسرت می خورم.
 • ۷۳ بازدید
 • ۸۸ بازدید
  با تو از دشمن ندارم واهمه پشت تو باشد دعای فاطمه
  ۲۲:۵۵ ۹۳/۰۴/۱۹
  آقاالتماس دعا برایمان دعاکن
 • ۶۴ بازدید
 • ۵۹ بازدید
  ایستادند تا انقلاب بماند