در حال بارگذاری
بالا
 • ۲ بازدید
  نویسنده: دکتر خاویر کرمنت - مترجم: ابراهیم علیزاده - انتشارات: قاصدک صبا - موضوع: روانشناسی
 • طلوع زیبای آفتاب
 • ۳ بازدید
  طلوع زیبای آفتاب
 • ۱ بازدید
  گنجشک توی خونه
 • ۱ بازدید
  گنجشک توی خونه
 • ۳ بازدید
  برف زمستانه
 • ۲ بازدید
  برف سنگین
 • برف سنگین
 • ۲ بازدید
  تصویر هوایی از آلانق در سال 1395 شمسی (2017 میلادی)
 • ۳ بازدید
  تصویر هوایی از آلانق در سال 1382 شمسی (2004 میلادی)
 • ۱ بازدید
  چای آتیشی
 • ۱ بازدید
  بز شیری در حال استراحت
 • ۱ بازدید
  بزغاله تازه متولد شده
 • میوه ی درخت زردآلو که هنوز نرسیده
 • ۱ بازدید
  میوه ی درخت سیب زرد که هنوز نرسیده
 • ۱ بازدید
  حیاط بهاری خانه
 • ۲ بازدید
  حیاط بهاری خانه
 • ۲ بازدید
  میوه ی درخت هلوی انجیری که هنوز نرسیده اند
 • ۱ بازدید
  میوه ی تازه درخت سیب
 • ۱ بازدید
  نهال درخت زردآلو
 • ۱ بازدید
  درخت گل محمدی
 • ۲ بازدید
  بره ی تازه متولد شده
 • ۲ بازدید
  میوه ی درخت هلوی انجیری که هنوز نرسیده اند
 • ۱ بازدید
  هوای بارانی خانه
 • گل های دامنه کوه تکالتی مجاور روستای آلانق
 • گل های دامنه کوه تکالتی مجاور روستای آلانق
 • گل های دامنه کوه تکالتی مجاور روستای آلانق
 • گل های دامنه کوه تکالتی مجاور روستای آلانق
 • ۱ بازدید
  گل های دامنه کوه تکالتی مجاور روستای آلانق
 • گل های دامنه کوه تکالتی مجاور روستای آلانق
 • گل های دامنه کوه تکالتی مجاور روستای آلانق
 • گل های دامنه کوه تکالتی مجاور روستای آلانق
 • گل های دامنه کوه تکالتی مجاور روستای آلانق
 • گل های دامنه کوه تکالتی مجاور روستای آلانق
 • ۱ بازدید
  گل های دامنه کوه تکالتی مجاور روستای آلانق
 • گل های دامنه کوه تکالتی مجاور روستای آلانق
 • گل های دامنه کوه تکالتی مجاور روستای آلانق
 • گل های دامنه کوه تکالتی مجاور روستای آلانق
 • سنگ های دامنه کوه تکالتی مجاور روستای آلانق
 • گل های دامنه کوه تکالتی مجاور روستای آلانق
 • گل های دامنه کوه تکالتی مجاور روستای آلانق
 • ۱ بازدید
  عکس ماهواره ای از روستای آلانق در حدود سال 1395
 • ۳ بازدید
  عکس ماهواره ای از روستای آلانق در حدود سال 1382
 • ۴۵ بازدید
  آلانق
 • ۴۱ بازدید
  الانق از نمایی دیگر